Arhive oznaka: Kokoro

Švajcarska osnažuje Licencirani Centar KOKORO

Bor, Niš, Beograd, Vranje, Kragujevac, 03.12.2018.

Vlada Švajcarske osnažuje ranjive grupe u Srbiji kroz podršku socijalno inovativnim projektima

Borsko udruženje KOKORO i njegov Licencirani Centar za dnevni boravak podržani od strane Vlade Švajcarske kroz projekat – Trajna promena na bolje.

Trajna promena na bolje
Poboljšanje resocijalizacije i sprečavanje asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problematičnim ponašanjem (uzrasta 10-18), uključujući maloletne prestupnike, unapređivanjem usluge u ovlašćenom - Licenciranom Centru KOKORO za dnevni boravak u Boru, učvršćivanjem međusektorske saradnje između sudskog veća za maloletnike, tužilaštva, policije, škola i centara za socijalni rad, kao i primenom tih mera u Centru za socijalni rad Zaječar. Vrednost podržanog Projekta je 14.940 EUR od toga SWISS PRO učestvuje sa 13.938 (EUR), ostatak obezbedjuje KOKORO.

Sertifikati o finansijskoj podršci Vlade Švajcarske od 350.000 evra, preko programa Swiss PRO, za sprovođenjesocijalno inovativnih projekata organizacija civilnog društva i pružanju tehničke podrške lokalnim samoupravama, danas su svečano uručeni predstavnicima civilnog i javnog sektora u Nišu.

U okviru dva javna poziva sprovedena pod sloganom “Nove ideje po meri zajednice”, odobrena je podrška za 26 organizacija civilnog društva, dok tehničku podršku namenjenu lokalnim samoupravama za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom dobija 16 gradova i opština u Srbiji.

„Vlada Švajcarske godinama pomaže Srbiji, a aktivnosti u sklopu ovih projekata doprineće sveobuhvatnim reformama u procesu evropskih integracija. U ovom procesu osnaživanja ranjivih grupa, ključnu ulogu imaće civilni sektor“, rekao je državni sekretar ministarsta za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Svetozar Aleksov.

Organizacijama civilnog društva odobrena je podrška u vrednosti od 10.000 do 14.000 evra da sprovedu 11 projekata koji će se baviti osnaživanjem ranjivih grupa kroz obuke, dok će se ostali baviti unapređenjem dostupnosti javnih usluga za ranjive grupe: osam projekata u fokus stavlja pristup socijalnoj zaštiti, četiri projekta bave se unapređenjem pristupa zdravstvenim uslugama, dok su tri usredsređena na obrazovanje.

„Zadovoljstvo je videti početak projekata koji će unaprediti socijalno uključivanje, zdravstvene usluge i obrazovanje za ranjive grupe, jer to je od velikog značaja za lokalne samouprave i zajednice“, rekao je Saša Mogić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

„Vlada Švajcarke prepoznala je da i organizacije civilnog društva i lokalne samouprave žele da budu deo procesa unapređenja dobrog upravljanja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti“, rekao je Dejan Vuletić, savetnik za praćenje i unapređenje pravnog okvira za razvoj civilnog društva u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom koja, po njegovim rečima, povezuje ova dva sektora.

Ovim projektima prethodio je proces javnih poziva, koji su trajali od juna do avgusta 2018. godine, tokom kojih se prijavilo 85 organizacija i 16 lokalnih samouprava.

„Podrška socijalnoj inkluziji na lokalu je jedan od tri stuba programa Swiss PRO, pored dobrog upravljanja i rodne ravnopravnosti. Očekujemo dobre rezultate projekata koji će direktno unaprediti živote 2.600 ljudi kroz treninge, obrazovanje i usluge socijalne zaštite“, rekao je Grem Tindal, menadžer programa Swiss PRO

            „Tehnička podrška za 16 lokalnih samouprava obuhvataće razvoj i unapređenje procesa, procedura i propisa o definisanju javnog interesa i finansiranju lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva. Deo gradova i opština tokom sledeće faze podrške sprovodiće projekte zajedno sa civilnim sektorom“, rekla je Ana Nedeljković Belja, nacionalna menadžerka programa Swiss PRO.

 

Više informacija o odobrenim socijalno inovativnim projektima i tehničkoj podršci lokalnim samoupravama nalazi se na sledećim linkovima:

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/94-550-rezultati-poziva-civilno-drustvo-srb.pdf

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/94-492-rezultati-poziva-tehnicka-podrska-srb.pdf

 

Share

Potpisan Protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece

Bor, 18.01.2018.

Потписан

ПРОТОКОЛ

О међусекторској сарадњи  на превенцији и заштити  деце и ученика завршних  разреда средњих школа, од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Бор

 

СВРХА овог споразума је да обезбеди услове за делотворан и целовит рад свих актера на унапређењу превенције и заштите деце од насиља. Свеобухватни  мултидисциплинарни и међусекторски приступ на превенцији и заштити деце од свих облика насиља у континуитету као и заустављање насиља, обезбеђивање доказа и процесуирање насилника охрабрује и дестигматизује.

Очекује се да локални међусекторски протокол допринесе:

 • стварању ефикасног, оперативног тима за превенцију насиља и унапређење заштите деце која трпе насиље (жртава);
 • повећању броја откривених случајева насиља;
 • повећању броја процесуираних насилника;

Протокол се односи на заштиту деце у свим срединама: у породици (биолошкој, хранитељској, усвојитељској), установама где деца бораве у краћем или дужем периоду (школе, предшколске установе, дневни боравци,  интернат), на улици, спортским, забавним или другим јавним догађајима, у дигиталном простору и другим местима где се деца налазе.

РАЗЛОЗИ за усвајање локалног међусекторског протокола у Бору – унапређење постојећег протокола представљају уочени  проблеми у пракси које карактеришу:

 • недовољна информисаност локалних партнера и непостојање прецизно дефинисаних начина размене информација важних за поступање;
 • непрепознавање обавезе пријављивања насиља;
 • мали број откривених случајева насиља;
 • недовољно познавање улога, надлежности, капацитета и ограничења других система;
 • одсуство координације локалних партнера и формализована примена заједничких процедура;
 • непостојање заједничке евалуације предузетих акција и мера;
 • различито схватање професионалаца шта све јесте насиље.

