);

Konstantni rast koncentracije arsena od avgusta 

Bor, Beograd, 22.01.2022. MCBor – DMI – konstantni rast koncentracije arsena od avgusta meseca 2021. Održana treća sednica Stalnog radnog tela grada Bora

Konstantni rast koncentracije arsena od avgusta 

Održana treća sednica Stalnog radnog tela grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru. Sednica je održana u  petak  21.01.2022. u sali gradske uprave Bor sa  sledećim  dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
 2. Izveštaj o kvalitetu vazduha za decembar
 3. Izveštaj o realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka
 4. Razmatranje Nacrta programa kontrole kvaliteta vazduha za 2022.godinu
 5. Razno

Zaključak

Konstantni rast koncentracije arsena od avgusta 

Podsećamo da je na prethodnoj sednici zaključeno da je jako loše to što imamao konstantni rast koncentracije arsena od avgusta meseca 2021. To pokazuju podaci koncentracije arsena u Gradskom Parku. Na kvalitet sigurno utiče i sadržaj arsena u koncentratima koji se prerađuju u kompaniji ZIJIN. Traži se uvid u analize tih koncentrata na sadržaj štetnih materija.

Konstantni rast koncentracije arsena od avgusta 
Табела 1_SO2чађPM10 метали,  ВаР и УТМ, у периоду ЈАНУАР 2021., у Бору
Мерно местоСумпор-диоксидSO2ЧађСуспендоване честице PM10Олово(РМ10)Кадмијум(РМ10)Никл(РМ10)Арсен(РМ10)ВаР(РМ10)Укупне таложне материје
µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3ng/m3ng/m3ng/m3ng/m3
Макс.вредностБрој дана изнад ГВ/ТВМакс.вредностБрој дана изнад МДКМакс.вредностБрој дана изнад  ГВМакс.вредностБрој дана изнад  ГВМакс.вредностБрој дана изнад ЦГВМакс.вредностБрој дана изнад ЦВМакс.вредностБрој дана изнад ЦВМакс.вредностБрој дана изнад ЦВmg/(m2×dan)
Југопетрол3235  86.353.148480.68141.07912.3231.804 
Техн. факултет1795               
Градски парк230.728.650.810.4075.36218.0195.36   
Институт66.520.498.141.11918.04117.6454.06  237.7
Кривељ    72.830.1023.9022.51118.211  188.0
Болница                197.1
Шумска секц.                261.6
Оштрељ    98.280.1995.70339.01326.719  181.3
Метовница                
Брестовац                46.9
Брезоник    167.2100.3279.95414.2390.217   
ГВ125   50 1          
ТВ125   50 1          
ЦВ        5 20 6 1  
МДК  50             450

Stalno radno telo

Stalno radno telo grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru imenovano je u sledećem sastavu: 

 1. Ljiljana Lekić, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za predsednika, 
 2. Ljiljana Luković-Marković, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za zamenika predsednika, 
 3. dr Slavica Jevtić, predstavnik Ministarstva zdravlja, za člana, 
 4. Goran Tomić, predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike, za člana, 
 5. Jasna Vasić, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za člana, 
 6. Zoran Radović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, za člana, 
 7. Filip Radović, predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, za člana, 
 8. dr Snežana Milić, predstavnik Tehničkog fakulteta, za člana, 
 9. Tatjana Apostolovski Trujić, predstavnik Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, za člana, 
 10. Jelena Milić, predstavnik Doma zdravlja u Boru , za člana, 
 11. Jovan Marković, predstavnik JKP „3. oktobar “ Bor, za člana, 
 12. Marina Pešić, predstavnik JKP „Vodovod“ Bor, za člana, 
 13. Toplica Marjanović, predstavnik Društva mladih istraživača, za člana, 
 14. Zoran Janković, predstavnik UG EKO EAST, UG Čukaru Peki, za člana, 
 15. Anita Demiri, predstavnik Pokreta za novo doba, UG Građanska čitaonica Evropa, za člana. 

Ostavite odgovor