Arhive oznaka: Sindikat Nezavisnost

SINDIKAT NEZAVISNOST: Preduzeća u restruktuiranju predstavljaju socijalni i politički izazov

Bor, 3. decembar

Logo Granski sindikat


 INFORMOCIJA ZA JAVNOST SINDIKATA NEZAVISNOST

U najvećem broju najrazvijenijih država članica Evropske unije, razvoj demokratskog društva i participativne demokratije, skoro da je nezamisliv bez uloge sindikata, kao organizacije koja predstavlja svet rada. Učešće predstavnika sindikata u radu parlamentarnih odbora je važan segment u poboljšanju kvaliteta socijalnog dijaloga i jačanju parcitipativne demokratije, jer na taj način radnici preko svojih sindikalnih predstavnika dobijaju priliku da posredno učestvuju u radu najvišeg zakonodavnog tela u našoj zemjli.
U toku su aktivnosti radnih grupa na jednom od najsloženijih problema sa kojima se suočava Vlada Republike Srbije. Rešavanje pitanja stečaja i privatizacije preko 500 preduzeća koja se godinama nalaze u postupku restrukturiranja, predstavlja ozbiljan socijalni i politički izazov, na šta već duže vreme upozorava i premijer Aleksandar Vučić. Najavljuje se takođe reorganizacija najveće državne kompanije JP EPS. U svim tim aktivnostima biće neophodno da u radu parlamentarnog Odbora učestvuju predstavnici reprezentativnog Granskog sindikata IER „Nezavisnost“. Na taj način će država Srbija pokazati da unapređuje socijalni dijalog, a istovremeno ćemo zajedničkim radom Vlade, Skupštine Srbije i sindikata, doći do neophodnog konsenzusa o socijalnoj ceni privatizacije navedenih preduzeća.
Država Srbija je u obavezi da u narednom periodu implementira Akcioni plan za rešavanje socijalnih posledica Energetske zajednice, koji usvojen 2009.g. i upućen Evropskoj komisiji i Sekretarijatu Energetske zajednice. Informisani ste da su u toku pregovori sa Evropskom unijom oko Poglavlja 15 Energetike u kojima takođe učestvuje naš Granski sindikat.
Mi smo se u nekoliko navrata obraćali predsedniku Odbora, gospođi prof.dr Aleksandri Tomić, kao i sekretaru Odbora, gospodinu Dušanu Laziću, dobijali smo uveravanja da će predstavnici reprezentativnog Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“ biti pozivani na sastanak radi dogovora o učešću u radu Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Predlažemo Vam da nas preko sekretara Odbora, gospodina Dušana Lazića, pozovete na prvu narednu sednicu Odbora, kako bismo osim upoznavanja postigli dogovor oko učešća u radu Odbora.
Očekujući Vaš poziv za sastanak, srdačno Vas pozdravljamo

U Beogradu, 1. 12. 2014.

Granski sindikat potpis

Share

Sindikati RTB BOR: Smanjenje plata dovodi do protesta radnika pred direkcijom Basena!

Bor, 3. jul
Zajednicki logo sidikata

Zameniku generalnog direktora za ekonomiku i finansije, Mirjana Antić
Direktoru TIR-a, Bobanu Todoroviću

Zbog konstantnog mesečnog  smanjenja zarada  u  TIR-u koji je proizvodno preduzeće u kojem  smanjeni broj izvršilaca ogromnim  naporom sa zastarelom opremom i tehnologijom uz veliko aero zagađenje radne i životne sredine ostvaruje rekordnu  preradu  nekvalitetnog koncentrata, uz maksimalnu  uštedu na normativima, svako smanjenje zarada izaziva opravdano nezadovoljstvo proizvodnih radnika.

Svakodnevna poskupljenja opterećuju  već smanjene i kreditima opterećene  zarade radnika , a  pojedine dodatno opterećuje i solidarni porez..Bez obzira na to radnici su pokazali nesebičnu solidarnost za ugrožena područja kroz dnevnice, sindikati kroz članarinu a preduzeće kroz razne vidove donacija..Sve su to zaradeli  radnici nosioci proizvodnje.

Međitim, po rečima radnika  došlo je vreme da svi zajednički odbranimo  već ugroženi standard radnika. Prvi put da radnici sami  zahtevaju   od sindikata da zbog konstantnog smanjenja  zarada  sindikati organizuju protest ispred TIR-a i  generalne direkcije što bi bilo prvi put u zadnjih 5 godina.

Pohvalno je za menađment i sindikat u matičnom preduzeću zato što je  smanjivana zarada vraćena na prethodni nivo za 11%. Bravo!