Општина Бор има усвојен локални Споразум о сарадњи на  спровођењу заштите жртава насиља у породици и жена у партнерским односима (2014) који није фокусиран на децу и није у складу са препорукама у смерницама. Дете се посматра само у контексту породице, а не и у јавном простору, институцијама и дигиталном  окружењу. Деца се посматрају као хомогена група без специфичности рањивих група. Такође, ОЦД и медији нису потписници, председавање координационим телом и конкретна особа ниje дефинисанa; Није усаглашен систем евидентирања насиља у секторима и координација рада у поступцима откривања и пријављивања сумњи на насиље није прецизно дефиниса; Јавност се нередовно извештава о примени протокола и најчешће се не располаже са тачним информацијама о међусекторској сарадњи у области заштите деце од злостављања и занемаривања.

Споразум се усклађује са препорукама у смерница са примарним фокусом на заштиту деце од свих облика насиља, злостављања, занемаривања и искоришћавања, који ће потписати сви релевантни актери и усвојити у општини на који начин ће се успоставити ефикасна, оперативна, мултисекторска мрежа за заштиту деце. На овај начин унапредиће се постојећи протокол о међусекторској сарадњи у општини Бор дефинисањем и усвајањем међусекторског протокола са примарним фокусом на свеобухватни приступ заштити деце од насиља.

Србија је у јулу 2016. године отворила поглавље 23 у процесу евро-интеграција и, у саставу обавеза у овој  области, очекује се да ће примена Акционог плана за Поглавље 23[1] бити један од приоритета Владе. Овај план предвиђа израду новог „Вишегодишњег стратешкег оквира за превенцију и заштиту деце од насиља” у 2017. години и ревизију „меких” законских прописа (Општег и посебних протокола).

Израда Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2018. до 2022. је у току.

Основни принципи Протокола

 Не постоји оправдање за било које насиље над децом, а сваки облик насиља над децом може и мора се спречити. Споразум се заснива на поштовању Основних принципа Конвенције о правима детета и Устава Републике Србије:

 1. Право детета на живот, опстанак и развој;
 2. Право на недискриминацију;
 3. Право на најбољи интерес детета;
 4. Право на партиципацију.

Координација рада на вођењу евиденције и документовање насиља над децом

Протокол предвиђа формирање локалног Интерсекторског тима за превенцију и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања кога чине делегирани представници институција/организација у креирању и спровођењу Протокола.

Интерсекторски тим представља мултисекторско тело одговорно за координацију, праћење и евалуацију ефеката политика и мера превенције и заштите, као и редовно извештавање о оствареним резултатима, недостацима и координацији интересних група, предлога и нових идеја и иновација.

Координатор Интерсекторског тима за заштиту деце од насиља, представник општине,  подноси годишњи извештај о активностима Одељењу за привреду и друштвене делатности/Општинском већу надлежном за планирање, спровођење и евалуацију Споразумом дефинисаних облика сарадње.

 • Центар за социјални рад Бор, има улогу координатора интерсекторског тима за превенцију и ситуације заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања у породици – надлежан је за конкретне случајеве /особе .

 

ПАРТНЕРИ  НА  СПРОВОЂЕЊУ  СПОРАЗУМА

Партнери на спровођењу Споразума о међусекторској сарадњи  у процесу заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања на територији Општине Бор су:

 • Општина Бор
 • Центар за социјални рад Бор
 • Полицијска управа Бор
 • Основни суд Бор
 • Основно Јавно Тужилаштво Бор
 • Дом здравља Бор
 • Општа болница Бор
 • Председник актива Директора ОШ Општине Бор
 • Председник актива Директора средњих школа Општине Бор
 • УГ ’’Кокоро’’ – Бор
 • Радио Телевизија Бор

Share

Zaštitimo decu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Bor, Sombor, Požarevac, Užice, Bujanovac, 11.12.2017.

 

U dvadeset opština u Srbiji realizuje se kampanja za unapređenje i usvajanje Lokalnih međusektorskih protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Tribina se održava u okviru kampanje koja je sastavni deo projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija, i koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.

 

Jedna od tih opština je i opština Bor, gde je danas održana javna tribina na ovu temu, u organizaciji i realizaciji udruženja Kokoro iz Bora.

 

U toku izlaganja predstavnika ovog udruženja izneto je da jedino zajedničkim i usklađenim delovanjem institucija i lokalne zajednice možemo da sprečimo nasilje nad decom.
Pod nasiljem nad decom definisano je fizičko nasilje, emocionalno, seksualno, zanemarivanje, eksploatacija, trgovina decom, dečiji rad, dečiji brakovi, nasilje u porodici, strukturno nasilje, vršnjačko i rodno zasnovano nasilje.

U sklopu tribine predstavljeni su i dečiji literarni radovi na temu nasilja, kao pokazatelji koliko su deca spremna da prepoznaju nasilje i upoznata kome se obratiti u slučaju nasilja nad njima.
„Republika Srbija je ratifikovala sve relevantne međunarodne konvencije, usvojila snažne zakone i uspostavila mrežu usluga, ali nasilje nad decom i dalje postoji“ – navodi se u brošuri prikazanoj na tribini uz apel na saradnju lokalne zajednice u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad decom.

Očekuje se da kampanja dovede do unapređenja postojećeg lokalnog protokola za zaštitu dece u Boru. Unapredi međusektorska saradnja sa primarnim fokusom na zaštitu dece od nasilja. Da se jasno definišu svi oblici nasilja, predvidi efikasna koordinacija, učešće svih relevantnih institucija i organizacija, uspostave procedure za efikasan odgovor na nasilje, poveća broj otkrivenih slučajeva nasilja, kao i broj procesuiranih nasilnika.

