);

Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT

Bor, 30.03.2022. MCBor, DMI: Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT. Zajedno za Bor bez dima

Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT

Održana treća po redu fokus grupa. Na kojoj je vođen dijalog o stanju i aktivnostima u oblasti zaštite kvaliteta vazduha i životne sredine. Učesnici prve dve fokus grupe su bili mladi i ostali građani. Dok su ove treće fokus grupe predstavnici javne uprave i ustanova.  Fokus grupe se realizuju u okviru projekta „Zajedno za Bor bez dima“. Projekat realizuje Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor. 

Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT

Ovaj lokalni projekat deo je šireg projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“.  Koji  realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) konzorcijum HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Pogledajte / preuzmite Vodič za razgovor na focus grupi.

Ciljevi istraživanja su:

1 . Utvrditi mišljenja, ocene i stavove učesnika u dijalogu na fokus grupi o stanju životne sredine, posebno kvaliteta vazduha, izvorima zagađenja i uticaju zagađenja na zdravlje, kao i poznavanje osnovnih nacionalnih i lokalnih dokumenata javne politike,

2 . Utvrditi ocene učesnika u radu fokus grupe o stepenu njihove informisanosti i kanalima informisanja o stanju i problemima zaštite vazduha i uopšte životne sredine u Boru i šire, kao i evropskim ekološkim standardima, strateškim i normativnim opredeljenjima na nacionalnom i lokalnom nivou.

3 . Posebno sagledati mišljenja učesnika u radu fokus grupe o stanju kvaliteta vazduha i načinima rešavanja ovog problema u gradu Boru.

4 . Sagledati mišljenja učesnika u radu fokus grupe o ulozi i aktivnostima lokalne samouprave – gradske uprave i javnih služb, kao i civilnog sektora – organizacija civilnog društva, stručnih institucija i dr. u rešavanju problema zagađanja vazduha.

Fokus grupno istraživanje je jedna od novijih tehnika u istraživanju stavova koja se zasniva na dijalogu učesnika i realizuje prema posebnim principima ove vrste istraživanja. Cilj dijaloga/razgovora je prikupljanje podataka o mišljenjima, osećanjima, stavovima, iskustvima, idejama i reakcijama

 Projekat : Zajedno za Bor bez dima

o životnoj sredini i vašem iskustvu u rešavanju problema životne sredine, posebno kroz učešće javnosti. Slobodni ste da obrazlažete svoje mišljenje, svoje poglede na pitanja u vezi sa time i da ih argumentujete. Svaki primer iz vašeg iskustva nam je dragocen. Želimo da čujemo sve što mislite o problemima zagađenja vazduha i životne sredine uopšte. Nije nam jedini cilj da svoje viđenje ispričate nama, već i da vi međusobno u dijalogu razmenite mišljenja i iskustva.

Rezultati rasprave na fokus grupi predstavnika javne uprave i službi biće upoređeni i objedinjeni sa rezultatima rasprave na prethodnim fokus grupama mladih koja je organizovana u junu 2021. i fokus grupi građana u novembru 2021.

Kroz pitanja će vas voditi moderato Viša Tasić koji će pripremiti i izveštaj o rezultatima rada fokus grupe građana.

Ostavite odgovor