);

Senaža od lucerke 

Senaža od lucerke 

 Bor, Knjaževac, 02.07.2021. MCBor, Nove Knjaževačke novine, Srđan Cvetković, dipl.inž.poljoprivrede – Senaža od lucerke 

Senaža od lucerke 

Prvi otkos lucerke i crvene deteline često propadne na njivama. Usled čestih i obilnih majskih kiša i nemogućnosti sušenja zelene mase. Neretko , događa se da ratari skupljaju prilično vlažno seno koje sadrži buđ i plesni i odvoze u svoje objekte. Gde ga suše na promaji ili ga prevrću uz veliki fizički napor. Zato je preporuka pripremanje senaže ili silaže od lucerke, barem od prvog otkosa. Ovaj način konzervisanja kabaste stočne hrane ima prednost.

U odnosu na pripremanje sena:

  • gubici su manji, poljoprivrednici u manjoj meri zavise od vremenskih uslova,
  • pri spremanju senaže mogu se iskoristiti i grublja hraniva koja se ne mogu sušiti za seno,
  • potreban je manji skladišni prostor,
  • a dužina čuvanja senaže je takoreći neograničena.

Na ovaj način konzervisanja kabaste stočne hrane smanjuju se i do tri puta. Gubici proteina kojima je lucerka bogata, jer se smanjuje manipulacija zelene mase. Okretanjem sena dolazi do velikog gubitka proteina. Pa se neretko dešava da se u senjak odveze masa koja ima malu hranljivu vrednost. Siliranjem ili senažiranjem lucerke i crvene deteline poljoprivrednici u manjoj meri zavise od vremenskih uslova. Takođe , prilikom spremanja senaže mogu se iskoristiti i grublja hraniva koja se ne mogu sušiti za seno. 

Senaža od lucerke 

Košenje lucerke za senažu treba obaviti u prvoj polovini dana, posle nestanka rose. U toku popodneva i noći pokošena masa dovoljno provene. Tako da se sutradan može prikupiti, iseckati i pripremiti senaža ili silaža. U toku jula i avgusta masa pokošena pre podne može da provene do dovoljnog nivoa suve materije već u popodnevnim časovima. Senažiranje može da se obavi čak i istog dana. Ukoliko je vlažnije, pokošena masa mora da provede duže vreme na zemlji u cilju provetravanja. To dovodi i do povećanja gubitka organske materije. Ratari treba da vode računa da količina pokošene mase bude srazmerna mogućnostima da se ona za što kraće vreme pokupi, usitni, preveze do silo-objekta i sabije. U protivnom, može doći do presušivanja jednog dela pokošene mase, pa je sabijanje otežano.

Senaža od lucerke – Sadržaj vlage od oko 60 %

Ukoliko se desi ovako nešto preporuka je da se presušena pokošena masa prva skladišti. Kombajniranje provenule mase treba započeti pri sadržaju vlage od oko 60 procenata. Optimalna dužina odrezaka za pripremu senaže je 0,7-1,5 cm. Masa se odvozi do silo jame i dalji postupak je isti kao kod spremanja silaže – gaženje traktorima. Ukoliko su manji silo-objekti poželjno je da širina objekta bude najmanje 3, a dužina oko 10 metara, kako bi se omogućilo nesmetano gaženje traktorima po celoj površini.

Senaža od lucerke 

Formiranjem debljih slojeva. Ubrzava se proces senažiranja, ali se onemogućava adekvatno sabijanje biljne mase. Što dovodi do zagrevanja mase i smanjenja kvaliteta senaže.Kasnije mogu da se razviju i plesni. Dobro sabijena masa je kada pri ljudskom hodu ne dolazi do propadanja obuće. Celokupan postupak punjenja, sabijanja i pokrivanja senaže treba da traje što kraće, kako bi se smanjio gubitak organske materije. Ukoliko se iz bilo kojih razloga pravi pauza u punjenju objekta za senažiranje.

Privremeno pokrivanje folijom

Neophodno je da se sabijena masa privremeno pokrije folijom. Pa čak i optereti, kako bi se onemogućio ulazak vazduha i kišnice. Kasnije masu dobro ugaziti traktorom, pa nastaviti punjenje. Po završetku sabijanja masu je potrebno pokriti PVC folijom i opteretiti je, najčešće zemljom, peskom ili starim gumama. Da bi se preko zime sprečilo eventualno zamrzavanje senaže može preko folije da se stavi sloj slame. Kvalitetna senaža od lucerke je neutralnog do blago kiselog ukusa. Ima belo-zelenu boju. Tamno-mrka boja ukazuje na nizak stepen svarljivosti belančevina, odsustvo ili mali sadržaj karotin.

Međutim, senažiranje i siliranje nije tako jednostavan postupak kao što je to u slučaju cele kukuruzne biljke,  jer lucerka sadrži manje šećera i znatno više proteina i mineralnih materija, te se ne može silirati uobičajenim postupkom.

Senaža od lucerke 

Otežavajuća okolnost je i visok sadržaj vlage, koji u optimalnim fazama razvića lucerke može da bude 80 i više procenata. Jedini način da se od ove kulture dobije kvalitetna silaža jeste da se pokošena masa pre siliranja prosuši do nivoa vlage od oko 60-65 %,kada dolazi do relativnog povećanja sadržaja šećera potrebnog za fermentaciju. Dodatnim prosušivanjem do 55 % vlage i manje, dobija se senaža – hranivo koje se po svojim karakteristikama nalazi između sena i silaže.

Ratari izbegavaju senažiranje lucerke. Jer kako kažu, nemaju potrebne senažne kombajne. Potrebno je više ljudi za sečenje, sakupljanje, odvoženje i gaženje mase. Samoutovarna prilokica sa sečkom se u praksi pokazala kao dobro rešenje. Sve ove radnje proizvođač praktično može sam da obavi.

Tekst je nastao u okviru Projekta „EКO-POLJOPRIVREDA-NOVA ENERGIJA SELA“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Оставите одговор