);

Monitoring tim: U maju – Arsen 1074% više od dozvoljenog

Bor, 22.06.2021. MCBorDMI – Gradjanska citaonica Evropa – Grad Bor – Monitoring tim: SASTANAK 22. juna –  U maju mesecu 5. maja u Brezoniku i 6. maja u Boru koncetracije sumpordioksida su po 3 sata bile opasne po zdravlju ljudi po izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine.

Monitoring tim: U maju - Arsen 1074% više od dozvoljenog

SASTANAK MONITORING TIMA 

Monitoring tim za ambijentalni vazduh na teriroriji Grada Bora razmatrao je izveštaje o rezultatima monitoringa u nacionalnoj i lokalnoj mreži monitoring stanica za maj 2021. godine.

„Monitoring tim danas raspravlja o rezultatima monitoringa vazduha u Boru u maju mesecu. Ja mogu reći da je u ovom periodu početak maja bio sa veoma zagađenim vazduhom. I ako je topionica i metalurgija stajala radi remonta, ali evo sada u junu se nastavlja sa zagađenjem vazduha. Znači imamo povremeno visoku koncentraciju sumpor dioksida u vazduhu koje su 5 i 6 juna u Brezoniku i u Starom centru grada bile opasne po zdravlje ljudi. Evidentno je da imamo i veliku količinu prašine. To su novi izvori zagadjenja pre svega Brezonika zbog odlaganja jalovine iz napuštenog površinskog kopa Krivelj-Bor. A isto tako zagadjen je i Oštrelj prašinom flotacijsko kriveljskog jalovišta koji je ostao suv zbog nedostatka vode.“ – Rekao je Toplica Marjanović, DMI – član Monitoring tima.

„U prošlom mesecu maju mesecu imali smo sledeću Aero zagadjenost u Boru  sumpor dioksid je bio 400% viši kao maksimalna vrednost zabeležena u Boru ,suspendovane čestice pm-10 su bile 200% više od dozvoljenog,olovo je bilo 0,51% više od dozvoljenog, Kadmijum je bio 562% više od dozvoljenog, Nikl je bio 3% više od dozvoljenog, ali je zato Arsen bio 1074% više od dozvoljenog.“ – Izjavio je Zoran Janković, UG Eko East – član Monitoring tima.

Gradska uprava je reagovala na prekoračenja opasna po zdravlje ljudi 10. i 19. maja. Dopisima koji su upućeni Ministarstvu rudarstva i energetike, ministrstvu zaštite ž.s. i generalnom direktoru ZIJIN-a.

Uredbom Vlade je dozvonjeno da tokom godine koncentracija sumpordioksida prekorači granične vrednosti imisije 3 dana tokom godine.

Ostavite odgovor