);

DAN OTVORENIH VRATA na Tehničkom fakultetu u Boru 2021.

DAN OTVORENIH VRATA na Tehničkom fakultetu u  Boru 2021.

Bor, 04.04.2021. MCBorTF BorDAN OTVORENIH VRATA na Tehničkom fakultetu u  Boru 2021.

DAN OTVORENIH VRATA na Tehničkom fakultetu u  Boru 2021.

„Ovaj dogadjaj  ima  veoma važno i višestruko značenje za naš fakultet. Iz tog razloga ću iskoristiti priliku da u nekoliko rečenica navedem neke osnovne podatke o našoj ustanovi“. Rekla je uvodnoj besedi Nada Štrbac, dekan.

„Od svog osnivanja 1961. godine do danas. Tehnički fakultet u Boru deluje kao jedini fakultet Univerziteta u Beogradu van teritorije  Beograda. Tehnički fakultet u Boru, pored obrazovanja, intenzivno je tokom prethodnih 59 godina razvijao i naučno-istraživački rad. Saradnju sa privredom i medjunarodnu saradnju. Iz tih aktivnosti proisteklo je više od 1000 nacionalnih projekata. Finansiranih od strane privrede i odgovarajućih državnih institucij. Preko 15 medjunarodnih I bilateralnih  projekata. Valorizovano je preko 15 tehničko-razvojnih rešenja i patenata. Izdato je oko 150 udžbenika i monografija. Objavljeno je preko 450 radova u časopisima medjunarodnog značaja. Na stotine radova u časopisima nacionalnog značaja. A na hiljade saopštenja na nacionalnim i medjunarodnim naučnim skupovima. Fakultet je  , takodje, organizator 4   naučna skupa medjunarodnog značaja  i izdavač četiri časopisa. Rekla je Nada Štrbac, dekan Tehničkog fakulteta u Boru i dodala:

Ponosni na dosadašnje rezultate

DAN OTVORENIH VRATA na Tehničkom fakultetu u  Boru 2021.

Od 1961. godine , od kada je osnovan Tehnički fakultet u Boru do 1. oktobra 2020 . godine  na osnovnim studijama diplomiraloje  3130  studenata. Master studije završilo je  287,  Magistriralo je preko  160 a zvanje  Doktora steklo je je  135 doktoranta. Tehnički fakultet je  2019. godine  dobio akreditaciju za obavljanje  naučno-istraživačke delatnosti  u oblasti tehničko-tehnoloških nauka, a  2020. godine  i akreditaciju visokoškolske ustanove  (VU) kao i svih studijskuh programa(SP), na svim nivoima studija. Koristim priliku da se zahvalim i poslovnim  saradnicima, članovima SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU, prijateljima Tehničkog fakulteta u Boru, kao  i članovima Inženjerske komore Srbije(IKS) Regionalnog centra(RC)  Bor, za pomoć i podršku koju ste nam  pružili  u proteklom periodu, i naravno da vam poželim da se ugodno osećate na Tehničkom fakultetu u Boru i da svi zajedno  uspešno realizujemo današnji dogadjaj.

DAN OTVORENIH VRATA na Tehničkom fakultetu u  Boru 2021.

U okviru programa DAN OTVORENIH VRATA, održan je sastanak rukovodstva Tehničkog fakulteta i Inženjerske komore Srbije RC Bor. Upriličen je obilazak labaratorija i kabineta fakulteta. Razgovoralo se i mogućem učešču u dualnom obrazovnom procesu koji fakultet priprema za akreditaciju.

Upoznavanje sa radom Tehničkog fakulteta u Boru, uspostavljanje saradnje između Komore i fakulteta i dogovor u vezi sa organizacijom i realizacijom zajedničkih strukovno-razvojnih projektata od interesa za struku i članove Komore.

Оставите одговор