Očigledno naš direktor u TIR-u, Boban Todorović zbog mnogobrojnih propusta u radu ne sme  generalnom direktoru argumentovano da iznese proizvodne rezultate i napore radnika da se takva  proizvodnja u oteženim uslovima ostvari i na taj način spreči smanjenje zarada a samim tim i ogromno nezadovljstvo radnika.


Zato se pre organizovanja protesta obraćamo Vama zahtevom da se zarada vrati na prethodni nivo iz februara meseca u suprotnim obavestićemo predstavnike Vlade i resornih ministarstva o organizovanju protesta uz pomoć sindikalnih centrala tj. sindikalnih lidera, predsednika Branislava Čanka i predsednika Ljubisava Orbovića.  

Odbor sindikata Nezavisnost TIR-a, Dragan Jankucić, dipl.ing.teh                      
Odbor samostalnog  sindikata  TIR-a, Jadran Popović
03.07,2014.godine.

Share

Sindikat Nezavisnost: Akcija solidarnosti za pomoć ugroženim od posledica poplava

Bor, Beograd, 23. maj

Katastrofalne poplave koje su ovih dana pogodile našu zemlju, potopile su pojedine gradove, industrijske i energetske centre, ostavile su bez krova nad glavom više desetina hiljada porodica i ugrozile funkcionisanje elektroenergetskog sistema, a time i čitave privrede u Republici Srbiji.

Najveći elektroenergetski centar u Srbiji, grad Obrenovac sa preko 70.000 stanovnika, u kome se nalaze dve najveće termoelektrane, potpuno je potopljen, to je avetinjski grad u kome trenutno nema stanovnika, grad koji je doživeo humanitarnu katastrofu u kome je nažalost, jedan broj ljudi smrtno stradao!

U Obrenovcu je stanovalo preko 90% radnika zaposlenih u dve termoelektrane koje proizvode više od 50% električne energije u Srbiji i oni su sa porodicama evakuisani u prihvatne centre u Beogradu. Među njima je i nekoliko stotina članova Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“.

U najvećoj rudarskoj kompaniji u Srbiji, u rudarskom basenu „Kolubara“ potopljeni su ugljenokopi, čije će saniranje trajati mesecima, mnogi članovi našeg Sindikata ostali su bez svojih kuća i bez celokupne imovine.

Iz tih trazloga Granski sindikat IER pokreće Akciju solidarnosti i apelujemo na sva povereništva da shodno svojim mogućnostima uplate za pomoć našim članovima i njihovim porodicama koje su zbog poplava pretpele ogromne materijalne štete, jer su mnogima potpuno uništene kuće, stanovi i druga imovina.

Zbog potrebe da akcija bude koordinirana, uplate solidarne pomoći vršiti na tekući račun Granskog sindikata IER NEZAVISNOST:

355-1020259-89 Vojvođanska banka AD

Svrha uplate: za Fond solidarnosti

Očekujući da ćemo iskazati solidarnost na delu i odazvati se pozivu na Akciju solidarnosti centrale Granskog sindikata IER NEZAVISNOST.

Granski sindikat industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“

Milorad Panović, predsednik

Share

Poslovodstvo RTB-a Bor da se uozbilji: Nema smanjenja plata, nema viška zaposlenih

Bor, 30. novembar

Urgentno obaveštenje sindikata Nezavisnost RTB Bor celoj našoj javnosti povodom prijema u Ministarstvu rudarstva

Povodom najavljenog izlaska  RTB iz  restruktuiranja u prvoj polovini 2013.delegacija sindikata NEZAVISNOST INDUSTRIJE ENERGETIKE I RUDARSVA na čelu sa predsednikom grane Miloradom Panovićem, u kojoj su bili i predstavnici sindikata NEZAVISNOST TIR-a, RBB-a i RBM-a, održala je sastanak u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja sa državnim sekretarom Tomislavom Šubranovićem. Preneli smo zabrinutost radnika RTB-a povodom posledica ,,ubrzanog izlaska iz restruktuiranja i održivog poslovanja, na osnovu objavljenih pozitivnih rezultata  poslovanja poslovodstva. Ali je izuzetno važno i da se zna za ponašanje nešeg menadžemnta: oni, kada treba da ispune novčane obaveze prema radnicima  nemaju para, mada za javnost  posluje pozitivno. Takve nepouzdane izjave  mogu nas dovesti u nepovoljan finansijski položaj i ostaviti sa prepolovljenim platama, viškovima radnika, iznuđenom privatizacijom sa nekim strateškim partnerom.

