);

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

Bor, Beograd, 23.02.2022. MCBor – DMI. Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha nad gradom i okolnim selima. 

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

Održana treća sednica Stalnog radnog tela grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru. Sednica je održana u utorak,  22.2.2022. u sali gradske uprave u Boru sa  sledećim dnevnim redom:

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2.Godišnji Izveštaj za 2021.godinu o kvalitetu vazduha na teritoriji  
grada Bora
3.Izveštaj o realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka
4.Izveštaj o realizaciji mera KAP-a
5.Razmatranje Nacrta programa kontrole kvaliteta vazduha za 2022.godinu
6.Razmatranje Instrukcija za unapređenje administrativne efikasnosti i  
delotvornosti u oblasti zžs u gradu Boru
7.Razno

„Na današnjoj sednici stalnog radnog tela, koje je zaduženo da prati kratkoročni akcioni plan. Rezimirali smo situaciji u vezi aero zagađenosti u prošloj godini. Utvrdili smo da , ja cu vam reći samo naj karakterističnija mesta gde, su izmerene koncentracije zagađujućih materija da kažem opasne. Kod Jugopetrola je srednja vrednost, drugim rečima svakog dana do ovog trenutka u prošloj godini bilo je arsena 2050% više od dozvoljenog. Što ja lično smatram, kao predstavnik udruženja Eko East, da je to malo katrastofalna situacija u vezi arsena“. Rekao je Zoran Janković, predstavnik UG EKO EAST, UG Čukaru Peki i dodao:

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha


„Takođe se kod Jugopetrola izmereno je i kadmijum u povišenoj koncentraciji, što znamo da je kadmijum jako kancerogeni elemenat. Od ostalih mesta Oštrelj je takodje za zabrinjavajuće iz razloga što je tokom cele prošle godine registrovano oko 300% svakodnevnog arsena više od dozvoljenog“.

Centar grada – najugroženiji

„Najugroženiji delovi grada gde jeste poslovni centar grada, to je gradski park gde se nalaze merna mesta i možda jedan od najnaseljenijih delova stambenog dela grada. A tu je MS institut, i tu su takodje zabrinjavajuće količine, kažem ponovo prosečne u toku prošle godine što znači da je bilo verovatno i mnogo većih koncentracija nego što ću izreći, kao što je bilo i verovatno nižih koncentracija,
međutim prosečna koncentracija evo arsena je po meni katastrofalna ona je bila 1250% u toku prošle godine kod gradskog parka, gde znamo da je koncentracija svih naši poslovnih institucija, takođe u gradskom parku je zabrinjavajuće povećan kadmijum za koji kazem, ponavljam kancerogen, a kod instituta gde je koncentracija gradjanstva u smislu stambenih objekata gde znaći oni provode 2/3 svog radnog vremena i noć, arsen je u zabrinjavajućoj koncentraciji registrovan a to je 700% veće od dozvoljenog.To su da kažem ovako vrlo loši izveštaji za prošlu godinu“.

Investicijama Zijina do novih agregata

„Čuli smo od predstavnika Zijina da Zijin, a i to sami znamo, radi na zaista velikim investicijama u vezi njihovih uređaja koji će doprineti da se smanji aero zagađenosti, međutim mnogo je važno rezimirati da je prošla godina bila veoma veoma loša u vezi aero zagađenosti. Na ovom današnjem sastanku upućen je zahtev Zijinu da se ponovo izjasni da nam da izveštaj po prisustvu stranih koncentrata koji se tope u topionici, jer ovo telo smatra da je prisustvo ovih zagadjujućih materija koje sam izreko da je priroda njihova od strane uvoznih koncentrata.“

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

Na današnjog sednici smo čuli i dobre stvari

„Na današnjog sednici smo čuli i dobre stvari a to je da je gradska skupština izdovijla značajna sredstva i preduzela značajne mere da se građanstvo zaštiti i obavesti. Znači odvojena su sredstva za obaveštavanje građanstva putem predavanja od strane zdravstenih radnika o štetnosti. Donete su mere o pribavljanju zaštitnih sredstava koji će svaki građanin moći dobiti besplatno. Koja treba da zaštite građanstvo od ovih zagađujućih materija.

