);

Bolje Organizovani Resursi za osnaživanje javnosti o odlučivanju o životnoj sredini

Bolje Organizovani Resursi za osnaživanje javnosti o odlučivanju o životnoj sredini

BOR, ZLOT, 26.09.2020. MCBorDMI, – „Bolje Organizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini“ realizuje Društvo mladih istraživača. Partneri na projektu su fondacija dr Berislav Ristić Berko i udruženja Alternativa i Grupa 55. U motelu Zlotske pećine organizovan je okrugli sto „Kapaciteti javnosti za odlučivanje o životnoj sredini“.

Bolje Organizovani Resursi za osnaživanje javnosti o odlučivanju o životnoj sredini

Društvo mladih istraživača Bor sa svojim partnerima želi da doprinese sagledavanju, definisanju i unošenju novih prioriteta i standarda ekološke politike u lokalna ekološka dokumenta grada Bora.

Bolje Organizovani Resursi za osnaživanje javnosti o odlučivanju o životnoj sredini

Revidiranje gradskih ekoloških dokumenata treba da otpočne kako bi se brže rešavali nasleđeni problemi zagađenja životne sredine. A posebno danas, u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin. Kao i da doprinesu javnim raspravama o dokumentima ekološke politike na nacionalnom nivou u procesu evropskih integracija. Do ovih prioritete treba doći anketiranjem stanovništva i tribina sa građanima. Neophodna je analiza stanja životne sredine i postojećih dokumenata, izrada novih izmena i dopuna nacionalnih dokumenata, rečeno je na skupu.

Bolje Organizovani Resursi za osnaživanje javnosti o odlučivanju o životnoj sredini

 „Suština ovog projekta je da informišemo javnost o mogućnostima da se uključi u odlučivanje o zaštiti životne sredine. Da se javnost informiše o mogućnostima uključivanja u projektima i programima, zakonima, javnim uvidima i raspravama u vezi zaštite okoline. Namera nam je da uključimo javnost u ceo taj proces. Da stvorimo jednu mrežu koja će aktivno delovati. Cilj projekta je i da ojačamo kapacitete kako lokalne zajednice i preduzeća, tako i lokalnih institucija i nevladinog sektora da se aktivno uključe i doprinesu pozitivnim donošenju zakonskih, podzakonskih i lokalnih rešenja za zaštitu okoline“ istakao je Toplica Marjanović, koordinator projekta

Bolje Organizovani Resursi za osnaživanje javnosti o odlučivanju o životnoj sredini
Bolje Organizovani Resursi za osnaživanje javnosti o odlučivanju o životnoj sredini

Projekat „Bolje Organizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini“

Projekat „Bolje Organizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini“, koji podržava Ministarstvo životne sredine. Različitim aktivnostima, biće realizovan do kraja ove godine, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Projekat „Bolje Organizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini“ realizuje Društvo mladih istraživača. Partneri na projektu su fondacija dr Berislav Ristić Berko i udruženja Alternativa i Grupa 55.

O projektu videti više na http://mibor.rs/projekti/bolje-organizovani-resursi-za-odlucivanje-o-zivotnoj-sredini/

Оставите одговор