Preneli  smo državnom sekretaru stav Sindikata NEZAVISNOST da očekujemo od njih pomoć kao i a punu odgovornost poslovodstva RTB-a po sledećim pitanjima:

NEMA SMANJENJA ZARADA,

NEMA VIŠKOVA RADNIKA…

Zakazaćemo po ovom pitanju razgovor i sa ostalim ministarstvima.

ZAJEDNIČKI ODBOR SINDIKATA NEZAVISNOST RTB-a  B o r

Share

Kupiti nova sanitetska vozila

Bor, 29. novembar

Agenciji za privatizaciju

Upravnom odboru i Skupštini TIR-a

Zahtev sindikata Nezavisnost TIR-a za zamenu dotrajalih i neupotrebljivih sanitetskih vozila novim.

U TIR-u je  dežurstvo sa sanitetskim vozilima praksa i realna potreba stara  preko 60 godina. Suvišno je reći koliko je života za to vreme spašeno, koliko je hitnih intervencija bilo.

Vozači TIR-a odlično poznaju sve  pogone i svaki kutak u TIR-u i RBB-u i  brzo reaguju i povređene  radnike za kratko vreme odvezu do bolnice, a bolesne hitno u Dom zdravlja ili u bolnicu. Bolničkom sanitetu je potrebno duplo više vremena pod uslovom da nije na intervenciji.

Pogoni u TIR-u i RBB-u su dislocirani i pogoni sa povećanim rizikom po zdravlje radnika, i pored svih preduzetih mera opreza,  dolazi do povređivanja radnika, ali  pravovremena intervencija u tom slučaju spašava život.

RTB je učestvovao u kupovini aviona kad zatreba  da se preveze radnik hitno  do Beograda, mi smo u TIR učestvovali u izgradnji hipodroma i  karting staze, ali ni jedna od ovih  akcija ne može spasiti život radniku ako se sa mesta nezgode pravovremeno ne dopremi do bolnice.

Sada smo ostali bez oba sanitetsaka vozila, jer su  tehnički neispravna i predstavljaju opasnost i za vozača a kamoli za bolesnika.

Potrebno je hitno doneti odluku da se umesto ovih vozila kupe nova, a ova prodaju na licitaciji i deo sredstva iskoristi za nabavku novih.

Sindikat NEZAVISNOST TIR,

predsednik, Dragan Jankucić, dipl ing. teh.

Share

BOR:Topioničari očekuju potpisivanje kolektivnog ugovora

Bor, 27. novembar

Na zahtev poslodavca TIR-a, Bobana Todorovića,  sindikat NEZAVISNOST TIR-a je 23.11.2012.   potvrdio reprezentativnost ovog sindikata sa  27,97% (za reprezentativnost je porebno 15% od ukupnog broja radnika ), tako da se ovih dana očekuje potpisivanje Kolektivnog ugovora TIR-a.

Odbor sindikata Nezavisnost TIR-a,

predsednik, Dragan Jankucić,dipl ing. teh

Share

Zašto radnici TIR- a imaju najmanje plate?

Bor, 13. novembar

Ministar finansija i privrede ,Mlađan Dinkić

Ministar  regionalnog razvoja i lokalne samouprave,Verica Kalanović

Direktor RTB-a, Blagoje Spaskovski

Zamenik direktora RTB-a za ekonomska pitanja Mirjana Antić

Direktor TIR-a,Boban Todorović

Zamenik direktora TIR-a za ekonomska pitanja ,.Simo Zagorac

 

Zahtev za transparentnim stimulativnim nagrađivanjem radnika i izjednačavanjem prosečne zarade radnika u preduzećima RTB-a u korist TIR-a koji je već devet meseci na poslednjem mestu po zaradama radnika.

 

Prioritet u sindikalnim aktivnostima sindikata Nezavisnost TIR-a imaju radnici TIR-a, TIR i kompanija RTB BOR. Nedopustivo je da TIR bude i dalje na zadnjem mestu po prosečnoj zaradi na nivou kompanije RTB Bor čitavih devet meseci.

Za ovaj period svaki radnik TIR-a je uskraćen za 16000 din.

Na ovaj način poslodavac vrši raslojavanje i diskriminaciju radnika  jer su njemu manje važni radnici TIR-a od ostalih.

Ranijih godina kada rudnici nisu imali ni par ispravnih kamiona i  jedva jedan ispravan bager , kada je proizvodnju bakra činila uglavnom uslužna prerada tuđih  prljavih koncentrata u TIR-u , sva preduzeća u sastavu  RTB-a  su delila istu sudbinu i imala podjednaku prosečnu godišnju zaradu.

Ne postoji opravdanje za ovakav odnos prema TIR-u i radnicima TIR-a.

