);

Stalno radno telo za KAP – Otkazana novembarska sednica

Bor, 29.11.2021. MCBorDMI – Gradjanska citaonica Evropa – Stalno radno telo grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru. Otkazana novembarska sednica stalnog radnog tela za KAP

Stalno radno telo za KAP - Otkazana novembarska sednica


Sednica Stalnog radnog tela grada Bora za praćenje sprovođenja Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u Boru, zakazana za 29.novembar 2021., otkazana je zbog nedostataka kvoruma.

Ovo Stalno radno telo čini 15 predstavnika više ministarstava Republike Srbije, gradske uprave Bor, Agencije za životnu sredinu, Tehničkog fakulteta i Instituta za rudarstvo i metalurgju Bor, Zdravstvenog centra Bor, više javnih preduzeća i 3 predstavnika u ime 5 nevladinih organizacija iz Bora.

Stalno radno telo

Stalno radno telo grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru imenovano je u sledećem sastavu: 

1. Ljiljana Lekić, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za predsednika, 

2. Ljiljana Luković-Marković, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za zamenika predsednika, 

3. dr Slavica Jevtić, predstavnik Ministarstva zdravlja, za člana, 

4. Goran Tomić, predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike, za člana, 

5. Jasna Vasić, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za člana, 

6. Zoran Radović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, za člana, 

7. Filip Radović, predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, za člana, 

8. dr Snežana Milić, predstavnik Tehničkog fakulteta, za člana, 

9. Tatjana Apostolovski Trujić, predstavnik Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, za člana, 

10. Jelena Milić, predstavnik Doma zdravlja u Boru , za člana, 

11. Jovan Marković, predstavnik JKP „3. oktobar “ Bor, za člana, 

12. Marina Pešić, predstavnik JKP „Vodovod“ Bor, za člana, 

13. Toplica Marjanović, predstavnik Društva mladih istraživača, za člana, 

14. Zoran Janković, predstavnik UG EKO EAST, UG Čukaru Peki, za člana, 

15. Anita Demiri, predstavnik Pokreta za novo doba, UG Građanska čitaonica Evropa, za člana. 

Društvo mladih istraživača i partneri

U pripremi sednice predstavnik Društva mladih uistraživača Bor predložio je dopunu dnevnog rada zakazane sednice tačkom u kojoj bi se razmatrala realizacija Kratkoročnog  akcionog plana, što je i glavni zadatak ovog Stalnog radnog tela, posebno u vezi sa javnom raspravom o Planu kvaliteta vazduha aglomeracije Bor,  koja je u toku. Postavlja se pitanje kako će u budućnosti raditi ovo telo ako se ponavlja situacija sa otkazivanjem sednica zbog nedostatka kvoruma  i zašto se ne utvrdi mogućnost njegovog rada u užem i širem sastavu zavisno od tema kojima se bavi,  ili uvođenje zamenika članova i slično.

Ostavite odgovor