);

Utvrditi odakle potiče zagadjenje

Bor, 20.12.2021. MCBor – DMIGradjanska citaonica Evropa. Utvrditi odakle potiče zagadjenje. Predstavnici Ministarstva iz Beograda i danas nisu prisustvovali radu monitoring tima. Stalno radno telo grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru. 

Utvrditi odakle potiče zagadjenje

Druga sednica Stalno radno telo grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru. Održana je u ponedeljak, 20.12.2021. u 12 sati u sali 3 gradske uprave Bor sa sledećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  2. Izveštaj o kvalitetu vazduha za oktobar
  3. Izveštaj o kvalitetu vazduha za novembar
  4. Izveštaj o realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka i  razmatranje peostalih mera iz KAP-a
  5. Razno

Utvrditi odakle potiče zagadjenje

Utvrditi odakle potiče zagadjenje

„Monitoring tim je posle jednog perioda kada nije imao kvorum. Uspeo da sakupi kvorum i da danas normalno radi i funkcioniše. Nažalost predstavnici Ministarstva iz Beograda i danas nisu prisustvovali radu monitoring tima“. Rekao je Toplica Marjanović, član Monitoring tima i dodao:

„Monitoring tim je zaključio. Da je u poslednjih par meseci, od avgusta pa evo do sada. Stalno rastu maksimalne koncentracije arsena u gradu i okolini. Zato predlažemo i tražimo informacije o tome odakle potiču ti izvori zagadjena. Od rudnika Čukaru Peki ili od Serbia Zijin Company. Drugi predlog je da se proširi monitorni sistem. Odnosno nacionalna i lokalna mrežna stanica sa merenjem koncentracija prasine koje potiču iz rudnika Čukaru Peki.“

Utvrditi odakle potiče zagadjenje

Stalno radno telo

Stalno radno telo grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru imenovano je u sledećem sastavu: 

1. Ljiljana Lekić, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za predsednika, 

2. Ljiljana Luković-Marković, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za zamenika predsednika, 

3. dr Slavica Jevtić, predstavnik Ministarstva zdravlja, za člana, 

4. Goran Tomić, predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike, za člana, 

5. Jasna Vasić, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za člana, 

6. Zoran Radović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, za člana, 

7. Filip Radović, predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, za člana, 

8. dr Snežana Milić, predstavnik Tehničkog fakulteta, za člana, 

9. Tatjana Apostolovski Trujić, predstavnik Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, za člana, 

10. Jelena Milić, predstavnik Doma zdravlja u Boru , za člana, 

11. Jovan Marković, predstavnik JKP „3. oktobar “ Bor, za člana, 

12. Marina Pešić, predstavnik JKP „Vodovod“ Bor, za člana, 

13. Toplica Marjanović, predstavnik Društva mladih istraživača, za člana, 

14. Zoran Janković, predstavnik UG EKO EAST, UG Čukaru Peki, za člana, 

15. Anita Demiri, predstavnik Pokreta za novo doba, UG Građanska čitaonica Evropa, za člana. 

Ostavite odgovor