Znamo da direktor TIR-a nema iskustvo ni snage   da se izbori  za  pravo mesto koje je TIR-u pripadalo  i pripada strahujući da mu neko ne zameri i na njegovo mesto imenuje drugog.

Zato je potrebno povećavati novčanu masu za isplatu zarada u TIR-u koja bi izjednačila prosečne zarade na kraju godine u svim preduzećima TIR-a.

Stimulacije koje poslodavac daje pojedinim  radnicima u vidu novčane nagrade  ne ostvaruju u većini slučajeva svoj cilj, jer nisu uvek objektivne i predstavljaju  sredstvo za manipulaciju kojim onaj ko ih deli stvara poslušne saradnike a ne vredne radnike.To vređa one radnike koji zaista zaslužuju   stimulaciju i svaku vrstu nagrade od onih kojima je data na poklon za.dobro vladanje.

Zahtevamo da spisak radnika sa novčanim  stimulacijama bude javan , jer zašto bi krili  imena nagrađenih i visinu nagrada ako je zaslužuju jer je to podstrek drugima da se  kvalitetan  i efikasan rad i povećan napor isplati?

U suprotnom razumemo zašto je takvo nagrađivanje tajna.

Odbor sindikata Nezavisnost  TIR-a,

predsednik Dragan Jankucić, dipl.ing.teh.

Share

Bor: Kanadski inspektori izvinili se za vređanje radnika

Bor, 9. novembar

OBAVEŠTENJE

Na zahtev sindikata Nezavisnost TIR-a održan je sastanak predstavnika sindikata grane INDISTRIJE  ENERGETIKE I RUDARSTVA NEZAVISNOST    sa poslodavcem  TIR-a, Bobanom Todorovićem i instruktorima iz Kanade povodom nemilog događaja kada je jedan od instruktora isterao dva radnika iz fabrike FRP-a u sastavu TIR-a.

Ukazali smo na neprimereno ponašanje instruktora kanadske firme, na  uvredljive psovke i opaske  upućene radnicima i članovima njihovih porodica.

Odmah je usledilo izvinjenje  uz komentar da su to bile  šale sa radnicima i da su psovke naučili ovde u Srbiji.

Naš odgovor je bio da je nedopuštena takva ,,šala,, nakon koje radnici dobijaju otkaz a nakon toga, te ,,šale,, dobijaju sasvim drugo značenje jer većina ovih radnika ima porodicu i nema drugi  izvor zarade.

Ukazali su da  pojedini radnici ne poštuju u potpunosti disciplinu.

Po tom pitanju Sindikat ima jasan stav:

RADNA DISCIPLINA MORA DA SE POŠTUJE U POTPUNOSTI  !

Ovaj je zahtev  upućen svim radnicima:

Poštujte pravila,  izvršavajte savesno svoje radne  zadatke  a za sve vrste mobinga obratite se sindikatu Nezavisnost jer će on u tom slučaju uvek odbraniti vaša prava jer su osnovana.

Upozorili smo na  nedostatke  iz oblasti  Bezbednosti i zdravlja na radu .Prihvatili su dobronamerne kritike.i predlog sindikata Nezavisnost da predsednik sindikata  Nezavisnost provede jedan dan u fabrici sa radnicima i time stekne realnu sliku i pomogne da se radni i međuljudski odnosi poprave, poboljša kvalitet radova i ubrzaju procesi na izradi opreme za Topionicu i novu fabriku Sumporne.Glavni instruktor je prihvatio dobronamerni predlog sindikata i u to ime simbolično dao zaštitna sredstva.

Cilj sindikata Nezavisnost je jasan , zaštititi radnike, izboriti za bolji materijalni položaj,  pobaljšanje radne i proizvodne discipline i uspostavljane  korektnih odnosa sa poslodavcem  u ovom slučaju sa kanadskim instruktorima, što su oni prihvatili uz obećanje da se obostrano radi da ovakvih slučajeva ne bude,

Predstavnici grane IER Nezavisnost koji  su samo zbog ovoga doputovali iz Beograda upozorili su da će pratiti razvoj događaja na terenu i po potrebi reagovati kod predstavnika kanadske firme i kod kanadskog abasdora.

Odbor sindikata Nezavisnost TIR

Predsednik Dragan Jankucić,dipl ing.