Suština zagovaračkih napora je promocija nulte tolerancije prema nasilju nad decom i podrška potpunoj realizaciji prava svakog deteta na zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja.
U saradnji sa svim relevantnim institucijama u opštini radi se na unapređenju postojećih protokola saradnje kojima, se jasno definišu svi oblici nasilja, efikasna koordinacija i učešće svih relevantnih institucija i organizacija, uspostavljaju procedure za efikasan odgovor na nasilje koje će doprineti povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja kao i povećanju broja procesuiranih nasilnika.
Uprkos činjenici da je Republika Srbija ratifikovala sve relevantne međunarodne konvencije, usvojila snažne zakone i politike i uspostavila mrežu usluga – nasilje nad decom i dalje postoji. Zbog toga je od izuzetnog značaja izgradnja jakog sistema koji će omogućiti brz i adekvatan odgovor na nasilje.
Nasilja ima svuda-na ulici, u školi, parku, na internetu i deca su svakodnevno njegove žrtve – ali ako deca postanu žrtve nasilja trajno se uništavaju njihovi potencijali.
Skoro polovina roditelja u Srbiji fizički disciplinuje svoju decu, a podaci UNICEF-a govore da svako treće dvogodišnje dete dobija batine od roditelja. Više od 60% dece izloženo je nasilju na internetu i socialnim mrežama, a gotovo polovina romskih devojčica porodi se pre punoletstva, dok broj dece koja žive i rade na ulici izmiče svim statistikama neki su od razloga zbog kojih je pokrenut program kako bi se unapredili postojeći ili usvojili novi lokalni protokoli za zaštitu dece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja.
Evropska unija i UNICEF zajednički rade na promociji poštovanja ljudskih prava kao i na većoj efikasnosti i inkluzivnosti javnih službi za ugrožene grupe, posebno za decu žrtve nasilja.
Očekuje se podizanje svesti i pozitivne promena za decu, bolje razumevanja osnovnih ljudskih prava deteta i smanjenjae svih oblika nasilja.

Kampanja je  sastavni deo projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija, i koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.

 

 

Share

Bor: Dnevni boravak (Video)

Bor, 23.август 2017., Kokoro, KZN, Саопштење за медије

Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању – нова услуга  социјалне заштите у заједници


Током трајања пројекта “Промена на боље“ успостављена је услуга социјалне заштите у Бору “Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању“.


Услуга је одговор на потребе у заједници заснована на Закону о соц. заштити Р. Србије, Закону о мал. учиниоцима крив. дела и кривичноправној заштити мал. лица, Националним Стратегијама соц. заштите и за младе, опшринском Стратегијом соц. политике, АП и Општ. Одлуком о соц. заштити као и у складу са међународним документима и Конвенцијама.

На учешће младих у извршењу кривичних дела у просеку је 41% годишње у укупном броју кривичних дела у Србији, указује Национална Стратегија за младе РС (2017-2025).

У Бору се, последњих година, повећава број деце и младих са проблемима у понашању, нарочито оних испод 14 година. У просеку 140 деце годишње, међу којима кривично неодговорни чине 55%, а 45% је у сукобу са законом од којих су већина вишеструки учиниоци са проблемима превазилажења развојних криза.


Као одговор на ове проблеме у оквиру пројекта „Промена на боље“ у Бору су развијени услови за примену васпитних налога и мера из отворене заштите које се изричу малолетницима по Закону. Успостављена услуга соц. заштите у заједници оснажује младе на нивоу увида у сопствено понашање, повећања одговорности, ресоцијализације, подршке њихове породице, примену и праћење спровођења диверзионих и алтернативних мера које се изричу малолетницима.

Кокоро поседује лиценцу, простор, опрему и стручњаке за рад у Дневном боравку. За само 14 мес. ефективног рада са корисницима наших 70 младих враћено је са маргине друштва и сада су успешни ученици, студенти, радници. Од укупног броја подржаних корисника само један је са рецидивантним понашањем које је заустављено. Наш рад и резултати су доказ да деца и млади са проблемима у понашању треба да добију шансу и помоћ у социјалној интеграцији, како би развили друштвено прихватљиве облике понашања, формирали и усвојили позитиван систем вредности и имали одговоран однос према заједници, образовању и раду.“


О пројекту „Промена на боље“

Пројекат „Промена на боље“ доприноси социјалној инклузији и смањењу сиромаштва деце и младих са проблемима у понашању кроз имплементацију Закона о социјалној заштити и Стратегијe развоја социјалне заштите. Овај циљ се реализује кроз:1) Оснаживање ресоцијализације и превенције асоцијалног понашања деце и младих са проблемима у понашању у три дневна боравка у Врању, Бору и Београду и кроз 2) успостављање и јачање међусекторске сарадње и ефикасно коришћење ресурса које постоје у локалној заједници у циљу промовисања позитивног развоја деце и младих у ризику.

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела предвиђа изрицање и спровођење васпитних налога и мера у заједници као алтернативних санкција и облика ресторативне правде. Овим пројектом успоставља се услуга социјалне заштите у заједници усмерена на унапређење положаја деце и младих у процесу развоја зреле, свестране и одговорне личности и остварењу пуних потенцијала.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније, носилац пројекта је Удружење грађана Кокоро из Бора, а реализован је у сарадњи са партнерским организацијама Међународном мрежом помоћи ИАН из Београда, УГ „NEXUS-Врање“ из Врања и центрима за социјални рад из Београда, Врања и Бора. Пројекат траје од 21. децембра 2015. до 20. августа 2017, а његова укупна вредност је 201.000 Евра. Активности у Бору суфинаниране су средствима Министарство омладине и спорта Р. Србије.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здр. заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs). Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

 

Share

Dnevni boravak za decu i mlade

Bor, Beograd, Vranje,  27. 06. 2017. Kokoro

Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању – одржива услуга социјалне заштите у заједници

Бор, 27. јун 2017. – У оквиру пројекта „Промена на боље“ одржан је округли сто у Бору на тему „Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању – одржива услуга социјалне заштите у заједници“. Округли сто су заједнички организовали УГ „Кокоро“ из Бора и Центар за социјални рад у Бору.

Извршења кривичних дела од стране малолетника у Србији је у порасту. На учешће младих у извршењу кривичних дела у просеку 41% годишње, у укупном броју кривичних дела у Србији, указује Национална Стратегија за младе (за период 2017-2025). У Бору се, последњих година, повећава број деце и младих са проблемима у понашању, нарочито оних испод 14 година. У просеку 140 деце годишње, међу којима кривично неодговорни чине 55%, а 45% је у сукобу са законом од којих су већина вишеструки учиниоци са проблемима превазилажења развојних криза.

