);

Otrovna prašina, opasnija tišina

Bor, 24.03.2022. MCBor, DMI – Saopštenje: Otrovna prašina, opasnija tišina. RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i DMI – Društvo mladih istraživača iz Bora podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora nad kompanijom Zijin Bor Copper doo

Otrovna prašina, opasnija tišina

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Društvo mladih istraživača iz Bora podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora nad kompanijom Zijin Bor Copper doo zbog sumnje da su visoke koncentracije arsena u vazduhu tokom 2021. godine u Boru posledica prerade rude u topionici bakra u okviru njihovog privredno-industrijskog kompleksa. Visoke koncentracije arsena zabeležene su i tokom 2022. godine, te je tako krajem januara koncentracija arsena u vazduhu bila čak 180 puta viša od dozvoljene.

Zakon o zaštiti vazduha zabranjuje prekoračenja propisanih vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduhu, te dozvoljena prosečna vrednost na godišnjem nivou za arsen (ukupna količina u suspendovanim PM10 česticama) iznosi 6 ng/m3. Međutim, prosečna godišnja vrednost sadržaja arsena u Boru višestruko premašuje dozvoljene vrednosti na svakoj mernoj stanici u gradu (Grafik br. 1). Tako su prema Izveštaju o kvalitetu vazduha u Boru iz 2021. godine, najveća prekoračenja zabeležena na mernoj stanici Jugopetrol (Grafik br. 2).

Otrovna prašina, opasnija tišina

Ko je odgovoran?

Arsen je uvek bio problem u Boru. Jer je arsenopirit prateći mineral rude bakra. I što je veće topljenje rude bakra sa velikom koncentracijom arsena. To su veće i koncentracije arsena u vazduhu”. Objasnila je prof. dr Snežana Šerbula, šefica katedre za zaštitu životne sredine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Boru.

Topljenje rude bakra i eksploatacije ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala je Zijin-ova registrovana pretežna delatnost. Imajući u vidu navedeno, jasno je da su prekomerne emisije posledica poslovnih aktivnosti ove kompanije.

Kratkoročni akcioni plan za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru usvojen je u julu 2021. godine, ali u toj godini za njegovo sprovođenje nisu izdvojena sredstva iz gradskog budžeta. Nakon skoro deset meseci od usvajanja plana, on nije doveo do smanjenja koncentracije arsena u vazduhu.

Posledice po zdravlje

Kako bi ilustrovala štetnost arsena. Dr Šerbula je skrenula pažnju na posledice zagađenja ovom materijom na živi svet: “Na Tehničkom fakultetu u Boru radili su biomonitoring lekovitog bilja. Odgovor biljaka na zagađenu životnu sredinu je isti kao i kod ljudi. Usvajanje višaka arsena i teških metala dovodi do teških oštećenja i bolesti”.

Neorganski arsen može izazvati akutne, pod-akutne ili hronične efekte, (sa uticajem na ceo organizam ili sa lokalnim uticajem). U uslovima inhalacione izloženosti arsenu, kritični efekat na zdravlje je izazivanje raka pluća.

U zvaničnoj studiji Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji. Izrađenoj od strane Ministarstva zdravlja, Ministarstva zaštite životne sredine i Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”. Izneti su podaci o oboljevanju Borana, te se navodi da: “Za sve maligne tumore osim tumora kože, postoji značajno veći rizik u obolevanju i umiranju i kod muškaraca i kod žena u Boru. Ovaj obrazac se opaža za rak bronha i pluća, rak jetre, pankreasa, bubrega, mokraćne bešike, rak kolona i rektuma, štitaste žlezde, limfopoetskog tkiva, Hodžkinovog i ne-Hodžkinovog limfoma…”

Šta dalje?

RERI i Društvo mladih istraživača iz Bora zahtevaju hitno sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora. Koji će rezultirati nalaganjem kompaniji Zijin da sprovede tehničke, tehnološke i organizacione mere za sanaciju izvora i uzroka emisije arsena iz svojih postrojenja.

Naime, ukoliko utvrdi nezakonitosti. Inspektor Ministarstva zaštite životne sredine može naložiti mere za njihovo otklanjanje, te može i privremeno ili trajno zabraniti rad

izvora zagađenja. Inspektor takođe može pokrenuti prekršajne postupke, postupke za privredne prestupe i podneti krivične prijave.

Na osnovu prikupljenih podataka. A u cilju utvrđivanja odgovornosti zbog prekomernih koncentracija arsena u Boru. RERI i Društvo mladih istraživača iz Bora će, ukoliko nadležna inspekcija propusti da to uradi, pokrenuti postupke protiv svih odgovornih lica.

Saopstenje-Otrovna-prasina-opasnija-tisina.docx-1

Ostavite odgovor