);

Fokus grupe – odlučivanja o životnoj sredini

Bor, 16.12.2020. MCBor – DMI – BOR: Bolje Organizovani Resursi  za odlučivanje u životnoj sredini – Fokus grupe – odlučivanja o životnoj sredini

U okviru projekta BOR: Bolje Organizovani Resursi  za odlučivanje u životnoj sredini. Koji sprovodi Društvo mladih istraživača Bor uz podršku Ministarstva za životnu sredinu. U Medija centru Bor je 15. i 16. decembra 2020.  organizovana druga po redu fokus grupa. Tema je odlučivanja o životnoj sredini. Ovog  puta za predstavnike organizacija civilnog društva koje nemaju predstavnike u Timu Gradske uprave Bor za monitoring vazduha.

Zbog epidemioloških mera ograničenja okupljanja ova fokus grupa organizovana je u dva dana. U dve manje grupe sa predstavnicima ukupno 8 ekoloških organizacija civilnog društva. Izveštaj sa rezultatima rada ove fokus grupe, kao i prve organizovane oktobra meseca sa članovima Tima za monitoring vazduha, biće objavljen na sajtu.

Objava na sajtu Društva mladih istraživača Bor biće do kraja decembra 2020.. Zajedno sa izveštajem o rezultatima ankete građana na temu odlučivanja o životnoj sredini. Ovom fokus grupom je sa zakašnjenjem obeležen i Svetski dan ekoloških pokreta iz programa Ekološki dani Bora 2020.

Svetski dan ekoloških pokreta

Međunarodni dan ekoloških pokreta obeležava se 17. novembra.

Tokom ovog datuma se širom sveta organizuju različite aktivnosti u cilju poboljšanja odnosa prema životnoj sredini i razvijanju zdrave ekološke svesti.

Tek usled posledica Industrijske revolucije, početkom 19. veka, zabeleženo je i rađanje i razvoj pokreta za zaštitu životne sredine, u skladu sa javljanjem potrebe za brigom o životnoj okolini usled zagađenja.

Petar Kropotkin je bio jedan od prvih koji su predvideli klimatske promene. Proučavao je ledene glečere u Švajcarskoj i Sibiru i beležio promene nastale postepenim topljenjem nakon Industrijske revolucije. Beležio je, takođe, i štetu nastalu krčenjem šuma i lovom. Njegovi radovi bili su veoma popularni tokom 70-ih godina prošlog veka.

Nemačka se 30-ih godina zalagala za prava životinja i brigu o njihovom životu u divljini i u zoološkim vrtovima. Od 50-ih do 70-ih godina fotografija je igrala važnu ulogu u prezentovanju prirodnih lepota ljudima širom sveta.

Оставите одговор