Share

Kanadski instruktori maltretiraju radnike u Boru

Bor, 8. novembar

GRANSKI SINDIKAT IER

Ministarstvo privrede, ministru Mlađanu Dinkiću        

Generalnom direktoru RTB-a, Blagoju Spaskovskom    

Direktoru TIR-a , Bobanu Todoroviću

Upravniku  fabrike FRP-a, Miljuš Miloradu u Boru

Kanadskim instruktorima FRP-a 

Zahtev o prestanku ugrožavanja ljudskih prava i prava radnika,  mobinga  nepoštovanjem Zakona o bezbednosti zdravlja na radu, koji sprovode pojedini instruktori iz Kanade u novoj fabrici FRP u sastavu Topionice.

Medijski propraćeno otvaranje nove fabrike FRP (nazvana  skraćeno po materijalu fiberglasu)   za potrebe nove topionice i Fabrike sumporne kiseline obećavalo  je mnogo po pitanju zapošljavanja radnika, uslova za rad i savremenog pristupa poslodavca prema radnicima. Po ugovoru na određeno vreme primljeni su mladi radnici sa evidencije NSZ, a većina roditelja te dece je napustila posao da bi deci omogućili da samostalno zarađuju za život i svoju porodicu. Ti mladi radnici su obrazovani sa dobrim znanjem engleskog jezika  i bez problema  komuniciraju sa kanadskim instruktorima.

Problem je krenuo kada je jedan od kanadskih instruktora počeo da se ponaša na krajnje neprofesionalan  način, da vrši mobing, preti, psuje radnike sa prizvukom nacionalizma.

Kanadski instruktori su preuzeli na sebe ulogu poslodavca, pa su, ako bi im se neko zamerio, direktno naređivali poslodavcu da otpusti te mlade ljude  za primer drugima, što je  učinjeno. Ovi radnici su tako došli do bezizlaza, drugima se, opet, uvukao strah u kosti, jer strepe za posao i egzistenciju.

Dana 07. 11. 2012. obratila su se dva radnika FRP-a, jedan član Samostalnog sindikata i član sindikata Nezavisnos, predsedniku sindikata Nezavisnost obrazlažući da  instruktor iz Kanade neće da ih pusti u pogon  i da ih je prethodnog dana isterao nateravši ih da pokupe  svoje stvari, a potom je zahtevao da budu otpušteni. Sačekali su predsednika sindikata Nezavisnost TIR-a ispred vrata hale FRP-a. Ispričali su o mobingu koji nad njima sprovodi jedan od kanadskih instruktora, o kažnjavanju neposlušnih i da neće da ih pusti u pogon. Ta dva radnika su desetak dana poslati  po kazni u unutrašnjost  cilindričnog rezervoara da lepe i obrađuju  fiber glas  sa unutrašnje strane. U rezervoaru ne postoji  pravilno  provetravanje, niti postoji usisni i izduvni ventilator, već samo  običan električni ventilator koji kovitla prašinu unutar rezervoara velikom brzinom i praveći eksplozivnu smešu. razlog: radi se acetonom a ventilator je električni. Dok se nalepljeni slojevi fiberglasa unutar cevi suše za sledeću operaciju radnici se odmaraju, jer je otvor za ulazak u cev toliko mali da se jedva ulazi i izlazi.  Otvor se nalazi se na oko 2.5 metara od zemlje, nepostoji skela za bezbedan ulaz  i brz izlaz u slučaju  opasnost,i pa su česte modrice na telu prilikom ulaska i izlaska. Zbog cilindričnog oblika  uglavnom  se radi klečeči i ne  postoji za to adekvatna zaštita. Kad iskoriste pauzu  da sednu  i naslone se na cilindrične strane rezervoara  sa maskama na licu i alatom u rukama  kanadski  instruktor koji ih progoni slika ih i pokazuje slike kako „leže“ u rezervoaru punom štetne prašine koncentrovane kancerogenim stirenom, a zatim od poslodavca zahteva da im da otkaz. Naravno, i mi imamo fotografije. Obavili smo razgovor sa upravnikom FRP-a i vratili radnike na posao. Sa poslodavcem TIR-a i kanadskim instruktorom zakazali smo sastanak za 8.11.2012. uz prisustvo prevodioca i predstavnika grane sindikata ENERGIJE  INDISTRIJE I RUDARSTVA NEZAVISNOST. Razgovaraćemo o svim pitanjima bitnim za radnike, a naročito iz oblasti  bezbednosti zdravlja na radu i primeni KU TIR-a na sve radnike, a ne selektivno. Zatražićemo i prijem kod kanadskog ambasadora i ukazati na neprimereno ponašanje predstavnika kanadske kompanije i zatražiti odgovornost.

Svakako bitna je i odgovornost našeg upravnika  FRP-a i poslodasvca koji su tu da zaštite interese  kompanije i radnika.

