Borani na obeležavanju oslobođenja Mladenovca

Bor, Mladenovac, 15.10.2018.

Borani na obeležavanju 12. oktobra Dana oslobođenja Mladenovca. Svečanom akademijom i polaganjem venaca na spomen obeležja u Mladenovcu i Međulužju, gradska opština Mladenovac i opštinski odbor UBNOR – a danas su obeležili 12. oktobar – Dan oslobođenja Mladenovca u Drugom svetskom ratu.

Svečanosti obeležavanja 74 godine od oslobođenja Mladenovca prisustvovale su delegacije boračkih udrženja i rezervnih vojnih starečina iz Bora.

U ime gradske opštine Mladenovac, vence na spomenik Srpskom ratniku u Mladenovcu položili su predsednik opštine, Vladan Glišić, Mirjana Đorđević, zamenik predsednika opštine i Goran Spasojević, član Veća gradske opštine Mladenovac.

U ime gradske uprave Bor i OVRS vence su položili Dragoljub Djurić, Moša Radosavljević i Zoran Ivanović.

Svečanoj akademiji u sali „dr Elsi Inglis“, među ostalima, prisustvovali su i borci NOR – a kao i učenici OŠ „Kosta Đukić“ koji su sa svojim nastavnicima priredili kulturno umetnički program. Učesnici akademije podsetili su na borbe za oslobođenje Mladenovca, koje su počele 11. oktobra 1944. godine oslobađanjem Međulužja da bi sutradan jedinice Prvog proleterskog korpusa i snage Crvene armije oslobodile Mladenovac.

– Na Dan oslobođenja Mladenovca odajemo počast svim palim borcima i žrtvama koje su stradale u Drugom svetskom ratu. Ovim pokazujemo da smo uvek bili na pravoj strani, na strani civilizacijskih i svetskih vrednosti. Imam izrazito poštovanje prema svima zbog kojih smo danas ovde. Mislim na naše pretke ali mislim i na čuvare naše tradicije koji nam ne dozvoljavaju da nas zaborav pobedi i da se udaljimo od žrtava podnetih kao zalog za život kojim živimo. Hvala predstavnicima UBNOR-a Mladenovca što su naša savest i naše sećanje.

Srbija se ponosi svojim antifašizmom jer u Evropi ne postoji tako mali narod koji je dao tako veliki doprinos pobedi nad Hitlerom. Zato mi dozvolite da ovde ponovim da nikada nećemo pristati na zaborav tog zla, na uništavanje drugih samo zato što su različiti, što su pripadnici druge etničke, nacionalne, verske ili političke grupe jer onaj ko zaboravlja istoriju, ko ne želi da pamti, taj je osuđen na to da je ponavlja. Čestitam svim građanima 12. oktobar Dan oslobođenja. Neka je večna slava i hvala svim oslobodiocima Mladenovca – rekao je Vladan Gliši, predsednik gradske opštine Mladenovac

Share

Video: Tribina Saveza za Srbiju

Bor, Beograd, 10.10.2018.

„I pored velikih pritisaka i zabrane korišćenja sale Doma kulture, sinoć je u Boru održana tribina Saveza za Srbiju“ rekao je predsednik Dveri i jedan od lidera Saveza za Srbiju, Boško Obradović.

U razgovoru sa novinarima pre početka tribine najavio je da će se ovakav skup uskoro održati i u Zaječaru.

Lideri Saveza prezentirali su program u 30. tačaka koji ih spaja u šarenilu različitosti članica na nacionalnom nivou računajući i udruženja gradjana kja im pristupaju na lokalu.

Na tribini su govorili  Dragan Đilas, Saša Paunović, Boško Obradović, Nebojša Zelenović, Željko Veselinović i Borko Stefanović.

 

Share

Podsticaji za nabavku stoke

Bor, Zaječar, Knjaževac,Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Ovogodišnja promena pravilnika za nabavku mašina, opreme, odnosno kvalitetnih priplodnih grla, donosi tri pravilnika koja posebno regulišu ove oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje. Posebno se reguliše nabavka mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, kao i nabavka kvalitetnih priplodnih grla. Takođe, promenjen je i sistem konkurisanja za ostvarivanje prava na podsticaje.

Kod nabavke mašina i opreme pored posebnog razgraničenja i evidentiranja prihvatljivih troškova ponaosob, uvodi se javni poziv koji praktično definiše rok za prijavu. Pozivi mogu biti raspisani više puta godišnje, u skladu sa potrebama države, odnosno raspoloživim sredstvima u agrarnom budžetu.

Novina u ovogodišnjim pravilnicima je i ta da vrednost ukupne investicije mora da bude jednaka ili veća od 100 hiljada dinara, kao i da je iznos  pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50 hiljada dinara, odnosno, ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20 hiljada dinara, ili ako je iznos za nabavku pčelinjih matica veći od 20 hiljada dinara.

Pozivi za nabavku mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji su istekli, dok je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje i dalje aktuelan.

Stočari mogu ostvariti pravo na podsticaje i tako unaprediti konkurentnost poljoprivrednog gazdinstva na tržištu, do 15. oktobra. Tako se zaokružuje ciklus dobijanja podsticaja za ovu godinu za nabavljena grla (počeo 16. oktobra prošle godine).

Inače, ovaj pravilnik obuhvata mogućnost ostvarivanja podsticaja za nabavljena kvalitetna grla, pre svega goveda, junica tovnih rasa (starosti od 10 do 34 meseca), kao i junica mlečnih i kombinovanih rasa (starosti od 12 do 31 meseca), zatim bikova tovnih rasa (12 do 34 meseca).

Ovčari mogu da ostvare podsticaje za nabavku dviski (starosti od 6 do 18 meseci), odnosno dvisaca (6 do 18 meseci).

Nabavka kvalitetnih svinja odnosi se na nazimice (starosti od 7 do 12 meseci), suprasne nazimice (od 9 do 12 meseci), neraste (7 do 12 meseci).

