);

Zahtev ZIJINA za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Bor, Beograd, 21.12.2020. MCBor -ZIJIN – Srbija Ziđin Koper podnela je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

                                                           O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR iz Bora, Đorđa Vajferta br.29, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR, na k.p. 4400/45, 4400/48 i 400/57 KO Bor II, zaveden pod brojem 353-02-02526/2020-03., od 11.12.2020. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (17.12.2020.).

0316.1-Upitnik-Bor-Pripremni-radovi-zemljani-radovi-iskopi_compressed

Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja

Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (engl. Environmental and Social Impact Assessment – ESIA) je deo odlučivanja o finansiranju projekata koje sprovode investicione banke, multilateralne razvojne banke, donatori i druge finansijske institucije. Procena uticaja predstavlja jednu od komponenti upravljanja rizikom finansiranja.

Da bi projekat bio održiv, neophodno je da za njega postoji odgovarajući prostorno-planski dokument, strateška procena uticaja na životnu sredinu, procena uticaja na životnu sredinu i da je ishodovanje odgovarajućih dozvola izvesno.

Pored kriterijuma zaštite životne sredine, ESIA postupak podrazumeva i zahteve koji se odnose na socijalna pitanja. Socijalna pitanja uglavnom nisu deo nacionalnih postupaka procene uticaja već su predmet zasebnih propisa. Socijalni standardi se odnose na zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, radne odnose, javno zdravlje i bezbednost, otkup zemljišta za projekat (fizičko i ekonomsko raseljavanje), zaštitu interesa ranjivih grupa, uključivanje zainteresovanih strana i rešavanje žalbi.

Оставите одговор