Као одговор на ове проблеме у оквиру пројекта „Промена на боље“ у Бору су развијени услови за примену васпитних налога и мера из отворене заштите које се изричу малолетницима по Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела. Овим пројектом је успостављена услуга социјалне заштите у заједници за оснаживање, корекцију, ресоцијализацију, примену и праћење спровођења диверзионих и алтернативних мера које се изричу малолетницима по Закону.

На округлом столу менаџерка пројекта Милојка Миливојевић из организације “Кокоро” из Бора је истакла следеће: “Кокоро поседује лиценцу, простор, опрему и стручњаке за рад у Дневном боравку. За само 10 месеци рада, наших 70 младих враћено је са маргине друштва и сада су успешни ученици, студенти, радници. Од укупног броја подржаних корисника само један је имао рецидив и заустављено је његово делинквентно понашање.

Наш рад и резултати су доказ да деца и млади са проблемима у понашању треба да добију шансу и помоћ у социјалној интеграцији, како би развили друштвено прихватљиве облике понашања, формирали и усвојили позитиван систем вредности и имали одговоран однос према заједници, образовању и раду.“

Поред тога, сви учесници су истакли важност покретања расправе фокусиране на одрживост услуге „Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању ” у сва три града у којима се пројекат реализовао.

На скуп су учествовали представници Сталне конференције градова и прoфесионалци из релевантних сектора социјалне заштите региона, малолетничког правосуђа из Зајечара и Крушевца (Тужилаштва и Вишег суда), Полицијске управе, образовања, здравства, Канцеларије за младе, партнерских организација из Београда и Врања и медији.

 

О пројекту „Промена на боље“

Пројекат „Промена на боље“ доприноси социјалној инклузији и смањењу сиромаштва деце и младих са проблемима у понашању кроз имплементацију Закона о социјалној заштити и Стратегијe развоја социјалне заштите. Овај циљ се реализује кроз: 1) Оснаживање ресоцијализације и превенције асоцијалног понашања деце и младих са проблемима у понашању у три дневна боравка у Врању, Бору и Београду и кроз 2) успостављање и јачање међусекторске сарадње и ефикасно коришћење ресурса које постоје у локалној заједници у циљу промовисања позитивног развоја деце и младих у ризику.

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела предвиђа изрицање и спровођење васпитних налога и мера у заједници као алтернативних санкција и облика ресторативне правде. Овим пројектом успоставља се услуга социјалне заштите у заједници усмерена на унапређење положаја деце и младих у процесу развоја зреле, свестране и одговорне личности и остварењу пуних потенцијала.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније, носилац пројекта је Удружење грађана Кокоро из Бора, а реализује га у сарадњи са партнерским организацијама Међународном мрежом помоћи ИАН из Београда и УГ „NEXUS-Врање“ из Врања, и центрима за социјални рад из Београда, Врања и Бора. Пројекат траје од децембра 2015. до августа 2017, а његова укупна вредност је 201.000 Евра.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

 

Share

„Mladi jahači“ prošli kroz Bor

Bor, Niš, Zaječar, Pirot, Vranje,

Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub Vas organizovalo je javnu diskusiju u okviru projekta „Youth Riders“ / „Mladi jahači“ u ponedeljak, 05. juna 2017. godine u Boru, u sali Skupštine opštine Bor.

Cilj diskusije bio je predstavljanje ključnih rezultata iz najnovijeg istraživanja na temu omladinskih politika i učešća mladih u pograničnom regionu u Srbiji i Bugarskoj i prezentovanje indikatora omladinske politike razvijenih od strane Evropskog Omladinskog Foruma. Pored toga, promovisana je online platforma „Virtualna zajednica primera dobrih praksi“ sa bazom omladinskih organizacija iz srpsko-bugarskog pograničnog regiona.

Uvodničari na javnoj diskusiji bili su Jovan Marinković, koordinator projekta za Srbiju, Sabrina Kalachova, koordinatorka projekta za Bugarsku. U plenarnoj diskusiji grupa od 10 mladih aktivista iz Bugarske prenelo je informacije o trenutnom stanju u bugarskoj prekograničnoj oblasti, predstavivši primere dobrih praksi i osvrnuli se na aktuelne potrebe i izazove. Fokus aktivnosti bio je na pokretanju konstruktivnog, strukturnog dijaloga između donosioca odluka i omladinskih orgaizacija, odnosno mladih na lokalnom nivou i razmatranju preporuka za unapređenje trenutnog stanja u lokalnom omladinskom sektoru i omladinskoj politici u srpsko-bugarskom pograničnom regionu.

Na skup su učestvovali donosioci odluka, predstavnici lokalne samouprave iz Bora, Slobodan Knežević i Suzana Branković kao i predstavnici lokalne Kancelarije za mlade, predstavnici javnih ustanova i institucija, omladinskih organizacija, udruženja građana i učeničkih parlamenata srednjih škola, zatim omladinski radnici koji rade za mlade i sa mladima, aktivni mladi pojedinci, volonteri, aktivisti, kao i predstavnici medija.

Posebno interesovanje izazvalo je predstavljanje realizovanih projekata mladih iz učeničkog parlamenta gimnazije “Bora Stanković” iz Bora koje su predstavili Nikola Vasiljević, Filip Ignjatović i Sofija Dolan. Za goste je interesantan i Projekat licenciranog omladinskog centra vršnjačke edukacije koji je predstavilo udruženje KOKORO i njegova predednica Milojka Milivojević.

O „Youth Ride“-u

Youth Ride je kampanja podizanja svesti koju realizuje grupa mladih aktivista iz Srbije i Bugarske, tzv. „Youth Rider-i“. U prethodnom periodu realizovana je serija od pet jednodnevnih javnih diskusija u bugarskom pograničnom regionu i to u Vidinu, Montani, Vracu, Perniku i Ćustendilu, dok je u srpskom pograničnom regionu planirano održavanje javnih diskusija u Boru, Zaječaru, Nišu, Pirotu i Vranju.

