Arhive kategorija: Ekologija

Uzmi račun protiv sive ekonomije

Bor, Beograd, 09.02.2018. NALED

Uzmi račun i pobedi 2018

Vlada Srbije će do 14. februara usvojiti pravila i utvrditi nagradni fond igre “Uzmi račun i pobedi 2018” u kojoj će biti podeljeno 100 automobila, duplo više nego prošle godine, najavio je danas Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) koja zajedno sa Vladom organizuje tu igru.


Slanje koverata sa fiskalnim računima i “slipovima” za učešće u nagradnoj igri počelo je 1. februara i do sada je stiglo više od 31.000 koverata.

Pravo učešća u toj igri imaju punoletni građani s prebivalištem ili boravištem u Srbiji. Oni treba da pošalju 10 računa ili “slipova” otkucanih od 1. januara ove godine u iznosu od po bar 100 dinara. Slipovi i računi se šalju odvojeno, a ove godine kovertu građani slobodno biraju, ali mogu da koriste i onu koja je prošle godine namenski bila urađena za tu igru.

Koverte se šalju neadresirane sa napomenom “Uzmi račun i pobedi 2018”, a poštarina je besplatna.

Kao i prošle, i ove godine biće organizovano i takmičenje opština i gradova u prikupljanju najvećeg broja računa. Po istraživanju NALED-a, u nagradnoj igri je prošle godine učestvovalo 40 odsto građana Srbij sa više od 85 miliona računa.

“NALED će 20. februara objaviti novo istraživanje o obuhvatu ‘sive ekonomije’ u Srbiji, prvo posle 2013. godine. Tada ćemo u saradnji s Vladom Srbije i privrednicima razmotriti koje još mere treba da budu preduzete da bi se smanjila ‘siva ekonomija’ “,kazao je Radak.

Share

CSConnect Bor na Regionalnoj konferenciji

Bor, Beograd, 11. i 12. decembar 2017.

Regionalna konferencija “Životna sredina i građani Balkana – uloga i održivost civilnog društva” – prilika da se čuju potrebe civilnog društva

Regionalna konferencija „Životna sredina i građani Balkana – uloga i održivost civilnog društva” okupila je u Beogradu više od 100 predstavnika civilnog društva, međunarodnih organizacija, institucija vlada u regionu i lokalnih samouprava. Ova konferencija organizovana je u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC od 2015. godine uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju SIDA.

SOnnect Bor – predvodjen Društvom mladih istraživača i partnerskim organizacijama, Gradjanska čitaonica Evropa Bor i Udruženje Vilage, prikazali su svoju aktivnost i bili aktivni učesnici ovog značajnog regionalnog okupljanja. 

 

Konferenciju je otvorio izvršni direktor Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, Mihail Dimovski, naglašavajući da ovaj skup predstavlja spoj svega za šta se REC zalaže – transparentnost, održivi razvoj i uspešne evropske integracije, kroz promovisanje saradnje između vlada, nevladinog sektora, biznisa i drugih  zainteresovanih javnosti.

Otvaranje konferencije obeležilo je obraćanje Ivana Karića, državnog sekretara Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije. On je istakao da su ovakvi skupovi prilika za razmenu mišljenja i daju mogućnost „osluškivanja“ potreba i uloge civilnog društva u Srbiji i na Balkanu. Saša Radulović, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore, akcenat je u svom obraćanju stavio na regionalnu dimenziju: „Preuzimajući dužnost predsednika Generalne skupštine Regionalnog centra za životnu sredinu rekao sam da će fokus tokom mog mandata biti na promociji regionalne saradnje kao ključnog alata za dostizanje značajnih i trajnih rezultata.“

Ola Anderson iz Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju obratio se učesnicima konferencije u ime donatora, naglašavajući da za životnu sredinu Švedska Srbiji donira oko 11 miliona evra godišnje, a da je od 2001. godine podržala Srbiju sa oko 250 miliona evra, dok je Antoan Avinjon (Delegacija EU) govorio o procesu evropskih integracija u oblasti životne sredine. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine istakao je da ova republička agencija već sarađuje sa organizacijama civilnog društva, a ovu saradnju će nastaviti i u budućnosti.

Tokom konferencije, kroz različite panele i radionice, učesnici su imali prilike da razmene iskustva i čuju dobre primere u oblastima zagovaranja u oblasti životne sredine, o značaju građanske participacije u procesu donošenja odluka, kao i o dobrim modelima saradnje organizacija civilnog društva sa lokalnim samoupravama. Predstavljeni su i modeli primenjivani u Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji.