Odbor sindikata Nezavisnost TIR-a,

predsednik, Dragan Jankucić,dipl.ing.teh.

Share

Nepotrebna prodaja sirovina u kojima ima zlata

Bor, 5. oktobar

Sindikat mora da zahteva smenu nesposobnih i onih koji rade protiv interesa RTB-a  

Ministarstvu finansija i privrede, Mlađanu Dinkiću

Direktoru RTB-a, Blagoju Spaskovskom

Zameniku generalnog direktora za ekonomska pitanja,Mirjani Antić

Direktoru TIR-a, Bobanu Todoroviću

U pravu su radnici Tira  koji mesecima trvrde da se zarade u drugim preduzećima  u sastavu RTB-a povećavaju dok  zarade u TIR-u  mesecima miruju.

Prosečna plata u TIR-u je za 3000 dinara manja od prosečne zarade u RBB-u i to zadnjih osam meseci.

Svaki radnik TIR-a je uskraćen za ovih osam meseci za 24000 dinara !

TIR je na zadnjem mestu po zaradi u RTB-u .

Znajući pod kakvim u ekološkom smislu  uslovima  radnici TIR-a  rade i proizvode  i prerađuju bakar i ostale plemenite metale krajne je  ponižavajući je ovakav odnos prema njima.

Neopravadan je ovakav stav poslovodstva prema  TIR-u i radnicima TIR-a.

Investicije u rudarsrtvu su pre svega zbog rekonstrukcije nove topionice i projektovanih kapaciteta te topionice koja  je neophodna pre svega zbog velikih ekoloških problema u Boru i štetnih posledica po zdravlje građana opštine Bor.Velike investicije koje je Vlada opredelila  za modernizaciju topionice su uslov ulaganja u rudarstvo ,a to ne znači da se TIR mora zanemariti u svakom pogledu ,i po pitanju zarada i zapošljavanja. Šta znači prodaja koncentrata bakra u kome ima i plemenitih metala a koji je osnova za topionicu i prerađivačke kapacitete u TIR-u, imajući u vidu stalni porast  cene bakra na berzi, tim pre što koncentrat nije kvarljiva roba? Da li je ovo dobar potez za TIR i prerađivačke pogone TIR-a koji su u fazi gašenja ?

U pravu su radnici koji zahtevaju da sindikat mora aktivnije  da se ukluči i kritikuje sve negativne  poteze poslodavca i lažna obećanja poslovodstva i da predlaže Vladi smenu nesposobnih u poslovodstvu ili onih koji rade protiv interesa kompanije i radnika..

Zahtevamo u ime radnika TIR-a da se radnicima TIR.a izjednači zarada i isplati zaostatak od 24000 din koji je poslovodstvo napravilo za osam meseci  forsiranjem drugih preduzeća koristeći pre svega investicije za modernizaciju topionice  i izgradnju nove sumporne kao motornu  investicionu snagu cele kompanije za podizanje standarda svima osim TIR-u.

Radnici najavljuju protest  ukoliko se ovo ne ispravi,  a mi ćemo ih sprovesti.

Bor, 05.10.2012.god.                                                         Odbor sindikata Nezavisnost TIR-a       

Share

Uskladiti zarade po dogovoru sa ministrom Dinkićem

Bor, 4. oktobar

Zahtev sindikata Nezavisnost TIR –a generalnom direktoru RTB-a Bor, Blagoju Spaskovskom   

 

Relativno dobar prosek zarade u RTB-u  rezultat je dugogodišnjih aktivnosti sindikata RTB-a. Samo sindikat Nezavisnost je, počevši od  bivših direktora RTB-a Borivoja Stojadinovića i Miodraga Conića i sadašnjeg direktora  Blagoja Spaskovskog , poslao preko stotinu zahteva za povećanjem  zarada, naknada za topli obrok, naknada za prevoz, isplatu jubilarnih nagrada i regresa koji nisu više od  desetak godina bili isplaćivani. Zahtevi su bili primereni realnoj situaciji , kao i ceni bakra na svetskom tržištu, proizvodnom kapacitetu i politici Vlade  investiranja  u RTB. Posle decenije zastoja  započeli smo sa isplatom regresa kada je cena bakra bila oko 1.400 $ po ton, u vreme kada je generalni RTB-a bio Borivoje Stojadinović . Zaostale jubilarne nagrade  i tri zaostale zarade realizovali smo  u vreme kada je generalni direktor  RTB-a bio  Miodrag  Conić i to  u jeku privatizacije RTB-a pri relativno dobroj ceni  od 6000$ po toni bakra.