Pravilnik definiše i mogućnost nabavke kvalitetnih pčelinjih matica.

Kao i kod ostalih podsticaja koje prolongira Ministarstvo poljoprivrede i u ovom slučaju se ne nadoknađuju porezi (PDV), carinske, uvozne i ostale administrativne takse, odnosno naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća, zatim troškovi bankarske provizije, jemstva, prevoza i drugi operativni troškovi, odnosno doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal), kao i nabavka predmetne investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Stočari moraju da ispune i određene uslove ukoliko žele povraćaj para kao što su da nemaju nerealizovanih investicija za koje su im odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno da nemaju evidentirane dospela neizmirena dugovanja prema ministarstvu po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita, zatim da ne koriste podsticaje po nekom drugom osnovu, ili da te investicije nisu predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Obaveze po osnovu javnih prihoda takođe treba da budu izmirene.

Proizvođači ukoliko žele da dobiju podsticaje moraju da imaju adekvatan stočni fond uveden u Registar poljoprivrednih gazdinstava (podaci o vrsti i broju životinja).

Za nabavku kvalitetnog priplodnog grla i pčelinje matice, za početak ciklusa po pravilniku se uzima period od 16. oktobra prethodne kalendarske godine i traje do dana kada se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Naravno, stočari moraju da bud vlasnici životinja obeleženih i registrovanih u skladu sa zakonom.

Kao i do sada mora se voditi računa da dobavljači i korisnici podsticaja nisu povezana lica, što potvrđuju prilikom podnošenja zahteva.

Pored opštih, proizvođači ukoliko žele državne podsticaje, moraju ispuniti i posebne uslove kao što su: da na gazdinstvu imaju najmanje 3 muzne krave, ili 5 krava tovnih rasa, 10 ovaca ili svinja, sve u zavisnosti od toga kojom proizvodnjom žele da se bave.

Pravilnik posebno reguliše oblast pčalarstva,  za ostvarivanje podsticaja potrebno je imati najmanje 5 košnica.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu proizvođača koji se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu od 1. jula do 15. oktobra.

Može se podneti jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u ovom periodu ( za jedan ili više podsticaja) u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Dostavlja se i račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, ili pčelinje matice sa identifikacionim brojem životinje, otpremnica za nabavku (međunarodni tovarni list,  ili jedinstvena carinska isprava ako se radi o uvozu). Dokaz o izvršenom plaćanju (potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od banke, fiskalni isečak) prilaže se uz zahtev.

Uverenja o izmirenim porezima poreske i lokalne samouprave, kao i potvrdu da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) mogu se dostaviti, ali nije obavezno, s obzirom na to da će ukoliko ih nema, Uprava po službenoj dužnosti zatražiti. Uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora, kao i pedigre za grla koja su predmet zahteva, odnosno uverenje o poreklu pčelinje matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije takođe mora biti dostvaljeno.

Dokumentacija treba da glasi na podnosioca zahteva, a uverenja i potvrde ne smeju biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije (50%, ili 65% za područja sa otežanim uslovima proizvodnje) umanjene za iznos poreza na dodatu vrednost.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji proizvođač može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu je 3 miliona dinara.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share

Susreti prostornih planera Srbije 2018

Bor, Beograd, 10.10.2018.

Matična sekcija planera organizuje „Susrete prostornih planera Srbije – 2018“, kao nastavak tradicije susreta prostornih planera održavanih u Dubrovniku, odnosno kao 13. skup prostornih planera Srbije u organizaciji Inženjerske komore Srbije.

Skup se održava u periodu od 10.10. do 12.10.2010. godine, na Borskom Jezeru, u hotelu „Jezero“

Tema skupa je „KA NOVOM CIKLUSU PROSTORNIH PLANOVA U REPUBLICI SRBIJI

Skup je zvanično otvorio Aleksandar Milikić, gradonačelnik grada Bora.

O značaju trenutka u kome se skup održava podsetila je podpredsednica Upravnog odbora Inženjerske komore Latinka Obradović a o temama i značaju rezimirao je dr Nebojša Stefanović, predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije planera.

O izmeni Zakona o planiranju i izgradnji i mestu i ulozi inženjerske komore komore govorio je mr DJordje Milić, pomoćnik ministra.

Posebno je bilo interesovanje o značaju procene uticaja na životnu sredinu u svetlu predstojećih Zakonskih izmena i dolazećim planova „KA NOVOM CIKLUSU PROSTORNIH PLANOVA U REPUBLICI SRBIJI„.

Značajnu pažnju izazvale su i odredbe Zakona o statusu Inženjerske komore i inženjera kao i o jedinstvenim naknadama za pružene inženjerske usluge.

Share

Berba vinograda se privodi kraju

Bor, Zaječar, Knjaževac, Negotin,Mihajlo Žikić dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

Berba vinove loze je pri kraju, a berba je poranila u odnosu na prosečne godine ybog specifičnih uslova u toku  godine i u pojedinim krajevima jakog napada ptica. Topli talas je odgovarao vinovoj lozi, obzirom da je u prvoj polovini vegetacije bilo dosta padavina, pa je sadržaj suve materije koji je u prvoj polovini septembra bio jako nizak, pa su topli dani doprineli da se ipak dostigne koliko toliko zadovoljavajući sadržaj šećera u grožđu.  Osim obilnih padavina u julu nije bilo nekih problematičnih situacija u toku leta, tako da su vinogradari morali i da proređuju kako bi dobili bolji kvalitet. Zbog obilnih kiša u toku leta Ima oštećenja i truleži kod onih koji nisu vršili redovnu zaštitu. Takođe je jako bitno i to što su noći zahladnele i to će uticati na povećanje kvaliteta grožđa a samim tim i vina, a idealno bi bilo da se sunčani i topli dani produže do kraja berbe.