O projektu

Projekat „Youth Riders“ / „Mladi jahači“, realizuje Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša u partnerstvu sa organizacijom Free Youth Center iz Vidina, kao vodećim partnerom i Udruženjem za lokalni razvoj Kamenica, a kofinansira Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, No CCI No 2014TC16I5CB007. Opšti cilj projekta je izgradnja kapaciteta i saradnja u oblasti mladih i omladinske politike, koji treba da doprinesu integraciji i društveno- ekonomskom razvoju bugarsko-srpskog pograničnog regiona. Više informacija o projektu dostupno je na zvaničnom sajtu www.youthriders.eu.

O Otvorenom klubu

Društvo za razvoj dece i mladih – OTVORENI KLUB je udruženje građana iz Niša, osnovano 1996. godine sa ciljem unapređenja položaja dece i mladih i stvaranja jednakih uslova za njihov razvoj kroz organizovanje obrazovnih i kreativnih radionica, treninga, zagovaranja, lokalnih akcija i međunarodnih razmena. Više informacija o Otvorenom klubu dostupno je na zvaničnom sajtu organizacije www.oknis.org.rs.

 

Share

Bor: 13 zanimanja u praksi

Bor, 13. maj 2017.

U okviru projekta ,,Promena na bolje‘‘ koji se finansira sredstvima Delegacije Evropske Unije u Udruženju građana ,,Kokoro‘‘ Bor realizovan je realni susret sa svetom rada – intervju sa ekspertima.

Mladi su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima/cama različitih profesija.

Tokom susreta sa ekspertima mladi su se upoznali sa mogućnostima i izazovima 13 zanimanja po njihovom izboru.

Cilj realnih susreta je upoznavanje mladih sa svetom rada, zanimanjima u praksi i razvijanje.

Share

Bor u Projketu „Zaštita dece od nasilja“

Bor, 13.05.2017.

Bor je jedna od 20 lokalnih samouprava koja je dobila podršku za kampanju na uspostavljanju međusektorskog protokola o saradnji u okviru Projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju  u zemljama Zapadnog balkana i Turskoj“  koji sprovodi UNICEF.

U okviru Projekta ‘’Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju  u zemljama Zapadnog balkana i Turskoj’’ koji UNICEF sprovodi, opština Bor je jedna od 20 lokalnih samouprava koja je dobila podršku za kampanju na uspostavljanju međusektorskog protokola o saradnji. Na ovom važnom pitanju u Boru će  raditi UG ‘’KOKORO’’- Bor, članica MODS-a.

 

U cilju unapređenja prevencije i zaštite dece od nasilja Mreža organizacija dece Srbije (MODS) i UNICEF uz tehničku podršku SeConS-a i u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podrškom Evropske unije sprovedeno je istraživanje. Sveobuhvatnim nacionalnim istraživanjem o uspostavljenim protokolima međusektorske saradnje u LS u Srbiji koji se odnose na zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i načina na koji funkcioniše međusektorska saradnja radi izrade smernica za unapređenje međusektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja.

Shodno tome:

 – Mapirani su i prikupljeni svi sporazumi (protokoli) o intersektorskoj saradnji (134) koji se odnose i/ili dotiču zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja;

 • Napravljena je analiza mapiranih lokalnih sporazuma i odabir opština u kojima bi se u narednom periodu posebno radilo na unapređenju međusektorske saradnje u oblasti zaštite dece od nasilja;
 • Prikupljeni su podaci o stanju međusektorske saradnje u oblasti zaštite dece od nasilja koji bi u narednom periodu služili kao osnov za praćenje napretka u njenom daljem razvoju i
 • Izrađena interaktivna onlajn mapa sa iskazanim protokolima saradnje u LS.

(Uvid u postojanje lokalnih protokola/sporazuma za prevenciju i zaštitu od nasilja, informacije o usvojenom sporazumu i uvid u sadržaj sporazuma/protokola javno je dostupna Mapa zaštite dece na sajtu MODS-a).

Na osnovu analize lokalnih sporazuma sačinjeni su zaključci i preporuke:

Zaključak 1.Postoji veoma mali broj lokalnih protokola u kojima je zaštita dece kao žrtava nasilja u primarnom fokusu – takvih je svega 9 od 134 prikupljena lok. sporazuma.

Preporuka: Podsticati sklapanja sporazuma na lokalnom nivou između ustanova i organizacija čija je saradnja neophodna za efikasno ostvarivanje i sprovođenje zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

 

Zaključak 2. Zaštita dece od nasilja nije eksplicitno navedena u okviru ciljeva lokalnih protokola

Preporuka: Eksplicitno definisati zaštitu dece od nasilja kao poseban cilj u postojećim i novim lokalnim protokolima/sporazumima koji se odnose na zaštitu od nasilja

 

Zaključak 3.Izloženost dece zlostavljanju i zanemarivanju posmatra se prvenstveno u kontekstu porodice

Preporuka: Predvideti u protokolima za zaštitu dece od nasilja mere koje se odnose na prevenciju i zaštitu dece u različitim okruženjima – porodičnom, školskom, institucijama, u lokalnoj zajednici, digitalnom prostoru…

 

Zaključak 4. U postojećim lok. protokolima o deci se najčešće govori kao o relativno homogenoj grupi

Preporuka: Posebnu pažnju posvetiti prevenciji i zaštiti od nasilja dece iz različitih grupa – deci sa smetnjama u razvoju, deci na institucionalnom smeštaju, deci koja su žrtve seksualne i radne eksploatacije, rodno zasnovanog nasilja, deci koja su pripadnici manjinskih grupa (posebno romske pripadnosti) itd.

