);

Radionica „Održivi razvoj za sve“

Bor, Beograd, 09.07.2021. MCBorDMI – U Medija centru u Boru održana Radionica „Održivi razvoj za sve“

Radionica „Održivi razvoj za sve“

Beogradska otvorena škola i Društvo mladih istraživača Bor u okviru projekta “Održivi razvoj za sve” organizovala je radionicu o Agendi 2030, strategiji Ujedinjenih nacija za održivi razvoj, i procesu izrade lokalnog Plana razvoja, što predstavlja obavezu koja proizilazi iz Zakona o planskom sistemu Republike Srbije. 

Radionica „Održivi razvoj za sve“

Prvi deo događaja posvećen je Agendi 2030 i ciljevima održivog razvoja iz oblasti životne sredine. U okviru druge i treće sesije obrađeno je strateško planiranje na lokalnom nivou u oblasti životne sredine i uključivanje organizacija civilnog društva u taj proces. Cilj radionice jeste da osnaži organizacije civilnog društva na lokalnom nivou za učešće u procesu izrade lokalnog Plana razvoja u oblasti životne sredine, kao i za praćenje njegovog sprovođenja.

Projekat „Održivi razvoj za sve“, podržan je od vlada Švajcarske i Nemačke. A implementiran od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Platforma „Održivi razvoj za sve“ je posvećena unapređenju sprovođenja Agende 2030 i dostizanju ciljeva održivog razvoja u Srbiji. Ovi ciljevi definisani su u od strane Ujedinjenih nacija. A države članice, među kojima ja i Srbija, preuzele su odgovornost za njihovo sprovođenje. Da bi se povećala šansa za uspeh, važno je obezbediti sprovođenje Agende 2030 na nivou jedinice lokalne samourave. Omogućiti uključivanje predstavnika svih društvenih grupa kako u planiranje, tako i u sprovođenje ciljeva na lokalnom i nacionalnom nivou.

Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Posebni ciljevi ovog projekta jesu:

  • Podizanje svesti o značaju ciljeva održivog razvoja u srpskom društvu. Uspostavljanje struktuiranog, širokog društvenog dijaloga zasnovanog na činjenicama o implementaciji Agende 2030;
  • Povezivanje postojećih mreža i pružanje prilika za međusektorski dijalog usled uzajamnosti između ciljeva održivog razvoja;
  • Pružanje prilike za debatu različitim stakeholderima o prioritetima održivog razvoja u društvu i podrška stvaranju konsenzusa među njima;
  • Pružanje prilike za debatu i izgradnju konsenzusa među državnim službenicima različitog nivoa i otvaranje dijaloga sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou o inkluzivnom kreiranju politika koje su saglasnosti sa ciljevima održivog razvoja;
  • Osnaživanje uloge nedržavnih aktera (poput organizacija civilnog društva, profesionalnih udruženja, istraživačkih organizacija) na svim nivoima u implementaciji ciljeva održivog razvoja kroz omogućavanje međusobnog učenja;
  • Obezbeđivanje bliske saradnje sa drugim razvojnim partnerima u zemlji, pre svega, Organizacijama Ujedinjenih Nacija u Srbiji;
  • Podrška izvršenja monitoringa i odgovornosti kroz prikupljanje i distribuiranje podataka o primeni ciljevi održivog razvoja

Socijalni stub

Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa fondacijom Centar za demokratiju (FCD)

Obuhvata sledeće COR:

COR 1: Svet bez siromaštva

COR 2: Svet bez gladi

COR 3: Dobro zdravlje

COR 4: Kvalitetno obrazovanje

COR 5: Rodna ravnopravnost

Ekonomski stub

Centar za visoke ekonomske studije (CEVES)u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom (TOC)

Obuhvata sledeće COR:

COR 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast

COR 9: Industrija, inovacije i infrastruktura

COR 10: Smanjanje nejednakosti

COR 11: Održivi gradovi i zajednice

COR 16: Mir, pravda i snažne institucije (prožima sva tri tematska stuba, administrativno pod ekonomskim stubom)

Stub zaštite životne sredine

Beogradska otvorena škola (BOS) u partnerstvu Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE)

Obuhvata sledeće COR:

COR 6: Čista voda i sanitarni uslovi

COR 7: Dostupna i obnovljiva energija

COR 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja

COR 13: Akcija za klimu

COR 14: Život pod vodom

COR 15: Život na zemlji

Ovaj projekat je finansiran od strane Švajcarske organizacije za saradnju i razvoj (SDC) i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i vođen od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Projektne ativnosti su započete 15. marta 2020.

Ostavite odgovor