Niz odluka za unapredjenje kvaliteta vazduha

Doneta je odluka da se postave nove merne stanice. I da se postojeće osavremene. Doneta je i odluka i već su uspostavljeni kontakti sa direktorom zdravstvenog centra Bor da se izvrši nabavka, odvojena su sredstva u ovoj godini iz budžeta da se obnovi i da se nabavi oprema koja ce raditi na zaštiti građanstva od aero zagađenja.

Toksikološka laboratorija

A jedna jako velika stvar je da je postignut dogovor i da su odvojena sredstva da ponovo proradi toksikološka laboratorija pri bolnici, jeste ona smestena u zgradi zdravstvenog centra ali jeste pri bolnici, da naravno građanstvo Bora moze o trošku da kazem države, o trošku gradskog budžeta, da izvrši merenja i utvrdi stanje zagađenosti, kako zagađenost deluje na krvotog na mišiće, opšta koncentracija, znači da može svakog građanina koji želi na teške metale, eto građani će biti u prilici da izmere prisustvoteških metala u organizmu, što znamo svi i pogotovu nakon izveštaja iz instituta Batut da je u gradu boru značajuno povećana smrtnost, značajno povećana obolelost, značajno povećana kancerogenost svih građana bora i smatramo da ce ovim merama da pokušamo da smanjimo ovo o čemu sam ispričao.“

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

„Na današnjoj sednici stalnog radnog tela koje je zaduženo da prati kratkoročni akcioni plan, rezimirali smo o situaciji u vezi aero zagađenosti u prošloj godini i utvrdili smo da , ja cu vam reći samo naj karakterističnija mesta gde su izmerene koncentracije zagađujućih materija da kažem opasne. Kod Jugopetrola je srednja vrednost, drugim rečima svakog dana do ovog trenutka u prošloj godini bilo je arsena 2050% više od dozvoljenog. Što ja lično smatram kao predstavnik udruženja Eko East smatram da je to malo katrastofalna situacija u vezi arsena. Takođe se kod Jugopetrola izmereno je i kadmijum u povišenoj koncentraciji, što znamo da je kadmijum jako kancerogeni elemenat“.

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

“ Od ostalih mesta Oštrelj je takodje za zabrinjavajuće. Iz razloga što je tokom cele prošle godine registrovano oko 300% svakodnevnog arsena više od dozvoljenog.
Najugroženiji delovi grada, gde jeste poslovni centar grada, to je gradski park. Gde se nalaze merna mesta. Možda jedan od najnaseljenijih delova stambenog dela grada a to je institut. I tu su takodje zabrinjavajuće količine, kažem ponovo prosečne u toku prošle godine. Što znači da je bilo verovatno i mnogo većih koncentracija nego što ću izreći. Kao što je bilo i verovatno nižih koncentracija“.

Prosečna koncentracija arsena katastrofalna

„Međutim prosečna koncentracija evo arsena je po meni katastrofalna. Ona je bila 1250% u toku prošle godine kod gradskog parka, gde znamo da je koncentracija svih naši poslovnih institucija. Takođe u gradskom parku je zabrinjavajuće povećan kadmijum za koji kaže ponavljam kancerogen. A kod instituta gde je koncentracija gradjanstva u smislu stambenih objekata gde znaci oni provode dve 2/3 svog radnog vremena i noć, arsen je u zabrinjavajućoj koncentraciji registrovan a to je 700% veće od dozvoljenog.