Drugog dana konferencije diskusije su počele predstavljanjem primera dobre prakse organizacija iz Bugarske i Bosne i Hercegovine, kao i Srbije, u oblasti korišćenja pravnih sredstava u zagovaranju u oblasti životne sredine. Nakon toga, kroz interaktivnu radionicu, debatovalo se o različitim načinima finansiranja civilnog društva i povezivanja finansijske održivosti, strateškog planiranja i angažovanja zajednice u radu OCD. Konferencija je završena diskusijom o uspešnim praksama u oblasti saradnje između civilnog društva i biznis sektora. Takođe, predstavljeni su rezultati realizovanih projekata u okviru CSOnnect programa.

Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC od 2015. godine uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju SIDA. Realizacijom ovog višegodišnjeg programa REC primenjuje inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva koje u svom fokusu imaju životnu sredinu. Sredstva kroz CSOnnect program do sada je dobilo 66 organizacija u ukupno 11 konzorcijuma, dok ove organizacije imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima u vezi sa životnom sredinom u budućim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom za pregovaračko poglavlje 27 (Životna sredina).

Gradjanska citaonica Evropa

 

Share

Bor: Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj

Bor, 07.09.2017.

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je  RTB BOR Grupa – Rudnik bakra Bor, podnela zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj, na „nulto polje“.

Ušće Borske reke u Kriveljsku

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Share

Tribinom o sprovođenju Arhuske konvencije počinju Ekološki dani Bora 2017

Bor25.januar.2017

U okviru realizacije programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine – CSOnnect, koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu Centralne i Istočne Evrope – REC a finansira Švedska agencija za međunarodnu tazvojnu saradnju – SIDA, u Boru počinje realizacije serije tribina čiji je cilj da se javnost informiše o procesu pristupanja EU, posebno u oblasti primene ekoloških standarda EU. Nosioci ovog programa u borskoj opštini  su Društvo mladih istraživača sa partnerima Građanskom čitaonicom, Udruženjem Village i Associjacijom za razvoj.

Tribine se realizuju kroz program Ekološki dani Bora 2017. a prva tribina koja se organizuje u utorak 31. januara 20917. u Narodnoj biblioteci Bor sa početkom u 18,00 povodom obeležavanja Svetskog dana ekološke edukacije posvećena je primeni Arhuske konvencije. Na tribini će se razgovarati kako obnoviti ranije veoma razvijeno informisanje borske javnosti o ekološkim aktivnostima u Boru, da li je moguće ponovo imati emisije „Zeleni ekran“ i „Zeleni talas“, kako obezbediti veće učešće i uticaj građana na utvrđivanje i realizaciju ekološke politike i da li je za to ponovo potrebno imati poseban opštinski ekološki fond, pomoćnika predsednika opštine i savet za ekologiju (zeleni savet), kako pojačati ulogu organizacija civilnog društva, obrazovnih i naučnih institucija u utvrđivanju i sprovođenju lokalne a i šire ekološke politike, a posebno kako obezbediti veću ulogu lokalne zajednice u procesu integracije u EU u domenu životne sredine

Share

Stalna briga o životnoj sredini

Bor, Beograd, 15. decembar 2016.

EU SREDSTVA ZA APROKSIMACIJU ŽIVOTNE SREDINE

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz pomoć EU započelo projekat „EAS”

Danas je zvanično predstavljen početak projekta „Dalja implementacija Nacionalne strategije aproksimacije u oblasti životne sredine – EAS”, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a finansira Evropska unija. Projekat će biti usmeren na podršku resornom Ministarstvu i Pregovaračkoj grupi 27 u jačanju institucija i strateškom planiranju u okviru Poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promene.

„Životna sredina je finansijski i administrativno zahtevna oblast koja podrazumeva kontinuiranu koordinaciju i komunikaciju svih relevantnih institucija. O tome svedoči i podatak da je neophodno 10 milijardi evra sredstava za aproksimaciju životne sredine, od čega je približno milijardu evra za investicije u otpad, a oko 7 milijardi evra za vodosnabdevanje, kanalizaciju i otpadne vode. Ovaj program će pomoći našoj zemlji u daljem približavanju pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine, kroz jačanje institucija, poboljšanje infrastrukture i investicionog planiranja novih projekata u ovoj oblasti“, rekla je Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt rekao je da je do sada otvoreno 6 poglavlja, i da se nada da će Poglavlje 27 biti otvoreno bez početnih merila.

