);

ZIJIN BOR obavezan da uradi procenu uticaja na životnu sredinu

Katastar rudarskog otpada

Bor, 14.03.2021. MCBorRERI – Ministarstvo zaštite životne sredine odbacilo zahtev „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. za parcijalno odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu. Obavezna procena uticaja na životnu sredinu za ceo projekat povećanja kapaciteta topionice bakra Bor.

ZIJIN BOR obavezan da uradi procenu uticaja na životnu sredinu

Na osnovu primedbi Društva mladih istraživača iz Bora i Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI). Ministarstvo zaštite životne sredine je odbacilo zahtev kompanije Serbia Zijin Copper doo Bor za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta. Ukazalo je investitoru da je potrebno da izradi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za ceo projekat. A ne parcijalno, za pojedine radove u sklopu tog projekta.

ZIJIN BOR obavezan da uradi procenu uticaja na životnu sredinu

Društvo mladih istraživača Bora – DMI i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)

Društvo mladih istraživača Bora i RERI skretali su pažnju javnosi i nadležnom ministarstvu. Da se u ovom slučaju radi o „salami slicingu“. Odnosno, veštačkom razdvajanju projekta na manje celine kako bi se sakrio uticaj na životnu sredinu.

Naime, Serbia Zijin Copper doo Bor obratio se Ministarstvu zaštite životne sredine 10. decembra 2020. godine sa zahtevom za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova koji podrazumevaju iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa investitora.

Zijin pokušao da izbegne procenu uticaja na životnu sredinu

Investitor je u zahtevu istakao da „za projekat pripremnih zemljanih radova nije potrebna izrada Studije uticaja na životnu sredinu“. Propuštajući da navede da svi radovi obuhvaćeni zahtevom predstavljaju pripremne radove za građenje objekata i postrojenja, poput postrojenja za odsumporavanje, fabriku sumporne kiseline i skladište sumporne kiseline. Čiji uticaj na životnu sredinu je neophodno utvrditi u postupku procene uticaja.

Zakonom o planiranju i izgradnji jasno je utvrđeno značenje pojma izgradnja objekta koji obuhvata: prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta. Dakle, pomenuti zemljani radovi nisu projekat sam po sebi niti samostalno imaju bilo kakvu svrhu osim što su pripremni radovi za izgradnju drugih objekata.

ZIJIN BOR obavezan da uradi procenu uticaja na životnu sredinu

Društvo mladih istraživača iz Bora i RERI su istakli da je zbog nepotpunih i nepreciznih podataka i razdvajanja jedinstvenog projekta, na više manjih, neophodno da se postupak procene uticaja sprovede od samog početka za ceo projekat povećanja kapaciteta topionice bakra, a ne samo za izvođenje pripremnih radova.

Veštačko – Manipulativno razdvajanje projekta na manje celine

Investitor ovakvim aktivnostima pribegava podeli jedinstvenog projekta na više zasebnih celina. Time izbegava da se projekat u celini ocenjuje. Budući da bi u tom slučaju nesumnjivo proizišao zaključak o očiglednim negativnim uticajima na životnu sredinu. I neophodnosti izrade studije o proceni uticaja.

Opravdanost ovih navoda potvrdilo je i Ministarstvo zaštite životne sredine koje je navelo da zemljani radovi ne predstavljaju samostalni projekat. Nisu sam sebi cilj već da su sastavni deo realizacije šireg, celokupnog projekta. Te da je stoga potrebno uraditi procenu uticaja za ceo projekat povećanja kapaciteta topionice bakra Bor, a ne parcijalno.

Društvo mladih istraživača iz Bora i RERI pozdravljaju ovu odluku Ministarstva zaštite životne sredine. Podsećaju da ovo nije jedinstven postupak u kojem investitori pokušavaju da cepkanjem projekta na više manjih izbegne procenu uticaja na životnu sredinu. Te naglašavaju da je izuzetno važno da Ministarstvo zaštite životne sredine nastavi sa ovakvom praksom. I dosledno sprovodi propise iz oblasti zaštite životne sredine.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor – Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra

Ministarstvo zaštite životne sredine

Na osnovu čl. 10. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odbacuje zahtev nosioca projekta „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa ”Serbia Zijin Copper” d.o.o. Bor, na katastarskoj parceli broj 4400/45, 4400/48 i 4400/57,  K.O. Bor II.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 svakog radnog dana od 11-14 časova. Kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja. Odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.

ZIJIN-ISKOPINE

Оставите одговор