);

Monitoring tim: Bor 37 dana pod sumprdioksidom i 13 dana olovom

Monitoring tim: Bor 37 dana pod sumprdioksidom i 13 dana olovom

Bor, 22.05.2021., MCBor – Grad Bor – Monitoring tim: SASTANAK 20. maja – Sumnja u istinitost dostavljenog izveštaja. Izveštaj je u suprotnosti sa saopštenjem Ministarstva.

Monitoring tim: Bor 37 dana pod sumprdioksidom i 13 dana olovom

SASTANAK MONITORING TIMA

Monitoring tim za ambijentalni vazduh na teriroriji Grada Bora razmatrao je izveštaje o rezultatima monitoringa u nacionalnoj i lokalnoj mreži monitoring stanica za mart i april 2021. godine.

Monitoring tim: Bor 37 dana pod sumprdioksidom i 13 dana olovom

Rezltati pokazuju da nije došlo do premana na bolje ni posle zastoja krajem februara i početkom marta. Serbia ZIJIN copper doo  je 8. aprila dostavio Izveštaj o preduzetim merama u kome tvrdi “Kompanija je donela kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove” ali u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine od 28. aprila o sastanku Ministarke Vujović sa rukovodstvom kompanije se kaže:

“U cilju smanjenja zagađenja koje nastaje zbog rada topionice, „Ziđin“ će, na zahtev resornog ministarstva, izraditi akcioni plan, kojim će definisati konkretne korake za naredni period. ”

Sumnja u istinitost izveštaja?

Monitoring tim: Bor 37 dana pod sumprdioksidom i 13 dana olovom
Monitoring tim: Bor 37 dana pod sumprdioksidom i 13 dana olovom

Monitoring Tim je izrazio sumnju u istinitost dostavljenog izveštaja monitoring timu koji je u suprotnosti sa saopštenjem Ministarstva.

Monitoring tim: Bor 37 dana pod sumprdioksidom i 13 dana olovom

Uredbom Vlade je dozvonjeno da tokom godine koncentracija sumpordioksida prekorači granične vrednosti imisije 3 dana tokom godine. Za period januar – april 2021. godine koncentracija sumpordioksida je 37 dana prekokoračila dozvoenu dozvoljenu vrednost na mernom mestu Jugopetrol a po 8 dana kod fakultetea i u parku u centru grada. U istom periodu koncentracija prašine je prekoračila dozvoljenu vrednost: Kod Jugopetrola 35 dana. U Oštrelju 38 dana a u Brezoniku čak 47 dana. Dozvoljeno je da se to dogodi najviše 35 dana tokom kalendarske godine. Dozvoljeno je da koncentracija olova 3 dana prekorači dozvoljenu vrednost tokom godine, a kod Jugopetrola se dogodilo 13 dana.

U aglomeraciji Bor koncentarcije zagađujućih materija su za 4 meseca prekoračile godišnje norme.

U maju mesecu 5. maja u Brezoniku i 6. maja u Boru koncetracije sumpordioksida su po 3 sata bile opasne po zdravlju ljudi po izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine.

Monitoring tim je zaključio da je neophodno namensko merenje. Njime bi se utvrdili izvori visokih emisija zagađujućih materija. I utvrdile mere za dovođenje njihovih koncentarcija u dozvoljenim granicama u skladu sa članom 16. Zakona o zaštiti vazduha. Takav zahtev upućen je Ministarstvu zaštite životne sredine.

Monitoring tim: Bor 37 dana pod sumprdioksidom i 13 dana olovom

Podsećamo da je RERI – podneo krivičnu prijavu protiv ZIJIN-a i odgovornog direktora zbog zagađenja životne sredine.

Neophodan ZELENI SAVET

Nevladine organizacije koje su uključile svoje članove u Monitoring Tim slažu se da je Zijin jako bitan za naš grad i da mora da radi, ali i da svi zajedno moramo da kontrolišemo parametre kada je u pitanju kvalitet vazduha i sredina u kojoj živimo mi i naši sugrađani. Neophodano je formirati Zeleni savet grada i popur Republičke Skupštine uvesti instrument ZELENE STOLICE u sve gradske institucije.

Gradonačelni Bora Aleksandar Milikić obećeo je ranije formiranje Zelenog saveta koji bi na stručan način pristupao pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine.

Оставите одговор