„Poglavlje 27, koje se tiče životne sredine, je najkompleksnije kada je u pitanju broj direktiva i čini jednu trećinu ukupnog evropskog zakonodavstva. Ono je i najskuplje i zahteva ogromne investicije, ali je i najvažnije, jer se tiče kvaliteta života svih građana: kvaliteta vode, vazduha, zemljišta. Nijedno drugo poglavlje ne utiče u toj meri na naše živote, zdravlje, budućnost i razvojne projekte više od ovog poglavlja. Projekat koji danas počinje upravo treba da ojača institucionalne kapacitete za pripremu pregovaračke pozicije Srbije u ovoj oblasti“, istakao je Benedikt.

Projekat „Dalja implementacija Nacionalne strategije aproksimacije u oblasti životne sredine“ traje do oktobra 2018. godine i obuhvata aktivnosti koje se odnose na tri glavne komponente: jačanje institucija za sprovođenje zakonodavstva u oblasti životne sredine, jačanje kapaciteta za planiranje sprovođenja EU Direktiva koje zahtevaju značajna finansijska ulaganja (posebno u oblasti voda i otpada) i jačanje kapaciteta za investiciono i finansijsko planiranje projekata u oblasti životne sredine. Na konferenciji su predstavljena i iskustva Slovenije u pregovorima za Poglavlje 27, kao i iskustva Makedonije u oblasti troškova i koristi u vezi sa budućim razvojem održivih investicija i sprovođenja zahteva EU u sektoru voda. Na konferenciji je učešće uzela i Gradjanska čitaonica EVROPA Bor kao predstavnik CSConnect Bor ( DMI, Vilage, Asocijacija, Čitaonica Evropa) i član Radne grupe za Poglavlje 27 Nacionalnog konventa, a sve u cilju jačanja kapaciteta ekoloških organizacija civilnog društva u Boru i Istočnoj Srbiji.

Share

Bor: Ekološki incident

Bor, 10.09.2106.

Poslednjih deset dana u Boru se bakar dobija kao 1903. Ovo je direktor RTB-a obećao i gradjanima Bora otvarajući NOVU-REMONTOVANU-NAJVEĆU EKOLOŠKU INVESTICIJU VLADE SRBIJE, Novu Topionicu u Boru.

Da li je obavešten: Blagoje Spaskovski
Da li je obavešten: Blagoje Spaskovski

Otvaranje se odvijalo u više navrata, mehaničko pokretanje, na hladno, na toplo, uz iće i piće u svakoj fazi VELIKOG NACIONALNOG PROJEKTA pod budnim okom nezna se već kog.

Blagoje Spaskovski

Gradjanima je obećavano čisto nebo nad Borom kao 1903, narod je poverovao i davao glasove blanko, vapeći za čistim vazduhom!Borski dim

Stručnjaci su klovnovski vodjenu investiciju na čelu sa glavnim cirkuzanom grada, često osporavali ali klovn, kao i svaki drugi ismevao je svakog slobodno mislećeg gradjana. Šojićeva politika, da samo meni bude dobro i da radimo punim kapacitetima što duže a sve prema Blagojevom zakoniku, donela je vlastodršcima od SPS, preko šifrovanog G17, žutog DS-a pa sve do naprednog SNS-a puno novca (čitaj borskog zlata) za izbore i osvajanje vlasti od 2008. pa do danas. Gradjanima je ostajao sve siromašniji rudnik, sve više dima i mrtva borska reka, koja preti ekologiji Dunavske regije i Evrope.

Uliv Borske reke u Timok
Uliv Borske reke u Timok

Danas se ta nestručno vodjena investicija ponovo pokazala u svojoj naj otrovnijoj fazi, aero zagadjenjem kakvo ne pamte ni najstariji stanovnici Bora.

Stručnjaci RTB-a komentarišu da je ovo posledica neophodnog remonta Topionice i fabrike Sumporne kiseline nastala oštećenjima, požarom i nestručnim vodjenjem tokom rekonstrukcije.

Partija Zelenih će o ovome obavestiti, Parlament, Vladu i Evropske Parlamentarce, a posebno tokom samita o klimatskim promenama u Briselu 27.-30.09.2016  na kome će u delegaciji Srbije učešće uzeti i EU expert IT i energetske efikasnosti iz Bora.

Share