Grožđe je generalno prosečnog kvaliteta, sa srednjim procentima šećera i kiselina, pa je procena da će vino biti srednjeg kvaliteta ove godine.Vinske sorte ranijeg zrenja kao što su burgundac crni i šardone su već obrane, u toku je berba rizlinga, plovdine, smederevke i prokupca, kao i vrhunskih crnih sorti. Rod je zbog povećan u odnosu na prošlu godinu veći za oko 20-30% ali je kvalitet grožđa  manji u odnosu na prošlu godinu.

Još jednom treba istaći da se pre berbe mora  odrediti sadržaj šećera refraktometrom ili širomerom zbog određivanja optimalnog vremena berbe, da se ne bi prerano krenulo u berbu i na taj način umanjio kvalitet vina. Sadržaj šećera kod belih sorti za vrhunska vina trenutno bi trebalo da se  kreće od 21-23%, kod plovdine u zavisnosti od lokaliteta od 16-17%. Berbu vinskog grožđa treba raditi po lepom i suvom vremenu, kakvo je ovih dana u Timočkoj krajini, u jednom navratu, pri čemu se svaka sorta bere posebno. Idealna temperatura za berbu je od 20 do 25◦C, ako je višaod 25◦C, treba voditi računa da ne dođe do pregrejavanja grožđa u kljuku, ili u ambalaži, što može nepovoljno uticati na tok fermentacije i  kvalitet budućeg vina. Po kiši i hladnom vremenu ne treba brati grožđe, osim kada postoji opasnost od naglog razvoja sive plesni.

Ove godine je značajano manji problem napad ptica na grožđe. Samo je u pojedinim lokalitetima zbog jakog napada ptica berba vinograda  završena. Mere borbe protiv ptica mogu biti razna strašila, trake, privlačenje ptica grabljivica postavljenjem kaveza sa golubovima u vinogradu, dok je  najefikasnija mera  pokrivanje vinograda zaštitnim mrežama.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share

Tribina Saveza za Srbiju

Bor, 09.10.2018.

Gradski odbor Saveza za Srbiju u Boru organizuje tribinu na kojoj će učestvovati predstavnici članica Saveza za Srbiju na republičkom nivou.Učesnici tribine su: Dragan Đilas, Saša Paunović, Zdravko Ponoš, Boško Obradović, Nebojša Zelenović, Željko Veselinović i Borko Stefanović.
Tribina će se održati u sredu 10.10.2018. na platou Doma kulture sa početkom u 18 časova.

 

Share

ZAŠTO PLAĆAMO POREZ?

Bor, 07.10.2018. Naled

Porezi predstavljaju najvažniji izvor prihoda budžeta i bez njih država ne bi mogla da finansira javna dobra i zajedničke potrebe, kao što su javni red i mir, obrazovanje, infrastruktura, zdravstvo, zaštita svojine, odbrana i slično. Otkad postoji država postoji i potreba da se finansira kako bi građanima pružala usluge od opšteg značaja.

Novac iz budžeta se troši na plate zaposlenih (državni sektor), penzije, finansiranje vojske, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanje, ali i za kapitalne investicije države u infrastrukturu, podsticaje u poljoprivredi i drugim privrednim granama, subvencije u raznim oblastima, otplatu dugova, očuvanje dugoročne stabilnosti zemlje i slično.

U 2018, kao i prethodne godine, najizdašniji prihodi u okviru poreza jesu PDV, akcize i carine, dok u okviru redovnih neporeskih prihoda najviše učestvuju prihodi od prodaje dobara i usluga, kao i takse i naknade.

Siva ekonomija je prepreka za izgradnju kvalitetnijeg života svakog pojedinca. Smanjenje sive ekonomije, odnosno bolja naplata poreza znači veća ulaganja u infrastrukturu ili socijalnu zaštitu, odnosno povećanje izdvajanja za penzijski fond i unapređenje zdravstva. Obim sive ekonomije u Srbiji kod registrovanih preduzeća u prethodnih pet godina smanjen sa 21,2 na 15,4 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Smanjenje obima sive ekonomije jedan je od strateških prioriteta države zbog čega je 2017. i 2018. Vlada Srbije proglasila za godine borbe protiv sive ekonomije kada je država prvi put uključila privredu i građane u definisanje sistemskih rešenja za smanjenje obima sive zone. Ključne efekte daje primena Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, koji je pre tri godine usvojen na inicijativu NALED-a i Saveza za fer konkurenciju.

Novo-staro rukovodstvo Saveza za fer konkurenciju

Savez za fer konkurenciju čini 26 društveno odgovornih kompanija, među kojima su najveći poreski obveznici i poslodavci u zemlji, koji godišnje u budžet uplate više od milijardu evra i zapošljavaju više od 40.000 radnika. Tokom 2018. Savez i NALED su pokrenuli i obezbedili blizu 1,5 miliona evra za realizaciju projekata i inicijativa usmerenih na suzbijanje sive ekonomije kao što su podrška koordinaciji i usklađivanju rada inspekcija, uvođenje sporazuma o priznanju prekršaja, razvoj zakonskog okvira i softvera za prijavu sezonskih radnika, jačanje kapaciteta inspekcija i sudova, nagradna igra sa fiskalnim računima i dr. Projekti se realizuju uz podršku međunarodnih partnera kao što su GIZ, EBRD, USAID, Holandija i Norveška.

Na nedavnoj sednici, članovi Saveza ponovo su izabrali predsednika UO Societe Generale banke Gorana Pitićaza predsedavajućeg dok su potpredsednici direktor za odnose s javnošću i komunikacije kompanije Coca-Cola HBC Srbija Vladimir Tipsarevići partner i rukovodilac odeljenja za poreske i pravne poslove u kompaniji KPMG Igor Lončarević.

 

Share

Bor: Porodična šetnja

Bor, 05.10.2018. Bebironče

Stotine majki, trudnica i očeva izašli su na popularni Korzo sa svojom decom, šetajući ponosno, dok su im podršku pružali babe, dede I ostali oduševljeni građani Bora.