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

To su da kažem ovako vrlo loši izveštaji za prošlu godinu. Čuli smo od predstavnika Zijina o investicijama Zijina, a to sami znamo da radi na zaista velikim investicijama. A novim investicijama Zijina očekujemo da će doprineti da se smanji aero zagađenost. Međutim mnogo je važno rezimirati da je prošla godina bila veoma veoma loša u vezi aero zagađenosti.

Šta se topi u topionici?

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

Na ovom današnjem sastanku upućen je zahtev Zijinu da se ponovo izjasni. Da nam da izveštaj po prisustvu stranih koncentrata koji se tope u topionici. Ovo telo smatra da je prisustvo ovih zagadjujućih materija koje sam izreko da je priroda njihova od strane uvoznih koncentrata. To su eto da kažem loše stvari međutim na današnjog sednici smo čuli i dobre stvari. A to je da je gradska skupstina izdovijla značajna sredstva i preduzela značajne mere da se građanstvo zaštiti i obavesti. Znači odvojena su sredstva za obaveštavanje građanstva. Predavanja od strane zdravstenih radnika o štetnosi. Donete su mere o pribavljanju zaštitnih sredstava. Koje će svaki građanin moći dobiti besplatno koje treba da zaštiti građanstvo od ovih zagađujućih materija.“

Nove merne stanice

„Doneta je odluka da se postave nove merne stanice i da se postojeće osavremene. Doneta je odluka i već uspostavljeni kontakti sa direktorom zdravstvenog centra Bor da se izvrši nabavka medicinske opreme. Odvojena su sredstva u ovoj godini iz budžeta da se obnovi i da se nabavi merna oprema koja će raditi na zaštiti građanstva od aero zagađenja.“

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

Janković je posebno istakao: „A jedna jako velika stvar je da je postignut dogovor. I da su odvojena sredstva da ponovo proradi toksikološka laboratorija pri bolnici. Jeste ona smeštena u zgradi zdravstvenog centra ali jeste pri bolnici, da naravno građanstvo Bora može o trošku da kažem države. O trošku gradskog budžeta. Da izvrši merenja i utvrdi stanje zagađenosti. Kako zagađenost deluje na krvotog na mišiće, opšta koncentracija. Znači da može svako od građana koji želi. Proveri na teške metale. Eto građani će biti u prilici da izmere prisustvo teških metala u organizmu. Što znamo svi i pogotovu nakon izveštaja iz instituta Batut da je u gradu boru značajuno povećana smrtnost. Značajno povećana obolelost. Značajno povećana kancerogenost svih građana bora i smatramo da ce ovim merama da pokušamo da smanjimo ovo o čemu sam ispričao.“

Investicijama Zijina u nove agregate i grada u nove merne stanice do kvalitetnijeg vazduha

Stalno radno telo

Stalno radno telo grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru imenovano je u sledećem sastavu: 

 1. Ljiljana Lekić, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za predsednika, 
 2. Ljiljana Luković-Marković, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za zamenika predsednika, 
 3. dr Slavica Jevtić, predstavnik Ministarstva zdravlja, za člana, 
 4. Goran Tomić, predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike, za člana, 
 5. Jasna Vasić, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za člana, 
 6. Zoran Radović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, za člana, 
 7. Filip Radović, predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, za člana, 
 8. dr Snežana Milić, predstavnik Tehničkog fakulteta, za člana, 
 9. Tatjana Apostolovski Trujić, predstavnik Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, za člana, 
 10. Jelena Milić, predstavnik Doma zdravlja u Boru , za člana, 
 11. Jovan Marković, predstavnik JKP „3. oktobar “ Bor, za člana, 
 12. Marina Pešić, predstavnik JKP „Vodovod“ Bor, za člana, 
 13. Toplica Marjanović, predstavnik DMI – Društva mladih istraživača, za člana, 
 14. Zoran Janković, predstavnik UG EKO EAST, UG Čukaru Peki, za člana, 
 15. Anita Demiri, predstavnik Pokreta za novo doba, UG Gradjanska čitaonica Evropa, za člana. 

Ostavite odgovor