);

Podrška razvoju romske dece

Podrška razvoju romske dece

Bor, 02.03.2021. – MCBor – Podrška razvoju – Projekat ,,Pristup razvoju romske dece u ranom uzrastu uz poboljšanje socijalne uključenosti i borbu protiv diskriminacije”, realizovao je Grad Bor u saradnji sa Romskom inicijativom mladih „Gypsy soul“ i OŠ ,,Vuk Кaradžić“.

Podrška razvoju romske dece

Osnovni cilj Projekta bio je poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja romske populacije. Afirmisani su poštovanje ljudskih i manjinskih prava, borba protiv diskriminacije i potpuna društvena uključenost Roma u sistem obrazovanja, posebno dece, rečeno je, između ostalog na završnog konferenciji ovog projekta na kojoj su predstavljeni rezultati.

Podrška razvoju romske dece

 „Radi se o jednom našem projetku, pre svega za grad Bor, pa onda za sve ostale partnere, pre svega želim da kažem da se projekat odnosio na napređenje ranog razvoja romske dece, ali kako romske dece tako i ostale pošto mi vršimo inkluziju svakako sve dece zajedno da prolaze kroz različite programe edukacije kroz ovaj projekat, možemo reci koji traje 18 meseci smo imali jednu udruženu saradnju između 3 partnera, grad Bor kao nosioc projekta, zatim osnovna škola Vuk Karađić i udruženje Gipsy Soul.“ – rekao je Srećko Zdravković, menadžer projekta. I dodao:

Podrška razvoju romske dece

Romska, srpska i ostala deca promovisala pravilnik sa pedagozima

„U okviru projekta prošli smo veliki niz aktivnosti. Ali bi se osvrnuo na nekoliko značajnih koje je sprovodio grad Bor. To su 3 javne debate o sprečavanju dece da napustaju školu. Promovisanju pravilnika u okviru kojih se promoviše ne diskriminacija među decom. Gde smo imali lep vid saradnje gde smo i romska, srpska i ostala deca promovisala pravilnik sa pedagozima i stručnim saradnicima. Osim toga imali smo kroz projekat i značajnu nabavku tehničke opreme za osnovnu školu Vuk Karađić.

Podrška razvoju – Određenom broju dece obezbeđeni su udžbenici i školski pribor

Koja je kroz podršku grada Bora obezbedila laptop računare, projektor, interaktivnu tablu, električno digitalno zvono, nešto što će zaista pomoći deci da kasnije obrazovanje, ali osim toga treba napomenuti da je određenom broju dece i obezbeđeni su i udžbenici i školski pribor u okviru projekta da damo tu finansijku pomoć i podršku da ta deca tj. roditelji ne bi imaju troškove za to i voleo bi da se negde napomenemo što je jako važno da je u okviru samog programa ranog razvoja romske dece koje je finansirala Evropska unija, sprovodimo je 3 partnera koji sam pomenuo kroz program podrške stalnih konferencija gradova i opština, da je ceo program obuhvatio i rad sa roditeljima takođe, dakle uključili smo i nastavno osoblje i vaspitače iz programa, zatim decu i roditelje. Radi se o donaciji od 66 hiljada eura, sama vrednost projekta, koja je raspoređena na 18 meseci.“

Podrška razvoju romske dece

Partneri na projektu su Gipsy Soul organizacija za romsko udruženje i osnovna škola Vuk Karađić

„Projekat realizujemo u trajanju od 18 meseci u saradnji sa gradskom upravom Bor. Partneri na projektu su Gipsy Soul organizacija za romsko udruženje i osnovna škola Vuk Karađić u Boru. Tokom 18 meseci implementacije projekta bilo je niz aktivnosti. Pomenuo bi neke najbitnije, pre svega kao bitna stavka je obeležavanje važnih datuma za romsku zajednicu. Gde smo obeležili 10 važnih dogadjaja za pripadnike romske populacije, zatim pre svega imali smo podrškuu učenju koja se odnosila na učenike romske nacionalnosti od prvog do četvrtog razreda škole Vuk Karađić. Takođe aktivnost jako bitna bila su radionice koje su se sprovodile sa roditeljima romskih učenika, a i svih ostalih od prvog do četvrtog razreda na temu diskriminacije.

Podrška razvoju romske dece

Najbitnija ključna stvar tokom projekta je podrška učenju romske dece od prvog do četvrtog razreda. Gde je realizovano po 30 časova srpskog jezika i matematike u periodu od 10 meseci. A 30 časova srpskog i matematike radili su saradnici koji su bili na projektu“. – rekao je Saša Кamenović iz Romske inicijative mladih „Gypsy soul“.

Podrška razvoju – Obeleženi su bitni datumi za rome

Podrška razvoju romske dece

„U okviru projekta koji je sprovodio grad Bor. A čiji smo mi bili partneri Gipsy Soul. Imali smo jako bitnu komponentu koja je sa romskom decom u uzrastu od tri do pet ipo godina. To je pred predškolski uzrast, imali smo 84 radionica u kojima je učestvovalo četrdesetoro dece i njihovih roditelja.
Izdvoji bih još jedan bitan segment na projektu
. To su bitni datumi za rome. Koje smo obradili u kontinuitetu kroz nekih 10 dogadjaja. Gde smo obradili 10 tema koje su jako bitne za sve rome u gradu Boru. Kroz taj program je prošlo 285 ljudi.“ – naglasio je Vladimir Šainović – asistem menadzera na projektu.

Оставите одговор