Dostizanje zarada do sadašnjeg proseka rezultat su aktivnosti i pregovora  sa sadašnjim direktorom  Blagojem Spaskovskim  pri ceni bakra od 7500 $ , a to svi  ministri  i dobronamerni  ljudi ocenjuju kao pozitivan učinak sindikata i poslovodstva

Dugodišnje iskustvo u sindikalnom radu pokazalo je  da nijedan sindikalni  predstavnik koji se  zalaže za prava radnika, a naročito za povećanje zarada, nije omiljen  i zbog toga je dežurni  krivac kod poslodavca. Ali, kako se u istoriji sindikalnog delovanja nije desilo  da poslodavac  želi da poveća zaradu  radnicima a da su sindikati protiv toga, ostaje da i dalje svako deluje u skladu sa svojom ulogom, što na kraju daje  sasvim pozitivne rezultate kao što je i ocenio ministar rudarstva  Milan Bačević prilikom  nedavne posete Boru.

Poskupljenja životnih namirnica, energenata, povećanje PDV-,  sve pred jesenju pripremu  za zimu, uslovili su pad standarda radnika u RTB-u kojima zarada nije povećana više od godinu dana..Najbitnije je da su radnici izuzetnim zalaganjem  ostvarili izuzetne proizvodne rezultatate   i uštede u normativima koji su se odrazili na  pozitivan finansijski rezultat  RTB-a u celini  od 17. 000 000 dolara za prvih šest meseci. Ako pri tome dodamo  i izuzetnu dobru cenu bakra od 8.300$ po toni  i konstantnu dobru cenu plemenitih metala videćemo da je sasvim opravdan zahtev sindikata Nezavisnost da se održi sastanak sa poslovodstvom posle duže pauze i realizuju sledeći zahtevi :

1.Isplata zaostatka naknade za topli obrok za 2011.god.

2..Usklađvanje  zarada sa rastom troškova života koja je ranije dogovorena sa ministrom Dinkićem, a koja je primenjivana do 2011,god. važi za RTB.

Zlonamerni će kritikovati ove zahteve sindikata Nezavisnost kao i što su  to činili i kada je plata u RTB-u bila ispod  republičkog proseka kako bi sada  ova zarada bila ponos svakog dobronamernog u poslovodstvu RTB-a.

03.10.2012.god

Predsednik Sindikata Nezavisnost,

Dragan Jankucić,dipl.ing.teh.

Share

Zahteva se najhitnija ostavka Nebojše Radoševića i zbog (da li navodnog) evro-zapošljavanja

Bor, 30. avgust

Ko uskraćuje radnicima članovima Sindikata RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“ organizovani prevoz – autobusom na rekreativni odmor, a koji je organizovao Sindikat RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“ ako znamo da se svakodnevno odobrava prevoz i donacije za razna udruženja, organizacije, sportskim društvima itd.;

Da li se mere štednje odnose samo na radnike RBB Bor D.O.O. u pogledu sindikalnih zahteva, a vezane za: bezbednost i zdravlje na radu, sanaciju kupatila po pogonima, kada zaposleni radeći na ovako visokim temperaturama, boreći se za svaki kilogram koncentrata ne mogu da se okupaju;

Nepoštovanje odredbi Zakona o radu u pogledu zarada zaposlenih;

Ko to zapošljava i kakvi su kriterijumi (€) za prijem u radni odnos?

Kako je došlo do smene i ko je izvršio smenu u Samostalnom Sindikatu RBB Bor D.O.O.?

Ko je predložio kandidate za predsednike sindikalnih podružnica i ko je direktno lobirao po pogonima RBB Bor D.O.O. za (predstavnike) kandidate?

Ko je i zašto izabranim sindikalnim predstavnicima Samostalnog Sindikata RBB Bor D.O.O. potpisao nova Rešenja i ko ih to nagrađuje?

Kako se to novo sindikalno rukovodstvo u Samostalnom Sindikatu RBB Bor D.O.O. bori za radnička prava i uz čiju podršku?

Koliko košta opremanje kancelarije bivšeg predsednika Samostalnog Sindikata RBB Bor D.O.O. Milutina Negovanovića i ko će da ga plaća na novoizabranoj funkciji?

Ko se to ponaša kao da je rudnik njegov?

Zato direktoru RTB Bor – Grupa, RBB Bor D.O.O. Radošević Nebojši kao odgovornom licu, koji je odgovoran za sve ove navode i postupke predlažemo:

„PODNESI OSTAVKU!“

ODBOR SINDIKATA

RBB BOR D.O.O. „NEZAVISNOST“

Share

RTB Bor: Sindikat „Nezavisnost“ zahteva veće plate

Bor, 28. avgust

Zahtev poslovodstvu RTB Bor, direktoru RTB, RBB i TIR za povećanje ličnih dohodaka zaposlenima, jer standard građana opada, a kompanija odlično posluje

Sindikat Nezavisnost TIR-a i RBB Bor najpre zahteva održavanje sastanka sa poslovodstvom RTB Bor – Grupa.

