);

Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine

Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine

BOR, 03.06.2021., MCBor DMI – Tribinom „ Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine “ u Boru je počela  realizacija projekta „Jačanje kapaciteta za učešće šire javnosti u procesu donošenja odluka“. Cilj projekta je  uključivanje građana u rešavanje problema zagađenog vazduha.

Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine

Osim ove imamo, još dve tribine, a uradićemo i anketu u kojoj će učestvovati više od 300 građana kako bi čuli njihove predloge o rešavanju problema zagađenja vazduha“, kaže Toplica Marjanović, koordinator projekta.

U prošlosti se pokazalo da se razvojem rudarske industrije, javljaju ekološke krize, a glavni akcenat se stavljao na zagađivače.

Zajedno za čist vazduh

Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine

„Nisu zagađivači jedini problem, već moramo misliti o životinjama, ljudima, biljkama. Niko još nije uspeo da reši problem otpada. Ko to bude uradio, dobiće Nobelovu nagradu. Budućnost postoji, ali moramo da imamo volju“, rekao je dr Petar Paunović, učitelj zdravlja.

U aglomeraciji Bor koncentarcije zagađujućih materija su za 4 meseca prekoračile godišnje norme.

U maju mesecu 5. maja u Brezoniku i 6. maja u Boru koncetracije sumpordioksida su po 3 sata bile opasne po zdravlju ljudi po izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine.

Monitoring tim je zaključio da je neophodno namensko merenje. Njime bi se utvrdili izvori visokih emisija zagađujućih materija. I utvrdile mere za dovođenje njihovih koncentarcija u dozvoljenim granicama u skladu sa članom 16. Zakona o zaštiti vazduha. Takav zahtev upućen je Ministarstvu zaštite životne sredine.

Projekat se realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Helvetes iz Švajcarske i Građanskom inicijativom, Gradskom upravom i udruženjem „Alternativa“. U tribini su učestvovali profesori sa niškog i borskog fakulteta i zdravstveni radnici.

Оставите одговор