 

Zaključak 5.Svi relevantni akteri nisu uvek potpisnici lokalnih sporazuma/protokola za zaštitu od nasilja

Preporuka: Lokalne samouprave, pored centara za socijalni rad, treba da imaju vodeću ulogu u procesu izrade i sprovođenja lokalnih međusektorskih sporazuma koji se odnose na prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

 

Zaključak 6:Organizacije civilnog društva (66) i mediji (41) su najmanje zastupljeni kao potpisnici protokola; vaspitno-obrazovne ustanove takođe u manjem broju potpisnice lokalnih protokola

Preporuka: Uključiti sve relevantne predstavnike lokalne zajednice (vaspitno-obrazovne i obrazovno-vaspitne ustanove, udruženja građana, medije) u proces izrade i sprovođenja protokola za međusektorsku saradnju na prevenciji i zaštiti dece od nasilja

 

Zaključak 7.U 98 od 134 analizirana protokola jasno je definisano ko predsedava koordinacionim telom

Preporuka:  Jasno definisati funkciju koordinatora za efikasnu primenu protokola

 

Zaključak 8. U 58 analizirana lokalna protokola jasno se navodi obaveza određivanja kontakt osobe, a u 124 analizirana protokola su jasno definisane uloge svakog aktera/potpisnika

Preporuka: Odrediti kontakt osobu i jasno definisati obaveze svakog potpisnika kako bi se obezbedila funkcionalna saradnja i realizacija protokola

 

Zaključak 9.Koordinacija rada u postupcima otkrivanja i prijavljivanja sumnji na nasilje nije precizno definisana u svim protokolima obuhvaćenim analizom (u 126 jeste)

Preporuka:  Precizno definisati koordinaciju rada u postupcima otkrivanja i prijavljivanja sumnji na nasilje

 

Zaključak 10.Postoji neusaglašen sistem evidentiranja nasilja u okviru različitih sektora u sistemu zaštite.

Preporuka: Usaglasiti sistem evidentiranja nasilja u okviru različitih sektora na lokalnom nivou

 

Zaključak 11. Ne postoji redovno izveštavanje javnosti o primeni protokola.

Preporuka:   Potrebno je redovno i obavezno izveštavati javnost o primeni protokola

 

Zaključak 12.Akteri u čijoj je nadležnosti raspolaganje informacijama o međusektorskoj saradnji u oblasti zaštite dece o zlostavljanja i zanemarivanja, vrlo često ne raspolažu tačnim informacijama.

Preporuka:  Osigurati da svi relevantni akteri budu upoznati sa protokolima koji su na snazi u  određenoj lokalnoj samoupravi

 

Važna komponenta ovog procesa je i sprovođenje zagovaračkih kampanja za implementaciju lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja u 20 opština u Srbiji sa ciljem usvajanja ili poboljšanja postojećih protokola /sporazuma za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja .

Share

Posredovanjem do rasterećenja Sudova

Bor, Beograd, Zaječar, Knjaževac, 23.03.2017.

 

 1. i 19. marta 2017. u Brestovačkoj Banji kod Bora otpočeo je drugi seminar obuke u veštinama posredovanja – medijacije u spornim odnosima, sukobima. Petodnevni trening osnovne obuke nastaviće se 24-26. marta, sa istom grupom učesnika, predstavnika pravosudnog i socijalnog sistema iz Bora, Zaječara, Negotina i Knjaževca.


Učesnici će dobiti sertifikate ’’Partnera za demokratske promene’’ iz Beograda, akreditovane Organizacije za sprovođenje obuke po Zakonu o posredovanju i upisati u registar posrednika Ministarstva pravde.

Seminar je jedna od aktivnosti Projekta ‘’Posredovanjem do promene’’ koji Udruženje građana  ’’KOKORO’’– Bor realizuje u partnerstvu sa Timočkim klubom iz Knjaževca i u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bor i Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije (NUMS), a finansira Delegacija Evropske umije u R. Srbiji u okviru EIDHR programa.

Na ovaj način izgrađuje se politika primene posredovanja u pravosudnom, socijalnom sistemu i zajednici u Boru, Zaječaru, Negotinu i Knjaževcu. Mobilišu društveni resursi (zajednica, institucija, porodice) kao izraz nastojanja da se stranama u sporu ponude i druge vrste „usluga“ kako bi im se pomoglo da putem pregovora same reše svoj spor na brz i jednostavan način. Prepoznaju prednosti posredovanja i aktivnog učešća strana u rešavanje spornog odnosa,  konflikta sa dostupnim, obučenim posrednicima iz zajednice. Da strane dođu do obostrano zadovoljavajućeg rešenja, ostave problem iza i očuvanje budućih odnosa;  Dobiju izvinjenje, nadoknadu i ispravljanje grešku – dogovore o nadoknadi štete. Sa fokusom na potrebe strane kojoj je naneta povreda prava i odgovornosti druge strane kao obaveze.

Share

Posredovanjem do promene

Bor, Knjaževac,Zajecar, Negotin,  01.03.2017.

 

U Centru za socijalni rad Knjaževac održan je informativni sastanak 28. februara 2017. u  okviru Projekta  ‘’Posredovanjem do promene’’.

Sastanci su održani i u Boru, Negotinu i Zaječaru, obuhvaćenim zajednicama za realizovanje planiranih projektnih aktivnosti.

Projekat sprovodi UG “Kokoro“-Bor u partnerstvu sa Timočkim Klubom Knjaževac a u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije (NUMS) i Centrom za soc. rad Bor, 12 meseci, od 07.12.2016. a finansira Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru EIDHR programa.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Pravosuđa, članovi Regionalne advokatske komore, Centra za socijalni rad, Zavoda za vaspitanje mladih, škola i OCD.

Cilj sastanka bio je upoznavanje prisutnih sa razvijanjem projekta, aktivnostima, mapiranje  polaznika akreditovanih seminara kod Ministarstva Pravde, informisanje o lokaciji, terminima i ostalim aktivnostima u zajednici i na nivou regiona.

Share

Bor: Javno zagovaranje

Bor, 21.02.2017.

Ovog vikenda u Boru je u organizaciji Kokoro i Gradjanske čitaonice Evropa Bor otpočela obuka  o tehnikama javnog zagovaranja.

Obuku je podržala TACSO fondacija preko Resurs centra Gradjanskih inicijativa iz Beograda a polaznici obuke pored članova udruženja Kokoro, Gradjanske čitaonice Evropa iz Bora, bile su i partnerske organizacije CSConnect ( Društvo mladih istraživaža, Vilage, Asocijacija za razvoj Bora), Grupe 55 i članovi Pokreta za Novo doba.

