);

KOKORO i Gipsy soul – Podrška za bolje sutra

Bor, Beograd, 23.06.2021. MCBor Kokoro i Gipsy soul – Socijalna kohezija i smanjenje marginalizacije dece i mladih Roma u Boru. Sprovođenje Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u oblasti obrazovanja.

KOKORO i Gipsy soul - Podrška za bolje sutra

Projekat „Podrška za bolje sutra“ realizuje  UG KOKORO i Gipsy soul - Podrška za bolje sutra“KOKORO“ – Bor u saradnji sa UG „Gipsy soul“  u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji  sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

KOKORO i Gipsy soul - Podrška za bolje sutra

KOKORO i Gipsy soul

Projekat se realizuje u okviru podrške odgovoru na posledice Kovida 19 u tri podstandardna romska naselja (Sever, Stari centar i Staro Selište) u Boru od od 05.05.2021 – 04.02.2022. godine.  Nosilac projekta je UG KOKORO i Gipsy soul - Podrška za bolje sutra“KOKORO“ – Bor u  saradnji sa UG „Gipsy soul“ iz Bora.

Opšti cilj projekta je doprineti  soc. kohezij i smanjenju marginalizacije dece i mladih Roma u Boru kroz sprovođenje Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u oblasti obrazovanja.

Specifični  ciljevi su 

 1. Povećati prolaznost u školi i nastavljanje daljeg školovanja dece i mladih. Tri podstandardna romska neselja u Boru kroz podršku u postizanju boljih rezultata, motivisanju i profesionalnoj orijentaciji za izbor zanimanja.  
 2. Ojačati roditeljske kompetencije uvođenjem široko dostupnog programa za podršku roditeljstvu i promovisati pozitivni razvoj dece i mladih Roma. 

Realizuje se aktivnostima kroz: 

 • podršku u učenju deci i mladima: matematike, fizike, hemije i srpskog jezika, IT kurseve, psihološku podršku, informativno-obrazovne radionice i profesionalnu orijentaciju, čime će se poboljšati njihov uspeh u školi i omogućiti nastavak obrazovanja;
  • osnaživanja mladih na nivou odgovornog odnosa, zrelije procene u izboru partnera i sprečevanja ranih brakova, što će omogućitinjihovo lično, emocionalno i socijalno sazrevanje;
  • jačanja uloga njihovih roditelja/staratelja, hranitelja kroz psihološke, informativno-edukativne radionice usmerene oblikovanju i/ili promeni vrednosnih stavovau (tolerancije, različith modaliteta zdravog odrastanju, prevencije rizičnih ponašanja, dečjih brakova)… 
  • povećanje znanja i veštine odgorvornog roditeljstva da odgovore na potrebe svoje dece, adekvatnije superviziraju ponašanje i podstičiu u učenju, nastavljanju školovanja i samostalnom izboru zanimanja; Podizanja svesti o značaju obrazovanja za izlazak iz kruga siromaštbva; 
  • građenje kapaciteta timova volontera mladih za rad sa vršnjacima obukom grupe mladih za volonterizam i  Inkluzivni model vršnjačke podrške u učenju i kreativnim radionicama koje će realizovati zajedno sa vršnjacima iz tri podstandardna romska naselja. Širiti spektar interesovanja, izgrađiavati zajedničke sisteme vrednosti i doprinositi  interkulturalnom povezivanju umesto segregacije.

Ostale aktivnosti imaće uticaja na ostale mlade i roditelje informativno-edukativnim materijalima štampanim u projektu i putem  TV, interneta, Web sajta…

Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“. Doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama. Aktivnosti programa usmerene su na unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou. Jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka.

Za informacije o programu Swiss PRO posetite internet stranicu: www.swisspro.org.rs

Za više informacija o podršci Vlade Švajcarske Srbiji, posetite internet stranicu ambasade: www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html

Ostavite odgovor