);

Grad Bor ne ulaže u razvoj biciklističkog saobraćaja! (VIDEO)

Grad Bor ne ulaže u razvoj biciklističkog saobraćaja! (VIDEO)

Bor, 16.10.2021. MCBor – Sigurne staze – Gordana Miletić Svirčev: Grad Bor ne ulaže u razvoj biciklističkog saobraćaja! (VIDEO)

Grad Bor ne ulaže u razvoj biciklističkog saobraćaja! (VIDEO)

U organizaciji Sigurnih staza u Medija centru Bor organizovana je javna tribina: “Kako unaprediti položaj biciklista u Boru?”

Na tribini je bilo reči o problemima stradanja biciklista u Boru. Istakuto je i ne postojanja zainteresovanosti kreaotora sistema u GU Bor da taj problem reše.  Naime, u proteklih pet godina u Boru je povređeno 12 biciklista, dok je jedan naš sugrađanin smrtno stradao

Grad Bor ne ulaže u bezbednost biciklista u Boru

Grad Bor ne ulaže u razvoj biciklističkog saobraćaja! (VIDEO)

Više o bezbednosti biciklista u Boru pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/122/u-boru-poginuo-jedan-biciklista-dok-je-dvanaestoro-povredjeno-video.html

Jedan od ključnih problema bezbednosti biciklista u Boru je saobraćajna infrastruktura koja nije prilagođena ovoj kategoriji učesnika u saobraćaju (ne postoje biciklističke staze/trake, uređena parkirališta, servisi za bicikle itd.). Samim tim biciklisti su prinuđeni da se kreću kolovozom gde ih vozači motornih vozila tretiraju kao neku vrstu stranog tela ili ometača saobraćaja, a ne kao sastavni deo saobraćajnog sistema” naglašava Igor Velić ispred Sigurnih staza.

Velić je na tribini predstavio inicijativu “Da Bor dobije biciklističku infrastrukturu!” koja je upućena GU Bor i kako navodi, Sigurne staze još uvek  nisu dobile odgovor od nadležnih. 

Više o inicijativi da Bor dobije biciklističku infrastrukturu pročitajte na narednom linku  https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/107/inicijativa-unapredjenje-biciklisticke-infrastrukture-bor.html

Na tribini su predstavljeni i rezultati “Istraživanja o stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju na teritoriji grada Bora” (https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/104/istrazivanje-o-stanju-saobracajne-i-urbanisticke-infrastrukture-za-ranjive-ucesnike-u-saobracaju-na-teritoriji-grada-bora.html)   koje je sprovelo udruženje Sigurne staze.

Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta „Staze urbane mobilnosti za grad Bor (mobilitybor.com)“. Naime 91% Borana smatra da je Boru potrebna biciklistička infrastruktura. Takođe, najveći procenat građana Bora podržava mere (formiranje zona 30, zona usporenog saobraćaja, pešačkih zona i sigurnih staza)   koji imaju za cilj da dovedu do nižih brzina kretanja u gradu, a sve sa ciljem promovisanja aktivnih vidova prevoza i prilagođavanje infrastrukture ranjivim učesnicima u saobraćaju (deca, biciklisti, pešaci, osobe sa invaliditetom, starija lica, majke sa decom u kolicima itd.). Cilj je da se saobraćajnim povezivanjem zona 30, zona usporenog saobraćaja i biciklističkih staza/traka u Boru formiraju „Staze urbane mobilnosti (mobilitybor.com) koje bi bile prilagođene ranjivim učesnicima u saobraćaju”, objašnjava Velić. 

Digitalni model i predlog Staza urbane mobilnosti za grad Bor

Digitalni model i predlog Staza urbane mobilnosti za grad Bor je dostupan na prvom GIS softveru za urbanu mobilnost na teritoriji Jugoistočne Evrope mobilitybor.com.

Problem predstavlja što grad Bor nema jedinstven rukovodeći dokument u vidu Strategije za bezbednost saobraćaja i Plana održive urbane mobilnosti. Ovi dokumenti, u smislu saobraćajne politike, sveobuhvatno definišu principe biciklističkog saobraćaja. Daju smernice za njegov razvoj sa konkretno postavljenim ciljevima. U skladu sa tim Velić je prisutnima predstavio i inicijative da grad Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti (https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/119/inicijativa-da-bor-dobije-plan-odrzive-urbane-mobilnosti.html), Strategiju za bezbednost saobraćaja (https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/115/boru-je-potrebna-strategija-za-bezbednost-saobracaja.html) i izmene Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Bora (https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/116/boru-su-potrebne-izmene-odluka-o-tehnickom-regulisanju-saobracaja.html)

Prisutni na tribini su dobili poklone u vidu svetla i zvonca za bicikl koja je obezbedila Agencija za bezbednost saobraćaja R. Srbije. Kao i knjigu Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja.

Tribina je organizovana u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“. (javnozagovaranje.bos.rs). Koji realizuje Beogradska otvorena škola (bos.rs) uz podršku agencije za međunarodni razvoj (USAID(usaid.gov/serbia).

Gordana Miletić Svirčev

Оставите одговор