Tokom 19. i 20. februara, polaznici su zahvaljujući predavačima Tatjani Matijaš i Vladimiru Đukanoviću, savladali načine na koje se sastavlja uspešan plan javnog zagovaranja i postupke njegovog postepenog sprovođenja.

Saradnja će se nastaviti sve do kraja godine, na daljoj praktičnoj primeni pod sugestijama i pomoći koju će obučavaoci pružati našim udruženjima kako bi se zacrtani ciljevi iz kampanja postigli i ostvarile vrednosti za koje se zalažemo.

Društvo mladih istraživača Bor sa Građanskom čitaonicom iz Bora i ostalim partnerima uključenim u projekat CSConnect (programa jačanja nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine) i Timočkog kluba iz Knjaževca, radiće na javnom zagovaranju povećanja transprentnosti definisanja i utroška budžetskih stavki Opštine Bor, koji se tiču zaštite životne sredine, a sve u sklopu opšteg zalaganja za primenu Arhunske konvencije u donošenju odluka od značaja za ekologiju u lokalnim samoupravama.

Udruženje gradjana Kokoro kroz proces javnog zagovaranja želi da za svoje licencirane usluge dnevnog boravka obezbedi održivost ovih usluga socijalne zaštite u zajednici za decu i mlade sa problemima u ponašanju i u riziku.

 

Share

Bor: Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije

Bor, 10.10.2106.

kokoro

 

PANEL DISKUSIJA

„Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije“

 Utorak, 11.10.2016. god. 11,30, Velika sala Skupštine opštine Bor, Moše Pijade 3

 

kokoro 2

Panel se organizuje u okviru Projekta “Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije“ koji realizuje Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša u saradnji sa partnerskim organizacijama, koalicijom UG „Roditelj“ iz Beograda, Užički centar za prava deteta iz Užica, UG „KOKORO-Bor“ iz Bora i UG „Dečja radost“ iz Zaječara .

Podršku Koaliciji i roditeljima tokom trajanja projekta pruža i Komitet pravnika za ljudska prava -YUCOM iz Beograda. Podrška YUCOM-a se sastoji od preventivnog delovanja, pružanja besplatne pravne pomoći i saveta roditeljima i procesuiranja slučajeva diskriminacije kod Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, zagovaračkih aktivnosti ka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, kao i drugim ključnim akterima na nacionalnom nivou.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija.

Više informacija o radu Koalicije za monitoring inkluzivnog obrazovanja, realizovanim aktivnostima i rezultatima iz prethodnih ciklusa, kao i informacije o projektu „Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije“ možete pronaći na sajtu Otvorenog kluba na linku:

http://oknis.org.rs/koalicija-za-monitoring-inkluzivnog-obrazovanja/index.php

Na Panel su pozvani:Članovi opštinskog veća za obrazovanje i za socijalnu zaštitu, sektora za obrazovanje odeljenja za društvene i privredne delatnosti Opštine Bor, Prosvetna inspekcija u Boru, Školska uprava Zaječar, direktori i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola u Boru, Interresorna komisija, Centar za socijalni rad Bor, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Bor, Društvo za razvoj dece i mladih “Otvoreni klub“ Niš, Komitet pravnika za ljudska prava -Yucom i lokalni mediji.

Share

Bor obeležio dan borbe protiv nasilja nad starijima

Bor, 17.06.2016. Kokoro, Amity

„Не затварајмо очи пред било чијим дискриминаторним понашањем!

IKokoro Amity MG_5168

 Обележавањем Међународног дана борбе против насиља над старијима (15.јун) Удружење „Снага пријатељства“- Amity Београд започиње кампању „За нулту толеранцију дискриминације према старијим особама“. Најпре у Неготину а наставиће се у Бору, Чачку и Београду.

Иако је дискриминација Уставом и законом забрањена старије особе су често жртве дискриминације!

Старосна дискриминација је веома изражена, а у чијој основи су предрасуде и стереотипи, према старијим групама људи, као:

 • неспособни да раде,
 • терет друштву
 • способност учења и памћења им је смањена
 • сви старији су болесни
 • сенилни (заборавни)

Тим поводом 16.јуна 2016.године, у Клубу пензионера-Активу жена одржана је Трибина на тему: „Дискриминаторна понашања према старијим особама и оснаживање старијих да реагују, потраже помоћ и заштите се“ .

Kokoro Amity IMG_5206

Учествовало је 38 старијих грађана и чланова Актива жена пензионера.

Трибина је део активности из Пројекта: „За нулту толеранцију дискриминације према старијим особама“, који реализује УГ “Снага пријатељства“ Амитy Београд у партнерству са УГ „КОКОРО“ из Бора и „Ларис“ из Чачка, финансијском подршком Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије.

На трибини су говориле:

 • мр Надежда Сатарић, дипл. соц. радник, УГ Amity, Београд
 • Милојка Миливојевић, дипл.соц. радник, спец. соц. рехаб. и социотер. УГ “КОКОРО“- Бор
Share

„Šta su sve diskriminatorna ponašanja prema starijima i kako ih prevenirati?“

Bor, 26.maj 2016.

Za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama

kokoro1

U Klubu za stare u Boru, a u okviru projekta „Za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama“, koji realizuje Amity u partnerstvu sa Udruženjima „Kokoro“ iz Bora i „Laris“ iz Čačka, a uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održana je „radionica“ koju je organizovalo udruženje Kokoro. Na ovoj radionici učestvovalo je više od 30 zaposlenih koji rade sa starijima/za starije a koji dolaze iz javnih ustanova iz socijalne i zdravstvene zaštite i organizacija civilnog društva iz Borskog okruga i Zaječara.

kokoro2

Cilj radionice je da se poveća senzibilisanost osoblja zaposlenog u javnim ustanovama u oblasti antidiskriminacionih politika prema starijim osobama i njihova proaktivnost u pružanju kvalitetnih usluga bez diskriminatornih ponašanja prema starijima.

kokoro3

Uvodničari i moderatori na radionici su bili mr Nadežda Satarić iz Amity-a i prof. dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

kokoro4

 

Share

Promena na bolje

Bor, Beograd, Autor: Milojka Milivojević, menadžer projekta

27. i 28. Aprila u NGO IAN u Beogradu održan je prvi seminar za učesnike partnerskih organizacija na ujednačavanju metodologije u radu sa ciljnom grupom i prenošenja iskustva iz licencirane usluge socijalne zaštite dnevnog boravka, koju je IAN razvio u Beogradu, a UG Kokoro  iz Bora i NEXUS iz Vranja će tokom projekta uspostaviti u svojim zajednicama.

bgd3

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema socijalnom okruženju, obrazovanju i radu, šest partnerskih organizacija iz Bora, Beograda i Vranja započelo je 21. decembra 2015. projekat Promena na bolje.

