);

Dan planete Zemlje

BOR, 19.04.2022. – MCBor, DMI – Svetski Dan planete Zemlje, 22.april obeležen u Medija centru Bor. U okviru programa „Ekološki dani Bora 2022.“ u Boru je organizovana tribina posvećena zaštiti okoline.

Dan planete Zemlje

Na skupu se razgovaralo o realizaciji više projekata koji se odnose na zaštitu vazduha, upravljanje otpadom i primenu ciljeva održivog razvoja u planu razvoja grada Bora.

Namera organizatora tribine bila je da informiše i motiviše građane, da javnost uključi u proceduru uobličavanja dokumenata javne politike u oblasti ekologije.

Dan planete Zemlje

U toku je procedura donošenja Nacionalnog plana kvaliteta vazduha i desetogodišnjeg plana kvaliteta vazduha Grada Bora. Ovi planovi moraju da sadrže mere i aktivnosti sanacije izvora zagađenja, rešavanje ovog višedecenijskog problema. Kao i da predvide potrebna sredstva i nosioce aktivnosti. Kada je reč o Boru očekivanja su da će najavljenom dogradnjom Topionice i zagađenje vazduha u gradu i okolini biti u skladu sa propisima i zakonima u oblasti zaštite okoline“, istakao je Viša Tasić, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru.

Dan planete Zemlje

Ovogodišnji Međunarodni dan majke Zemlje pruža priliku da se podigne svest globalne javnosti o izazovima za dobrobit planete i život koji ona podržava. Dan takođe prepoznaje kolektivnu odgovornost. Na koju se poziva Deklaracija iz Rija iz 1992. godine, za promovisanje harmonije sa prirodom i Zemljom, za postizanje pravedne ravnoteže između ekonomskih, društvenih i ekoloških potreba sadašnjih i budućih generacija čovečanstva.

Klimatske promene, promene prirode koje je napravio čovek. Kao i nezakonite aktivnosti koje narušavaju biodiverzitet. Kao što su krčenje šuma, promena namene zemljišta, intenzivirana poljoprivreda i stočarska proizvodnja ili rastuća ilegalna trgovina divljim životinjama, mogu povećati kontakt i prenošenje zaraznih bolesti sa životinja na ljude (zoonoza) kao što je slučaj i sa COVID-19.

Po podacima Sektora za životnu sredinu UN (UNEP). Od jedne nove zarazne bolesti koja se javlja kod ljudi svaka četiri meseca, 75% ovih novonastalih bolesti potiče od životinja. Ovo ukazuje na postojanje bliske veze između zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.

U svom svakodnevnom radu. Stručne službe Centra za higijenu i humanu ekologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje. Sa svojim bogatim profesionalnim iskustvom, pružaju stručnu podršku u cilju kvalitetnog i efikasnog obavljanja poslova i zadataka. Kao što su priprema, planiranje i realizacija programa za praćenje stanja i očuvanja životne sredine. A koji podrazumevaju ispitivanje kvaliteta podzemnih voda, površinskih voda, vazduha, zemljišta, kao i ispitivanja nivoa buke u komunalnoj sredini.

U vidu zaključka, prenosimo i izjavu Generalnog sekretara UNEP Antonija Gutereša:

– Dokazali smo da zajedno možemo da se nosimo sa monumentalnim izazovima. A pravo na zdravu životnu sredinu postaje sve značajnije. Ali, moramo učiniti mnogo više. I mnogo brže. Posebno da bi se sprečila klimatska katastrofa.

Organizator eko tribine povodom Svetskog dana planete Zemlje bilo je Društvo mladih istraživača u Boru, u saradnji sa Gradskom upravom i udruženjima Dom omladine i Alternativa.

Ostavite odgovor