);

Zeleno rudarstvo i upravljanje rudničkim otpadom

Bor, Beograd, Pirot, 14.12.2021. MCBor – Zeleno rudarstvo – U Medija centru Bor održana je tribina o upravljanju rudničkim otpadom i zelenom rudarstvu.

Zeleno rudarstvo i upravljanje rudničkim otpadom

Tribina je organizovana u okviru projekta OPLANETI SE: ZELENI KARAVAN – pod nazivom: Upravljanje rudničkim otpadom i zeleno rudarstvo. Tribina je realizovana kao lokalni događaj u Boru u okviru projekta mreže Zelena lista Srbije (ZLS) pod nazivom “ Oplaneti se: Zeleni karavan” koji je nastao s ciljem da ostvari doprinos pokrenutim reformama u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, u skladu sa evropskim standardima u oblastima upravljanja otpadom i konceptom cirkularne i zelene ekonomije.

Zeleno rudarstvo i upravljanje rudničkim otpadom

Projekat Ekosistem u Boru realizuju članice saveza Zelena lista Srbije – Društvo mladih istraživača, Udruženje „Village“ i Građanska čitaonica „Evropa“ sa mrežom Gradjani za prirodu Srbije. Tema ove tribine je održivi razvoj, odnosno jedna od opcija održivog razvoja, a to je održivo rudarstvo.

Zeleno rudarstvo

Zeleno rudarstvo i upravljanje rudničkim otpadom

Zeleno rudarstvo je sinonim za rudarstvo koje najmanje degradira životnu sredinu, a naša namera je da pokažemo i predstavimo sve standarde koje potencijalni investitori i oni koji rudare na našim prostorima  treba da ispune. To je odnos prema vodi, vazduhu, zemljištu i najvažnije uspostavljanje kvalitetnog monitoringa koji će obezbediti zdravu životnu sredinu“, rekao je Zvonko Damnjanović, predstavnik Građanske čitaonice „Evropa“ i moderator događaja.

U Boru je dosta rađeno na istraživanju uključujući i projekat borskog Instituta za rudarstvo i metalurgiju sa japanskim partnerima čiji je ishod bio predlog rekultivacije Borske reke, što je nekada bila misaona imenica, napominje Damnjanović.

Pokazalo se da na planeti postoje tehnologije uz čiju primenu je moguće oživeti i takozvanu, mrtvu reku. Zato je cilj pronaći i primeniti prave tehnologije. U novom zelenom rudniku Čukaru Peki već se primenjuju  neke inovativne tehnologije kao što je proces samoreciklaže i vodenog ciklusa i ciklusa samog otpada koji treba da se vrati nazad u zemlju“. Naredna aktivnost koju će u okviru projekta Ekosistem realizovati članice saveza Zelena lista Srbije i Gradjani za prirodu Srbije je debata o Staroj planini, odnosno zaštićenim zonama i novim modelima upravljanja zaštićenim zonama, najavio je Damnjanović.

OPLANETI SE: ZELENI KARAVAN

Projekat: OPLANETI SE: ZELENI KARAVAN realizuje se u okviru nacionalnog Programa EKO-SISTEM. Cilj je osnaživanja mreža udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Zelenu listu Srbije čini sada 15 ekoloških organizacija. Logoi članica prikazani su na agend., Iz Bora, članice su Društvo mladih istraživača Bor, udruženje Village i Građanska čitaonica Evropa.

Zeleno rudarstvo i upravljanje rudničkim otpadom

Osnovni cilj programa Eko-sistem i našeg projekta Oplaneti se: Zeleni karavan je doprinos pokrenutoj reformi zaštite životne sredine u Srbiji u skladu sa evropskim standardima u oblasti upravljanja otpadom, afirmacije koncepta cirkularne i zelene ekonomije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou uz veće učešće i uticaj OCD, građana i javnosti”. Rekao je Dragan Randjelović, predsednik skupštine Zelena lista Srbije.

Rudnički otpad

Zeleno rudarstvo i upravljanje rudničkim otpadom

”Pošto je za nas u Boru, kada se radi o otpadu verovatno najveći problem takozvani rudnički otpad. Opredelili smo se da ovu tribinu posvetimo upravo rudničkom otpadu. U kontekstu zelenog rudarstva, cirkularne ekonomije i novih infirmatičkih tehnologija.” rekao je Toplica Marjanović predstavnik Mladih istraživača i dodao:

”U okviru Društva mladih istraživača već je urađena jedna analiza o zelenom rudarstvu. Koja se nalazi na sajtu DMI, na jednom seminaru koji je DMI organizovao za članice Zelene liste pre neku godinu već je razgovarano o zelenoj ekonomiji, Instutut za rudarstvo i metalurgiju radio je na projektu katastra rudničkog otpada, a pre desetak dana pretstavljena je i studija o cirkularnoj ekonomiji nu Boru. Danas su na tribini prikazani neki od rezultata prethodnih aktivnosti. I predstavljene nove tehnologije primenjene u svetu i prikazani neki primeri dobre prakse.

Zeleno rudarstvo i upravljanje rudničkim otpadom

Prema AGENDI TRIBINE prikazane su 4 prezentacije od po 10 min i razgovoralo do 19,30.

  • Rudnički otpad u Boru sa potencijalom tehnogenih ležišta bakra i zlata – Prof. Dr Radoje Pantović 
  • Zeleno rudarstvo – Toplica Marijanović, dip. ing
  • Digitalni katastar rudničkog otpada – Mladen Dumitrašković, ing informatike
  • Cirkularna ekonomija i rudnički otpad – Dragan Ranđelović, dipl. pol.

Učesnici tribina izneli su svoje stavove i zaključili:

  • Rudarstvo je postalo sve teže iz društvenih i ekoloških razloga u celom svetu. Sve je veća konkurencija sa drugim namenama zemljišta, a voda i energija su oskudni u mnogim važnim rudarskim regionima.
  • Ljudi nisu spremni radikalno smanjiti upotrebu proizvoda na bazi minerala, ali se sve više protive rudarstvu.
  • minimiziranje štetnih uticaja na životnu sredinu i društvo u svim fazama rudarenja i maksimiziranje lokalnih koristi.

EKO-SISTEM

Projekat se realizuje u okviru programa EKO-SISTEM. Program EKO-SISTEM nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU).

Zeleno rudarstvo i upravljanje rudničkim otpadom

Program sprovode Mladi istraživači Srbije u periodu od 2020. do 2022. godine, a podržava Švedska. 

Ostavite odgovor