Kolona je išla glavnom ulicom,  koja je inače u letnjim mesecima pešačka zona, a na licima učesnika se nisu mogli sakriti ponos, ljubav i sreća.

Mališane, ali I sve učesnike su uveseljavali klovnovi, Party people 030, modeliranjem balona i mađioničarskim trikovima kao i kostimirani crtani junaci Mini I Miki iz rodjendaonice “Dizni”.

 

Share

Nagrade najboljima

Bor, 04.10.2018.

U sali muzičke škole „Miodrag Vasiljević“ u Boru.gradonačelnik Aleksandar Milikić, upriličio je prijem za najbolje učenike, roditelje i nastavnike.

Tom priliko svečano je uručio nagrade najboljim učenicima, vukovcima, učenicima generacije, onima koji su osvojili najbolje rezultate na regionalnim, republičkim i međunarodnim takmičenjima i njihovim mentorima u školskoj 2017/18.,

Darivanje najboljih učenika generacije počelo je na proslavi grada 3.oktobra dodelom Laptop računara. Lepo je bilo videti da su mladi predstavljeni mnogobrojnim gostima i zvanicama iz Srbije i inostranstva.

„Bor grad je ove godine napravio pomak kada je u pitanju finansiranje i izdvajanje sredstava iz budžeta za osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje, i ove godine izdvojeno je oko 700000 dinara. Ove godine odvojili smo sredstva za nagrađivanje 42 vukovca, 53 takmičenja, 43 mentora. Ovo je pravi način razvoja pre svega grada i investiranja u budućnost, jer okosnicu budućnosti predstavljaju ovi mladi ljudi, a mi smo tu da ih podržimo ne samo finansijski već i pažnjom kojom ih okružujemo.“ – rekao je gradonačelnik Milikić

Share

3.OKTOBAR – DAN OSLOBOĐENJA BORA

Bor, 03.10.2018.

Bor je na današnji dan 1944. godine oslobođen u Drugom svetskom ratu.

Partizani, su uz pomoć crvenoarmejaca, ušli tog dana u oslobođeni Bor koji je dao mnogo žrtava i čija je industrija danonoćno razarana. Bor je tih godina bio i jedan od najvećih koncentracionih logora okupatorskih trupa. U posleratnoj izgradnji Bor se, od rudarske varoši, uzdigao u moderan, veliki grad sa preko 50.000 stanovnika.

Predstavnici opštine, vojske i organizacije koje koje neguju slobodarske tradicije, danas su položili vence i cveće na spomenik žrtavama fašizma na Trgu oslobođenja u starom centru grada. O znčaju sećanja na oslobodilaćke dane govorio je gradonačelnik Aleksandar Milikić.

Komunalno preduzeće i Osnovna škola “3. oktobar “ danas imaju svoj dan koji će obeležiti nizom svečanosti.

A Grad Bor upriličio je svečani program:

10.00 sati Sala 3 grada Bora
Gradonačelnik Aleksandar Milikić uručuje zahvalnice – Ministarstvo odbrane Bor
11.00 sati Sala 2, prijem delegacije opštine Kriva Palanka iz Makedonije
Prijemu prisustvuju:
Borjančo Micevski, gradonačelnik Krive Palanke iz Makedonije
Lidija Mitovska, član delegacijeiz Krive Palanke
Valentina Angelovska, član delegacije iz Krive Palanke
Aleksandar Milikić, gradonačelnik grada Bora
Dragan Žikić, predsednik gradske Skupštine grada Bora

12.00 sati Svečana akademija, sala muzičke škole „Miodrag Vasiljević“ u Boru

Share

Savez za Srbiju: Okupilo nas 30 tačaka

Bor, 02.10.2018.

U Boru je i zvanično formiran odbor Saveza za Srbiju, a danas i održana konferencija za medije, na kojoj je najavljena Tribina osnivača Saveza za Srbiju, desetog oktobra.

„Odbor je i zvanično formiran, čine ga političke stranke, ali i udruženja građana i sindikalne organizacije. Ovakva raznolikost ukazuje da smo svi zajedno uspeli da se uprkos razlikama ujedinimo u jednom cilju, a cilj je suprostaviti se trenutnom uništavanju Srbije. Savez će na lokalu raditi isto kao i na republičkom nivou, što podrazumeva da svaka članica Saveza zadržava svoju ideologiju i autonomiju, a zajedničkim snagama brani i bori se za 30 tačaka oko kojih smo se i okupili.“ – izjavio je na konferenciji Dragan Marković, predstavnik Narodne stranke.

Savez u Boru, pored Narodne stranke, čine i Demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Dveri, Sindikati Sloga, UG Izbor postoji, UG Glasno za omladinu i Levica Srbije.

Na konferenciji je rečeno i da će Borani blagovremeno biti obavešteni o mestu i vremenu održavanja tribine desetog oktobra.

30 Tačaka koje ih spajaju:

1. Izgradnja demokratskog, uređenog i pravednog društva i vladavina prava po najvišim evropskim standardima.

2. Stvaranje uslova za fer i poštene izbore, bez kupovine glasova.

3. Ostvarivanje punih medijskih sloboda, zaustavljanje pritiska izvršne vlasti na medije, garantovanje građanima prava na pravovremeno, objektivno, potpuno i nepristrasno informisanje, sa posebnom pažnjom na zaštitu građana od stvaranja medijske atmosfere linča.

4. Borba protiv politike siromaštva koju sprovodi vlast u Srbiji držeći planski građane na rubu egzistencije, kao i solidarnu zaštitu ugroženih porodica.

5. Zalaganje za postizanje pravednog i održivog rešenja za Kosovo i Metohiju, kroz dijalog sa kosovskim Albancima, a uz puno poštovanje Ustava Republike Srbije, Rezolucije SB UN 1244 i međunarodnog prava, a protiveći se bilo kom aktu koji bi za posledicu imao afirmaciju međunarodnog subjektiviteta, uključujući i članstvo u UN, tzv. „države Kosovo“.

