);

Kokoro

Podrška za bolje sutra

Podrška za bolje sutra

30. marta 2022.

Bor, Beograd, 30.03.2022. MCBor – Kokoro – Gipsy soul: Podrška za bolje sutra. Projekat „Podrška za bolje sutra“ realizuje  UG “Kokoro“ – Bor u  saradnji sa UG „Gipsy soul“.  U okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog  upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“.  Koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji  sa Vladom […]

Read More
Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

19. septembra 2021.

Bor, 19.09.2021. MCBor – KOKORO, Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba. Obuka timova stručnih radnika sistema socijalne zaštite i obrazovanja u veštinama posredovanja između oštećenog i maloletnog učinioca U Boru je od 15-19. seprtembra 2021. godine realizovana obuka timova stručnih radnika sistema socijalne zaštite i obrazovanja u veštinama posredovanja između oštećenog i maloletnog učinioca. Seminar je sproveden […]

Read More
Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite

Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite

1. septembra 2021.

.Bor, 01.09.2021. MCBor – Kokoro. Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite i drugim marginalizovanim grupama. Upućivanja, realizaciji, mogućnostima sa ciljem  da se svakom licu omogući delotvoran i jednak pristup pravdi. Tematska radionica je održana 01.09.2021. god. U Narodnoj biblioteci u Boru, od 10,00-17,00 h sa 21 učesnikom relevantih institucija/organizacija  iz okruga. Skup je […]

Read More
Gypsy soul: Zajedno kroz osnovno obrazovanje

KOKORO i Gipsy soul – Podrška za bolje sutra

23. juna 2021.

Bor, Beograd, 23.06.2021. MCBor – Kokoro i Gipsy soul – Socijalna kohezija i smanjenje marginalizacije dece i mladih Roma u Boru. Sprovođenje Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u oblasti obrazovanja. Projekat „Podrška za bolje sutra“ realizuje  UG “KOKORO“ – Bor u saradnji sa UG „Gipsy soul“  u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog […]

Read More
50 godina od bratimljenja Bora i francuskog Krezoa

50 godina od bratimljenja Bora i francuskog Krezoa

14. juna 2021.

BOR – 14. jun 2021. – MCBor – Grad Bor – 50 godina od bratimljenja Bora i francuskog Krezoa. UG ‘‘Kokoro‘‘ – Bor posetili su Ataše za saradnju Ambasade Francuske u Srbiji  Bertrand Milet i Eva Jurić, koordinator za saradnju Ambasade Francuske u Srbiji i interesovali se o aktivnostima Organizacije i razgovarali o mogućnostima saradnje i […]

Read More
120.000 evra za ublažavanje posledica kovida 19 u romskim naseljima

120.000 evra za ublažavanje posledica kovida 19 u romskim naseljima

12. aprila 2021.

Bor, Beograd, 12.04.2021. MCBor – Swiss PRO – Švajcarska sa više od 120.000 evra podržava ublažavanje posledica kovida 19 u romskim naseljima. Tim programa Swiss PRO odobrio je projekt UG KOKORO Bor u okviru Javnog poziva za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima. Kroz program Swiss PRO Vlada Švajcarske podržava organizacije civilnog […]

Read More
Rad sa parovima - unapređivanje partnerskih odnosa

Rad sa parovima – unapređivanje partnerskih odnosa

2. marta 2020.

Intimno partnerstvo nije stanje koje je jednom dato, već proces. Nešto što se uči, neguje, razvija.

Read More
Mladi Bora u Rešici – na zajedničkom treningu

Mladi Bora u Rešici – na zajedničkom treningu

26. januara 2020.

Bor, Rešica, Srbija, Rumunija, 25.01.2019. Mladi Bora u Rešici – na zajedničkom treningu: “Jačanje ličnog razvoja mladih na stvaranju uslova i mogućnosti  socijalne/kulturne inkluzije“ U realizaciji projekta Podrška preventivno-razvojnim potrebama mladih ‘’Kreativnost bez granica’’ koji sufinansira Evropska Unija, a sprovode UG ‘’Kokoro’’-Bor i partneri u Rešici je, projektni partner Colegiul National ’’Mircea Eliade’’ realizovao zajednički […]

Read More
INTEREG - IPA CBC Rumunija-Srbija:Kreativnost bez granica

INTEREG – IPA CBC Rumunija-Srbija:Kreativnost bez granica

20. januara 2020.