Dobri rekordni proizvodni rezultati u rudarstvu i u metalurškim pogonima su jedan od opravdanih zahteva radnika za povećanjem zarada, a drugi razlog je rast troškova života i pad standarda radnika svakodnevnim povećanjima životnih namirnica i usluga kao i energenata.

Sagledavajući činjenicu da više od godinu dana nismo povećali zarade dajući akcenat na proizvodnju koja je dala rezultate, smatramo da je vreme da održimo sastanak po ovom pitanju.

Nadamo se da će zahtev za povećanjem zarada podržati i drugi sindikati u interesu radnika. U potpisu predsednici sindikata Nezavinsost, glavni poverenik za TIR, Dragan Jankucić i glavni poverenik za RBB Bor, Časlav Gavrić.

Share

Sindikat Nezavisnost RTB Bor traži veće plate od Dinkića i Spaskovskog

Premijeru, Mirku Cvctkoviću

Ministru ekonomije i regionalnog razvoja, Mlađanu Dinkiću

Direktoru RTB-a, Blagoju Spaskovskom

Političkim stranakama u Boru

ZAHTEV

Prilikom posete Predsednika Srbije Borisa Tađića borskim rudarima i obilaska jame sa predstavnicima sindikata, predsednik se uverio u izuzetno teške uslove rada kojima su rudari izloženi (isparenja, gasovi, vlaga, toplota, i stalno prisutna opasnost da se odroni komad stene-rude). Tom prilkom Jamci i direktor su informisali predsednika da se plate tih rađnika kreću od 60 000 do 80000 din. što nije velika plata za, opisane usiove rada. Međutim, i svi ostali pogoni u sastavu RTB-a imaju iste ili čak i mnogo teže uslove rada, recimo na kopovima u Boru i Majdanpeku radnici rade na temperaturama od minus trideset do plus četrdeset stepeni i pri tome odgovorno upravljaju mašinama i kamionima milionima evra vrednim. Floteri su izloženi štetnim isparenjima najrazličitijih vrsta reagensa za koje su dokazana izuzetno štetna dejstva. Topioničari rade pod, može se reći najtežim uslovima u RTB-u, visokih temperatura pored peći, visokih koncentracija svih vrsta gasova, kancerogenih para štetnih jedinjenja i prašina teških elemenata. Jednako loši uslovi su i u fabrikama sumpone kiseline, elektrolizi i svim ostalim pogonima, što potvrđuje veliki broj invalida rada u RTB-u. Zarade u ostalini delovima RTB-a nisu ni približne visini zarade u jami a to je uslov zbog kojih se veliki broj radnika obraća svojim predstavnicima zahtevajući da predsednici sindikata omoguće da se zarade i u ostalim pogonima koji imaju iste ili teže uslove rada, približe jamskim zaradama, što sindikat Nezavisoost čini jer je to sasvim opravdan zahtev. Drugi zatev koji se već više puta upućuje menadžmentu RTB-a, ali i određenim ministarstvima je da se nastavi sa usklađivanjem zarada za rast troškova života koje je na naš zahtev svojevremeno odobren, a pre dve godine prekinuo bivši direktor RTB-a, koji rešio da umesto povećanja proizvodnje i uštede na normativima štedi na radnicima, što je bio razlog zahteva sindikata za njegovom smenom.

Dolaskmn Blagoja Spaskovskog za direktora RTB-a, povećanjem proizvodnje, uštedom na normativima, a sada i povoljnom cenom bakra i plemenitih metala ali i rastom dolara kojim naplaćujemo bakar stvorili su se uslovi da se više ne štedi na radnicima i nastavi sa uskiađivanjem zarada za rast troškova života. U jeku predizborne kampanje u Boru pored dugoročnih i kapitainih investicija u opremu i potrebno je hitno kroz realizaciju ovih zabteva investirati u radnike koji rade u izuzetno ugroženoj radnoj i životnoj sredini koji će u krajnjoj liniji upravljati novom topionicom, fabrikom sumporne kiseline, flotacijom..i zato zahtevamo dogovor oko realizacije navedenih zahteva do 15.juna.

Predsednik ZOP-a sindikata Nezavisnost  RTB BOR

Dragan Jankucić, dipl.ing.teh. Bor.

01.06.20l0.god.

Share