6. Nesprovođenje bilo kakvog referenduma, uključujući referendum o Kosovu i Metohiji, u postojećim nedemokratskim uslovima.

7. Očuvanje nezavisnosti i suverenosti Srbije, izgradnja dostojne pozicije naše zemlje na međunarodnoj sceni.

8. Donošenje,razrada i primena mera porodične politike za povećanje nataliteta, kroz programe za podršku mladima. Stvaranje uslova za ostanak mladih u zemlji i omogućavanje povratka što većeg broja onih koji su otišli iz Srbije.

9. Sprovođenje nove ekonomske politike, koja će se bazirati na većim javnim investicijama, podršci domaćim preduzetnicima i eliminisanju partokratije iz javnog sektora.

10. Ukidanje postojećeg i donošenje novog zakona o radu u skladu sa najvišim evropskim standardima zaštite radnika i konvencije Međunarodne organizacije rada, kao i obnova sveobuhvatnog socijalnog dijaloga.

11. Zaustavljanje prodaje nacionalnih resursa i strateških državnih kompanija, kao i uvođenje profesionalnog menadžmenta u javna preduzeća i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. 

12. Obrazovanje kao vrhunsko javno dobro mora biti kvalitetno i dostupno svima. Uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja i ukidanje dualnog obrazovanja. Zabrana rada u javnom sektoru svima koji su kupili ili falsifikovali diplomu.

13. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva oslobođenog uticaja izvršne vlasti. Lakši i efikasniji pristup građana pravdi. Ukidanje nepravednog sistema javnih izvršitelja.

14. Oštra borba protiv kriminala i korupcije, uvođenje specijalnog tužioca za visoku korupciju po ugledu na rumunski model, nezastarevanje krivičnih dela poteklih iz procesa privatizacije.

15. Lustracija svih koji su zloupotrebili javne funkcije i državne resurse. Hitno donošenje zakona o poreklu imovine.

16. Zaštita stečenih prava građana i zabrana njihovog ukidanja. Vraćanje protivustavno otetih penzija građanima na stečenom nivou, uz nadoknadu svih prethodnih umanjenja. Zaštita ugroženih kategorija stanovništva sa posebnom pažnjom na poboljšanje položaja ratnih vojnih veterana i radnika oštećenih kroz procese privatizacije.

17. Ostvarivanje društva pune ravnopravnosti žena i muškaraca u kome će biti jednako plaćeni za isti posao, imati jednake šanse za zapošljavanje, napredovanje i započinjanje privatnog posla. Stvaranje mehanizma za sprečavanje direktne i indirektne diskriminacije po bilo kom osnovu.

18. Izgradnja suštinske samouprave. Neposredno izjašnjavanje građana o tome kako će biti investiran novac od poreza na imovinu, u mestima u kojim oni žive. Izgradnja komunalnih sistema koji će građanima pružati najkvalitetnije usluge, po najpovoljnijim cenama.

19. Zapošljavanje u javnom sektoru isključivo na osnovu javnog konkursa i ispunjavanja stručnih kriterijuma. 

20. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga i donošenje nove strategije za unapređenje javnog zdravlja, sa posebnim osvrtom na mere za borbu protiv bolesti zavisnosti. Protiv GMO.

21. Negovanje najboljih vrednosti naše tradicije i kulture, uz strateški pristup razvoju kulturne politike i zaštiti ćirilice. 

22. Zaštita prava i interesa, kao i poboljšanje položaja srpskog naroda u regionu i dijaspori. Negovanje i razvoj posebnih veza sa Republikom Srpskom.

23. Zaštita prava nacionalnih manjina po najvišim standardima. 

24. Podsticanje i razvoj sporta i uslova za vođenje zdravih načina života, naročito kod dece i omladine. Borba protiv huliganizma i nasilja u sportu.

25. Poboljšanje uslova rada i društveno – materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu, prosveti, nauci, kulturi, vojsci i policiji.

26. Partnerstvo države i domaće poljoprivrede. Obnova i razvoj sela, sprovođenje politike realnog subvencionisanja domaćeg poljoprivrednika. Protivljenje prodaji državnog zemljišta.

27. Planski pristup razvoju infrastrukture i osavremenjivanju saobraćajnica i putnih mreža na rečni, drumski, železnički i avio saobraćaj.

28. Razvoj energetike, rudarstva i obnovljivih izvora energije uz zaštitu životne sredine i poštovanje najviših ekoloških standarda.

29. Uvođenje sistemskih mera podrške i podsticaja turističkih usluga i kapaciteta Srbije.

30. Podsticaj inovacijama u cilju omogućavanja intenzivnijeg prisustva na tržištu digitalne ekonomije.

Share

Pečat otišao u istoriju

Bor, Beograd, 1. oktobar 2018. NALED

Pečat izbrisan iz više od 100 propisa i poslat u istoriju 

Uz podršku britanskog Fonda za dobru upravu zaokružen je zakonski okvir za razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji

Prvi dan oktobra doneo je veliku prekretnicu za poslovni ambijent Srbije jer se privredi više ne može nametnuti obaveza da koristi pečat dok je za početnike u biznisu startovala mera poreskog oslobođenja u prvoj godini poslovanja. Uspešno je završen i projekat „Ka administraciji bez suvišnih papira“, realizovan uz podršku britanskog Fonda za dobru upravu, kojim je zaokružen regulatorni okvir za razvoj elektronskog poslovanja.

Tri značajna postignuća obeležena su na konferenciji u Narodnom muzeju, koju su organizovali Vlada Srbije, Britanska ambasada i NALED. Na skupu je ocenjeno da će brzina razvoja e-poslovanja zavisiti od spremnosti državnih i lokalnih institucija da prigrle novi model rada bez papira, ali i kompanija koje će ponuditi tzv. usluge od poverenja odnosno ostaloj privredi omogućiti korišćenje e-potpisa, elektronskog čuvanja i arhiviranja dokumentacije.