Bor, Rešica, 20.01.2020. Interreg IPA CBC Romania – Serbia U Boru je, od 14-17.januara 2020. realizovan zajednički seminar obuke 24 učesnika predstavnika Bora i prekograničnih partnera škola iz Rešice za rad sa mladima na temu:‘’Organizovanje i sprovođenje aktivnosti Kluba za mlade po modelu GRiG“. Seninar je organizovan od strane UG ‘’KOKORO’’-Bor u okviru INTEREG – […]

Read More
Kreativnost bez granica

Kreativnost bez granica

17. januara 2020.

Bor, 17.01.2019. U okviru Intereg IPA projekta “ Kreativnost bez granica“ prekogranične saradnje Rumunija Srbija u Boru se organizuje višednevna obuka stručnjaka i volontera kako bi formirali mrežu edukovanih timova za rad sa mladima. UG ‘’KOKORO’’-Bor organizuje edukativni trening timova u Programu ‘’Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku – Klub za mlade […]

Read More
Bor u Projketu "Zaštita dece od nasilja"

Živeti zajedno u svetu različitosti

13. januara 2020.

Bor, 12.01.2020. Udruženje građana “KOKORO“-Bor od 01.12.2019 – 30.11.2020. sprovodi projekat “Živeti zajedno u svetu različitosti’’ koji finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija, u okviru Programa: ’’Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma:ka interkulturalizmu’’. Cilj prijekta je ojačati kapacitete mladih za aktivno učešće na povećanju socijalne kohezije kroz unapređenje interetničkih odnosa i saradnju mobilisanjem društvenih  resursa po pitanju tolerancije na različitosti, povezivanje, […]

Read More
Bor: Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije

Podrška Evropske unije Boru za unapređenje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama

12. avgusta 2019.

Bor, 12.08.2019. Saopštenje Podrška Evropske unije Boru za unapređenje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama Udruženje građana “KOKORO“-Bor u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bor, od 09. juna 2019. godine  do 31. maja 2020. godine sprovodi projekat “Mobilianje resursa u inkluziji marginalizovanih i ranjivih grupa na jačanju socijalne kohezije u Boru.’’Poboljšanje pristupa obrazovanju i obezbeđivanje boljih […]

Read More
Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju - usluga  soc. zaštite u zajednici

Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju – usluga soc. zaštite u zajednici

7. avgusta 2019.

Bor, 05.08.2019. Saopštenje Projekat „Promeni za dobro“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Saopštenje za medije Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima […]

Read More
Prevencija i intervencija

Prevencija i intervencija

10. jula 2019.

Bor, 10.07.2019. KOKORO Cilj svakog modela prevencije poremećaja u ponašanju kod dece i mladih jeste razvijanje otpornosti i to ne samo na nivou pojedinaca već i na nivou porodice, škole i lokalne zajednice. Neophodan preduslov za razvijanje otpornosti jeste prepoznavanje rizičnih faktora koji mogu uticati na kasniju pojavu poremećaja u ponašanju  ali istovremeno i protektivnih faktora […]

Read More
Kokoro: Promeni za dobro

Kokoro: Promeni za dobro

20. marta 2019.

Bor, 20.03.2019. У оквиру пројекта “Промени за добро“ који реализујe Удружење грађана  “КОКОРО“-Бор у партнерству са Центром за социјални рад од 01.10.2018. до 31.07.2019. год. у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова […]

Read More
Švajcarska osnažuje Licencirani Centar KOKORO

Švajcarska osnažuje Licencirani Centar KOKORO

3. decembra 2018.

Bor, Niš, Beograd, Vranje, Kragujevac, 03.12.2018. Vlada Švajcarske osnažuje ranjive grupe u Srbiji kroz podršku socijalno inovativnim projektima Borsko udruženje KOKORO i njegov Licencirani Centar za dnevni boravak podržani od strane Vlade Švajcarske kroz projekat – Trajna promena na bolje. Trajna promena na bolje Poboljšanje resocijalizacije i sprečavanje asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problematičnim ponašanjem […]

Read More
Potpisan Protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece

Potpisan Protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece

19. januara 2018.

Bor, 18.01.2018. Потписан ПРОТОКОЛ О међусекторској сарадњи  на превенцији и заштити  деце и ученика завршних  разреда средњих школа, од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Бор   СВРХА овог споразума је да обезбеди услове за делотворан и целовит рад свих актера на унапређењу превенције и заштите деце од насиља. Свеобухватни  мултидисциплинарни и међусекторски приступ […]

Read More