);

Monitoring tim za kvalitet vazduha

Bor, 20.08.2021. MCBor – DMI – Monitoring tim: SASTANAK MONITORING TIMA ZA KVALITET VAZDUHA GRADA BORA

Monitoring tim za kvalitet vazduha

Monitoring tim za kvalitet vazduha čine predstavnici Gradske uprave, Instituta rudarstva i metalurgije, Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar,  Zdravstvenog centra Bor, kompanije „Serbia ZiJin cooper Bor“ i nevladinih organizacija: Društvo mladih istraživača, Alternativa, EkoIst, Građanska čitaonica „Evropa“ i Grupa 55. Svakog meseca anlizira rezultate monitoringa vazduha i prati realizaciju Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Monitoring tim za kvalitet vazduha

Redovni mesečni sastanak održan je 20. avgusta.

U julu 2021. godine prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida su bile iznad dozvoljenih 125 mikrograma po kubnom metru  na mernom mestu Jugopetrol 20 dana, kod Tehničkog fakulteta 8 a u Gradskom parku 2 dana. Koncentracije čestica PM10 iznad graničnih vrednosti imisije bile su 11 dana kod Jugopetrola, 5 dana u Brezoniku i 1 dan u Krivelju. Koncentracije olova u njima prekoračile su graničnu vrednost kod Jugopetrola 7 dana, a višestruko koncentracija arsena na svim mernim mestima. Stalno su prisutne visoke koncentracije nikla.

Monitoring tim za kvalitet vazduha

Monitoring tim je zatražio od “SerbiaZiJincooperBor” da Monitoring timu dostavi informcije u skladu sa članom 58 Zakona o zaštiti vazduha.

Zahtev Republičkoj inspekciji

Upućen je zahtev Republičkoj inspekciji zaštite životne sredine da hitno obavi vanredni inspekcijski pregled operatera i utvrdi uzoroke zagađanja vazduha.

Zadatak Monitoring tima je da prati realizaciju Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha (KAP). Koji je usvojila Skupština Grada i isti je objavljen u Službenom listu br. 20/2021.

Zaključeno je da nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu. Skupštini grada predloženo da hitno obavi rebalans budžeta. Kojim će predvideti sredstva za njihovu realizaciju kako bi KAP mogao da se realizuje. 

Nadležnim organima i telima je predloženo da hitno odpočnu realizaciju mera organizacionog i funkcionalnog jačanja lokalne samoprave imenovanjem Zamenika  gradonačelnika za zaštitu životne sredine, člana Gradskog Veća zaduženog za ovu oblast i povećaju broj zaposlenih u službi u gradskoj upravi.

Planom je predviđeno upućivanje 2000 školske dece na boravak van grada. Predloženo je da se upuiti zahtev kompaniji  “SerbiaZiJincooperBor” da finansira ovu meru i time pokaže spremnost da se aktivno uključi u realizaciu KAP-a i integriše u lokalnu zajednicu.

Ostavite odgovor