– Od brzine uvođenja e-uprave zavisiće konkurentnost naše države, naš standard i plate i zato je e-uprava jedan od prvih prioriteta Vlade Srbije. Nakon ovog projekta prvi sledeći korak je uvođenje arhiviranja e-dokumenata i do kraja godine skupštini ćemo predložiti zakon o arhiviranju i arhivskoj građi kako bismo štampanje papira i iznajmljivanje magacina poslali u istoriju – izjavila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić na otvaranju konferencije.


Prema njenim rečima, danas je veliki dan za privredu Srbije jer upotreba pečata odlazi u istoriju. Brnabić je izrazila nadu da će eliminisanje pečata u poslovnim odnosima vrlo brzo pokazati da pečatiranje nije potrebno ni državnim organima. Ona je dodala da je 1. oktobar i veliki dan za preduzetništvo i najavila da će, ukoliko se mera poreskog oslobođenja za početnike u poslovanju pokaže korisnom, biti proširena sledeće godine na nove kategorije korisnika.

Britanski ambasador Denis Kif istakao je doprinos projekta „Ka administraciji bez suvišnih papira“, ali i celokupan doprinos Britanske ambasade i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva razvoju e-uprave u Srbiji. Kroz Fond za dobru upravu do sada su odobreni projekti u vrednosti od 12,5 miliona evra, od kojih oko 5,2 miliona evra ide na podršku transparentnijoj i efikasnijoj upravi.

– Kroz ovaj projekat je izrađeno 12 podzakonskih akata koji regulišu elektronsko arhiviranje, a istovremeno je 141 državni službenik prošao neophodnu obuku. Uštede za državu i privrede su višemilionske, u smislu štampanja, skladištenja i čuvanja papirne dokumentacije. Reći ću vam da samo jedna državna institucija godišnje proizvede i do 20 miliona stranica različitih dokumenata, zbog čega strada šuma od 1.300 stabala. Troškovi osoblja za upravljanje tim dokumentima iznose oko milion evra, dok iznajmljivanje i održavanje skladišta košta oko 100.000 evra – rekao je Kif.

Predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu Željko Tomić naglasio je da je deo projekta bilo i sprovođenje analize 39 propisa koji regulišu najčešće poslovne procese privrede i institucija kao što su vođenje poslovnih knjiga, fakturisanje, prodaja, izdavanje uverenja ili poreski postupci.

– Utvrdili smo da je 22 propisa potrebno menjati jer, ukoliko želimo da razvijamo e-poslovanje, iz propisa moramo da eliminišemo termine kao što su original, fotokopija, podnošenje dokaza o uplati, uručenje ili neposredni uvid u dokument jer u praksi znače obavezu dolaska na šalter i lični kontakt privrednika i službenika iako za tim nema potrebe u 95% slučajeva. Osnovu za to dao je Zakon o opštem upravnom postupku koji je omogućio da institucije same pribavljaju i razmenjuju podatke iz svojih evidencija što je građanima uštedelo više od 500.000 sati kurirskog rada za državu ili 57 godina čekanja u redovima – istakao je Tomić.

U okviru projekta realizovana je i kampanja „Pitajte kada ćemo se osloboditi suvišnih papira“ sa ciljem jačanja svesti građana, privrede i javnih službenika o koristima prelaska na elektronsko poslovanje i upotrebu e-dokumenata. Pored svih propisa, video uputstava o e-poslovanju i e-rečnika, svi zainteresovani na portalu www.pitajtekada.rs mogu da nađu informacije o procedurama koje su građani nominovali za digitalizaciju i glasali za prioritete.

Najviše glasova dobile su procedure poput izdavanja potvrde o plaćenom porezu, uplate taksi javnim  institucijama, promena prezimena i prebivališta u ličnoj karti, fakturisanje, izdavanje međunarodne vozačke dozvole, elektronsko podnošenje tužbi. Savez za e-upravu pripremiće predlog za digitalizaciju najbolje ocenjenih procedura koje će uvrstiti u Sivu knjigu NALED-a i dostaviti Vladi Srbije na rešavanje.
Prijavite instituciju koja traži pečat
Učesnici konferencije imali su priliku da u Narodnom muzeju vide izložbu pečata iz Srbije od XIX veka do danas kojom je na simboličan način prikazan odlazak pečata u istoriju, što se formalno dogodilo stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim društvima koji propisuje da se privredi ne može nametnuti upotreba pečata nijednim posebnim propisom. Zakon je van snage stavio odredbe čak 10 zakona i 107 podzakonskih akata u kojima se pominje pečat. Za firme i radnje osnovane posle 1. oktobra to će značiti da ne moraju da prave svoj pečat dok će postojeće moći postepeno da ih izbace iz upotrebe. Privrednici će od 1. oktobra moći da prijave institucije koje ima traže pečat putem mejla ukidanje.pecata@gov.rs, a od 1. novembra vladina Kancelarija za IT i e-upravu u saradnji s NALED-om pokrenuće pozivni centar koji će pružati podršku službenicima, građanima iprivredi u korišćenju elektronskih servisa i elektronskoj razmeni podataka.

Poresko oslobođenje početnika u poslovanju

Poresko oslobođenje početnika u poslovanju jedna je od ključnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Predviđa oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za socijalno osiguranje u trajanju od godinu dana od osnivanja preduzetničke radnje ili firme, uz uslov da je osnivač u prethodnih godinu dana završio srednju školu ili fakultet ili je duže od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Korisnici mere se mogu registrovati ili kao preduzetnici u režimu isplate lične zarade ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću – i u jednom i u drugom slučaju imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga.