Projekat, koji se finansira sredstvima Evropske unije, trajaće 20 meseci, koordinisaće ga udruženje građana Kokoro iz Bora, a u realizaciji će učestvovati IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda, Nexus iz Vranja, kao i centri za socijalni rad iz ova tri grada.

bgd1

Pored direktne podrške deci i mladima, projekat je usmeren i na uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa u lokalnim zajednicama u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

Glavni cilj projekta jeste uspostavljanje Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Boru i Vranju gde ova usluga socijalne zaštite do sada nije bila dostupna. Takođe, zahvaljujući projektu, biće omogućen kontinuitet ove usluge u Beogradu gde IAN Međunarodna mreža pomoći od 2014. godine ima licencirani Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju. IAN će preneti svoj model rada, iskustva i uspešan mehanizam saradnje sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd Udruženju građana Kokoro i Nexusu. Ove dve organizacije će u Boru i Vranju, uz podršku lokalnih centara za socijalni rad, formirati novu socijalnu uslugu u svojim zajednicama i licencirati je kod resornog ministarstva.

bgd2


O tome da su lokalne samouprave prepoznale vrednost i značaj ovog projekta svedoči i činjenica da su Opštine Bor i Vranje ustupile svoje prostorije za uspostavljanje Dnevnog boravka.

U okviru sveobuhvatnog programa podrške deci i mladima sa problemima u ponašanju u tri Dnevna boravka biće dostupni različiti kursevi u oblasti socijalnih veština, informaciono-komunikacionih tehnologija i traženja posla, kao i psihosocijalna podrška, psihološko savetovanje, medijacija, edukativne i kreativne radionice, pomoć u učenju, sportske i rekreativne aktivnosti, koji zajedno vode ka uspešnoj resocijalizaciji. Projekat predviđa da oko 500 dece i mladih, uključujući i maloletne učinioce krivičnih dela koji imaju izrečen vaspitni nalog ili vaspitnu meru, bude uključeno u program podrške i ostvari pozitivne promene u ponašanju. Pored toga, važnu komponentu predstavljaće i rad sa roditeljima ove dece kako bi se ojačale njihove roditeljske veštine i kako bi i oni bili podrška promeni ponašanja kod svoje dece.

Obzirom da je prevencija asocijalnog ponašanja kao i ostvarenje pozitivnih promena kod maloletnika u sukobu sa zakonom i dece koja ispoljavaju probleme u ponašanju kompleksno pitanje koje zahteva zajednički rad i koordinaciju različitih aktera u zajednici, značajnu pažnju ovaj projekat posvetiće razvijanju funkcionalne međusektorske saradnje u kontinuiranoj i sveobuhvatnoj podršci ovoj grupi dece i mladih.

Kroz okrugle stolove, nacionalnu konferenciju, sastanke, obuke i druge aktivnosti  radiće se na podizanju svesti među lokalnim i nacionalnim partnerima, uključujući stručnjake iz oblasti socijalne zaštite, maloletničkog pravosuđa, policije, obrazovnih i zdravstvenih institucija i nevladinih organizacija u Borskom i Pčinjskom okrugu kao i gradu Beogradu, o važnosti prevencije i resocijalizacije dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz usluge u zajednici.EU

Projekat finansira Evropska unija koju predstavlja Delegacija EU u R. Srbiji 180 907,07 € (90 %) od ukupnih troškova kroz program „Evropska podrška inkluzivnom društvu“, a podržava ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Fasada Opstina 3

Share

Bor: Obeležen Međunarodni dan volontera

Bor, 6. decembar

Autor: M.P.

Predstavama, radionicama i koncertima obeležen je sinoć Međunarodni dan volonterau Muzičkoj školi u Boru, u organizaciji Udruženja građana “Kokoro”, Društva mladih istraživača i Doma za decu i omladinu “Stanko Paunović” iz Negotina. Veče je organizovano u okviru Ekoloških dana Bora. Četrdeset srednjoškolaca volontera, članova UG “Kokoro”, izvelo je više perfomansa o zloupotrebi i prevenciji droga, antidiskriminaciji i rešavanju konflikata. Posebnu pažnju izazvala je eko-predstava “Oplaneti se” u izvođenju osnovaca škole “Dušan Radović” koju su u okviru projekta o reciklaži nastupali u Boru i Beogradu.

Manifestacija je imala i humanitarni karakter, pomoć dečaku Savi Đokiću iz Bora.

Share

Međunarodni dan volontera

Bor, 3. decembar

Povodom obeležavanja Međunarodnog Dana volontera Udruženje građana “KОКОRО“ – BOR, Mladi istraživači Bora, Dom za decu i omladinu “Stanko Paunović“ Negotin i Muzička škola Bor

ORGANIZUJU

Manifestaciju 05. decembra 2012. god. u 18 h u  Muzičkoj školi u Boru.

Obučeni mladi predstaviće usvojene volonterske veštine koje realizuju u vršnjačkim grupama i promovišu zdravo ponašanje – skreću od ulaska u rizična ponašanja.

     Mladi će se predstaviti:

1.  Radionicom vršnjačke edukacije prevencije droga

2.  Simulacijom vršnjačke medijacije u transformaciji sukoba/konflikata

3.  Forum predstavom na temu antidiskriminacije

4.  Performansom u prevenciji zloupotrebe droga

5.  Eko predstavom ’’Oplaneti se’’

Predstaviće se rad na temu ’’TOLERANCIJA’’, muzički blok i iznenađenje za učesnike.

Fond prikupljen od ulaznica namenjen je u humanitarne svrhe !

– ZA LEČENJE DEČAKA SAVE ĐOKIĆA IZ BORA –

Share