);

Vredna donacija školi Vuk Karadžić za bolji pristup razvoju

Bor, 22.01.2021. MCBor – OŠ Vuk Karadžić – U sklopu projekta „Pristup razvoju romske dece u ranom uzrastu uz poboljšanje socijalne uključenosti i borbe protiv diskriminacije“. Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ donirana tri lap top računara, električno zvono, interaktivna tabla i projektor.

U sklopu projekta „Pristup razvoju romske dece u ranom uzrastu uz poboljšanje socijalne uključenosti i borbe protiv diskriminacije“ tručena donacija. Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ donirana tri lap top računara, električno zvono, interaktivna tabla i projektor. Vrednost opreme je 500 hiljada dinara.

Projekat ,,Pristup razvoju romske dece u ranom uzrastu uz poboljšanje socijalne uključenosti i borbu protiv diskriminacije”, realizuje grad Bor. U saradnji sa Romskom inicijativom mladih „Gypsy soul“ i sa OŠ ,,Vuk Кaradžić“. Vrednost projekta je 66 hiljada eura.

Ovaj projekat je deo šireg programa „Podrška EU inkluziji Roma. Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština, a finansira Evropska unija.

Donaciju su uručili Gradonačelnik Aleksandar Milikić, Srećko Zdravković, član gradskog veća za omladinu i projekte (menadžer projekta), kao i članovi projektnog tima koji su realizovali projekat.

Realizacija projekta počela je 2019. godine, trajala je 15 meseci i u zavšnoj je fazi. Projekat je realizovan u uslovima pandemije i u skladu sa merama prevencije COVID-19. Očekivanja su, kaže Vladimir Šainović, da će saradnja sa gradskom upravom biti nastavljna i u ovoj godini.

Unapređenje položaja dece romske nacionalnosti

Unapređenje položaja dece romske nacionalnosti prepoznato je kao jedan od nacionalnih prioriteta u brojnim strateškim dokumentima u Republici Srbiji. Za unapređenje socijalne uključenosti i pre svega obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog statusa Roma i Romkinja neophodno je jasno strateško opredeljenje donosilaca odluka. Kao i institucija na nacionalnom nivou kao i sveobuhvatna podrška deci i porodicama na nivou jedinica lokalnih samouprava, kroz podršku institucija sistema i nevladinih organizacija. Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016–2025. predviđa da se unapređenje položaja Roma ostvaruje prevashodno u lokalnoj zajednici.

U ovom tekstu se koristi termin „Romi“ koji su usvojili Evropska unija i Savet Evrope.
Ovaj termin obuhvata – kao i u novijim zvaničnim dokumentima EU. Saveta Evrope i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Rome, Nomade, Sinte (Manuše) i druge grupe koje se obično (mada netačno) nazivaju „Ciganima“. Čitaoci bi trebalo da imaju na umu da ne postoji namera da se ovim terminom ospori raznolikost koja postoji u romskim i nomadskim zajednicama.

Оставите одговор