 

Share

EU PRO: 9,5 Miliona za 77 projekata

Bor, Beograd, Zaječar, Vranje, Knjaževac, Kragujevac, 01.10.2018.

Više od devet i po miliona evra za 77 novih infrastrukturnih projekata

Evropska unija (EU) je preko razvojnog programa EU PRO opredelila  sredstva u visini od 9,6 miliona evra za realizaciju 77 novih infrastrukturnih projekata, odlučeno je na sastanku Upravnog odbora EU PRO-a koji je održan u Beogradu. Projekti će doprineti realizaciji investicija i otvaranju novh radnih mesta sa krajnjim ciljem da se poboljša kvaliteta života stanovnika i stanovnica 99 lokalnih samouprava[1] u Srbiji.

Odobrena podrška između ostalog podrazumeva finansiranje 37 lokalnih infrastrukturnih projekata ukupne vrednosti 6,1 milion evra, od čega EU daje 4,5 miliona evra, koji podrazumevaju izgradnju i rekostrukciju objekata javne namene, obrazovnih i ustanova zdravstvene i socijalne zaštite, sportskih i kulturnih centara,  kao i unapređenje komunalne infrastrukture. Na taj način će Evropska unija direktno doprineti boljem kvalitetu života ljudi u dva regiona u Srbiji, regionu Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije, a same lokalne samouprave će učestvovati u finansiranju projekata sa 1,6 miliona evra.

„Vlada kontinuirano radi na unapređenju uslova za održivi ekonomski i socijalni razvoj Srbije. U tom smislu, uz podršku Evropske unije obezbeđena je bespovratna podrška namenjena realizaciji projekata u manje razvijenim i nerazvijenim delovima Srbije sa osnovnim ciljem da promovišemo održivi regionalni razvoj i dodatno upoznamo lokalne aktere sa mogućnostima korišćenja programa i fondova Evropske unije“ , rekla je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije.

Na sastanku je takođe odobreno finansiranje devet projekata za unapređenje poslovne infrastrukture koji će podrazumevati infrastrukturno opremanje industrijskih zona i unapređenje turističke infrastrukture. Evropska unija je za ove projekte koji treba da doprinesu stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta obezbedila 4,5 miliona evra, dok učešće lokalnih samouprava inosi 905.392 evra.

„Evropska unija kroz EU PRO program podržava ravnomerni razvoj Srbije i samim tim investira u projekte koji su podjednako fokusirani na ekonomski boljitak zajednice i bolji životni standard svakog građanina. Podržani projekti zato za primarni cilj imaju privlačenje investicija odnosno otvaranje novih radnih mesta ali obezbeđuju i unapređenje javne infrastrukture koja direktno i pozitivno utiče na bolji kvalitet života lokalnog stanovništva“, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici.

Kao dodatna podrška naporima lokalnih samouprava da unaprede investicione potencijale, Evropska unija je u direktnoj saradnji sa Vladom Republike Srbije obezbedila i 274.695 evra za izradu projektno-tehničke dokumenatacije za poslovnu infrastrukturu. Tako će se kroz 12 odobrenih projekata obezbediti tehnički preduslovi za infrastrukturno opremanje industrijskih zona, razvoj tehnoloških parkova, biznis inkubatora ili kongresnih centara.

Sa istim ciljem Evropska unija će sa 255.274 evra podržati izradu planova detaljne regulacije u 19 gradova i opština uključenih u realizaciju programa EU PRO. Ova planska dokumentacija obuhvata područja sa potencijalom za unapređenje ekonomskih aktivnosti, kao što su grinfild i braunfild lokacije, turističke oblasti i zaštićena prirodna i kulturna dobra.

„Pred nama je veliki broj projekata, te stoga ohrabrujemo lokalne samouprave da se posvete realizaciji odobrenih ali i angažuju na pripremi novih kvalitetnih predloga projekata koji su u skladu sa potrebama stanovništva i prioritetima razvoja”,  rekao je Grem Tindal, menadžer programa EU PRO.

Upravni odbor programa EU PRO se takođe saglasio sa kriterijumima javnog poziva za razvoj i unapređenje Geografskih informacionih sistema, kao i sa pozivom za podršku projekatima organizacija civilnog društva koji treba da doprinesu unapređenju socijalne kohezije u multietničkim opštinama i gradovima u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije. Ova dva nova poziva biće objavljena tokom oktobra 2018. godine.

Aktivnosti EU PRO-a, programa  koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

[1] Aleksandrovac, Aleksinac, Aranđelovac, Arilje, Babušnica, Bajina Bašta, Batočina, Bela Palanka, Blace, Bogatić, Bojnik, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Crna Trava, Čačak, Čajetina, Ćićevac, Ćuprija, Despotovac, Dimitrovgrad, Doljevac, Gadžin Han, Golubac, Gornji Milanovac, Ivanjica, Jagodina, Kladovo, Knić, Knjaževac, Koceljeva, Kosjerić, Kragujevac, Kraljevo, Krupanj, Kruševac, Kučevo, Kuršumlija, Lajkovac, Lapovo, Lebane, Leskovac, Loznica, Lučani, Ljig, Ljubovija, Majdanpek, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Negotin, Niš, Nova Varoš, Novi Pazar, Osečina, Paraćin, Petrovac na Mlavi, Pirot, Požarevac, Požega, Preševo, Priboj, Prijepolje, Prokuplje, Rača, Raška, Ražanj, Rekovac, Sjenica, Smederevo, Smederevska Palanka, Sokobanja, Surdulica, Svilajnac, Svrljig, Šabac, Topola, Trgovište, Trstenik, Tutin, Ub, Užice, Valjevo, Varvarin, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Vladičin Han, Vlasotince, Vranje, Vrnjačka Banja, Zaječar, Žabari, Žagubica, Žitorađa.

Share

BORSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Bor, 28.09.2018.

Ovogodišnja Borska noć istraživača- BONIS 2018, posvećena mladima koji su istraživačkog duha, pod sloganom „Istražuj kroz noć, u znanju je moć“, realizuje se uz finansijsku podršku lokalne samouprave, petak, 28. septembra od 18 do 20 časova

BONIS kao i Evropska noć istraživača je događaj posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu. Vreme je da se još jednom upustimo u otkrivanje naučnih tajni, da zavirimo iza kulisa najneverovatnijih naučnih eksperimenata i zajedno iznova otkrijemo sva uzbuđenja koja sa sobom nose naučna istraživanja! Jer, bez obzira na to da li nam se ove godine pridružuješ prvi put ili, kao mi, u naučnim vodama plivaš već duže vreme, treba da znaš da je put kojim se kreću naučnice i naučnici iz dana u dan drugačiji, uzbudljiviji, pun uspona i padova, iznenadnih otkrića ali i rezultata koje samo uz malu pomoć nauke možemo da predvidimo. I želeli bismo da baš ti budeš deo naše ekipe ove noći.

Mnoštvo eksperimenata, interaktivnih sadržaja, demonstracija, prezentacija, kvizova koje su za vas prirpemili : Društvo mladih istraživača Bor, Tehnički fakultet u Boru, Prirodnjački muzej Beograd, Tehnička škola Bor, OŠ“Dušan Radović“, OŠ“3. oktobar“, OŠ“Stanoje Miljković“, OŠ“Sveti Sava“, školica „Brain o brain“, Muzej rudarstva i metalurgije uz podršku OŠ“Branko Radičević“ i UG“Village“. Krećući se korzoom u ulici Moše Pijade od Lily-ja ka Domu kulture moći ćete da:
*se nađete oči u oči sa žabicama, gušterima, bogomoljkom, insektima grančicama, puževima, glistama. biljkama mesožderkama
*zavirite u mikrosvet i upoznate se sa praživotinjama i sa nekim od naših parazita
*uživate u hemijskim čarolijama
*se nađete u magli uz naše Iceman-e
*vas zapali naša Fire Lady
*vidite slepog miša i saznate da li je tako strašan kao što mislite
*zavirite kroz teleskop
*naelektrišete se i budete provodnik struje
*zavirite u čaroban svet mozgalica i matematike
*vidite kako se prave liciderska srca, čigre, ljigavci
*heklate
*se oprobate u poznavanju starog posuđa
*saznate kako su se nekad topili metali.
A vaš je zadatak da se naoružate radoznalošću, željom za znanjem i hrabrošću da učestvujete u našim ogledima i demonstracijama. I naravno, da pronađete sve pomenute sadržaje na šetalištu.

Očekujemo vas u petak, 28. septembra od 18 do 20 časova

Share

Savez za Srbiju i u Boru

Bor, 27.09.2018.

U Boru je i zvanično formiran odbor Saveza za Srbiju. Osim predstavnika osnivača sa republičkog nivoa, odboru u Boru su se priključile i pojedina udruženja i grupe građana.

Konferencija za medije povodom osnivanja odbora biće u toku sledeće nedelje, a na njoj će biti detaljnije govoreno i o javnoj tribini Saveza za Srbiju u Boru, zakazanoj za deseti oktobar.

Share

SOVA SANJANA U BORU

Bor, 24.09.2018. Tanjug

Novi avion „Sova“, koji je pančevačka Utva samostalno napravila posle više od 30 godina, uspešno je obavio probni let na aerodromu u Pančevu.

Rukovodilac razvoja i projektovanja u Utvi Aleksandar Petrović, boranin koji je svoje osnovno obrazovanje sticao u OŠ 3.oktobar u Boru, stasao je u vrsnog  Mašinskog inženjera, poput oca Novice, nekadađnjeg direktora FOD-a, rekao je novinarima:

Sova“ je jednomotorni avion, niskokrilac, namenjen za obuku, sportsko i turističko letenje, avio taksi prevoz i panoramsko razgledanje, za koji će u narednih 10 meseci biti završena sertifikacija, kako bi mogla da počne serijska proizvodnja sa cenom između 250.000 i 350.000evra.

Petrović je rekao da je vrednost razvoja tog aviona ispod milion evra, kao i da očekuje veliku zainteresovanost na inostranim tržištima i da će moći da ispune sve narudžbine kada je reč o broju letelica. Masa praznog aviona je 750 kilograma, dužina aviona 7,11 metara, razmak krila 9,8 metara, a visina 3,14 metara. Maksimalna horizontalna brzina aviona je 230 km na sat, snaga 210 KS, a istrajnost aviona pri ekonomskoj brzini 4,2 sata.


Pilot Zoran Španović je rekao da je „Sova“ proizvod domaće pameti i da je ta letelica u kategoriji avionta tipa „Cesna“ i „Pajper“. „Sova je izuzetno konkurentan aviona, izuzetnih performansi“, rekao Španović dodajući da avion ima najmoderniju digitalnu opremu i može da leti i danju i noću, po svim uslovima.

Avion se opciono može koristiti za izviđanje, aero foto snimanje i druge operacije.

„Sova“ je jednomotorni avion, niskokrilac, kompletno metalne strukture tipa ‘ljuska’, sa motorskom oblogom i terminezonima od kompozita. Avion je četvorosed konfiguracije “side by side“, sa fiksnim stajnim trapom, tipa tricikl. Konfiguracija stajnog trapa dozvoljava sletanje na asfaltne i pripremljene travnate piste.

Program 41 M, poznatiji kao „Sova“, finansira preduzeće Jugoimport SDPR koje je od prošle godine većinski vlasnik (97 odsto) Utve.

Utva je ugovorila projektovanje, modifikaciju, proizvodnju prototipa, ispitivanje i sertifikaciju aviona. UTVA je posle više od 30 godina uspela da samosalno projektuje, napravi i počne ispitivanje novog aviona.

Share

Borski Info – centar – Gradjanska čitaonica Evropa

Skoči na traku sa alatkama