Arhive oznaka: Privatizacija

Privatizacija TV Bor

Bor, 09.10.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прsrif logoикупљање писама o заинтересованости за субјекте приватизације
из портфеља Агенције за приватизацију
1.    Агенција позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације из портфеља Агенције (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију одређеног субјекта приватизације у Републици Србији (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).
2.    Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости – матични број субјекта приватизације (напомена: наводи се матични број)“ и да садржи следеће елементе:
–          основне податке о заинтересованом инвеститору
–          основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)
–          исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације одређеног субјекта и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)
–          предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.
Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.
3.    Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Теразије 23 или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs,
4.    Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.
Приказани подаци су преузети из редовних годишњих финансијских извештаја предатих Агенцији за привредне регистре уз корекцију одступања у броју запослених.
5.    За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:
  
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23
Телефон: 011/3020-800
e-mail: loi@priv.rs
Штампа, радио и филм Бор јп, Бор
Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
Матични број: 07147317
Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
Правна форма: Јавнo предузеће
Број запослених: 50
Адреса: Моше Пијаде бр. 19, Бор
Број телефона: 030 424587
Директор: Владан Нововић
31.12.2012 31.12.2013
Стална имовина: 42.632 45.247
Обртна имовина: 10.322 9.901
Укупна актива: 52.954 55.148
Локална самоуправа 100,00%
Вредност капитала (000 RSD)
Капитал 31.678
Share

Privatizacija medija

Бор, Београд. 19.09.2014. Извор: УНС

У Агенцију за приватизацију стигла 74 захтева за  приватизацију медија

ШТА ЈЕ СА РТВ БОР ? „ПРИВАТИЗОВАНИ“ МЕДИЈИ СЕ НЕ ПРИВАТИЗУЈУ !!!

Рок за подношење иницијатива за покретање поступака приватизације медија у Србији је истекао, а досад је у Агенцију за приватизацију пристигло захтева за укупно 74 медија, међу којима и за новинску агенцију Танјуг. Недавно је објављен јавни позив за приватизацију 502 предузећа у Србији, међу којима су 63 медија. У међувремену, у року прописаном Законом о јавном информисању пристигло је иницијатива за још 11 медија. Иницијатива за Танјуг „заведена“ је у петак 12. септембра.

„Законом о јавном информисању и медијима предвиђено је да уколико није покренут поступак приватизације издавача, одговорно лице у издавачу дужно је да поднесе иницијативу за покретање поступка приватизације у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, и та се иницијатива подноси Агенцији за приватизацију.

Имајући у виду да је Закон ступио на снагу 13. августа 2014. године, рок за подношење иницијативе је истекао“, речено је у Агенцији за приватизацију.

Подсетимо, рок за приватизацију медија је 1. јул 2015. године, а уколико медиј не буде продат до тада поступак се обуставља, а капитал се приватизује преносом акција запосленима без накнаде.

Ако запослени не прихвате пренос бесплатних акција медиј престаје да постоји и брише се из регистра, а одлуку о промени делатности издавача или укидању издавача доноси оснивач издавача.

Закон је предвидео и да се приватизација медија врши на начин којим се обезбеђује континуитет у производњи медијских садржаја од јавног интереса, у периоду од пет година од дана закључивања уговора о продаји капитала.

 • Преглед предузећа:

 • Дневник холдинг ад, Нови Сад

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08049815
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 45
  Адреса: Булевар Ослобођења 81, Нови Сад
  Број телефона: 021/6613-783
  Директор: Светозар Карановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 623.645 1.016.419
  Обртна имовина: 345.940 218.832
  Укупна актива: 969.585 1.235.251
  Град Нови Сад 1,90%
  Локалне самоуправе 0,50%
  Национална служба за запошљавање 0,53%
  АП Војводина 48,65%
  Република Србија 48,42%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.022.197
  Подаци о зависним друштвима
  Матични број Назив Седиште
  08582840 Дневник Пољопривредник ад Нови Сад
  Структура капитала
  Дневник холдинг ад 100,00%
 • Политика ад, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07021747
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 300
  Адреса: Цетињска 1, Београд
  Број телефона: 011/337-3031
  Директор: Зефирино Граси
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 4.445.482 4.114.180
  Обртна имовина: 339.974 304.394
  Укупна актива: 4.785.456 4.418.574
  Остали 43,16%
  Република Србија 31,06%
  ПИО Фонд 4,33%
  Акционарски фонд 21,45%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.337.986
  Подаци о зависним друштвима
  Матични број Назив Седиште
  17372424 Политика новине и магазини доо Београд
  Структура капитала
  Политика ад 50,00%
  Остали 50,00%
 • Завод за уџбенике јп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20216255
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 262
  Адреса: Обилићев Венац 5, Београд
  Број телефона: 011/2637-463
  Директор: Драгољуб Којчић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 781.128 748.206
  Обртна имовина: 3.645.067 3.302.700
  Укупна актива: 4.426.195 4.050.906
  Државни капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 3.802.317
 • Рад ад, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07012209
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 12
  Адреса: Дечанска 12, Београд
  Број телефона: 011/3235776
  Директор: Небојша Николић
  Привремени заступник капитала: Мирослав Лазовић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 504.565 491.381
  Обртна имовина: 37.843 25.995
  Укупна актива: 542.408 517.376
  Остали 30,15%
  Агенција за приватизацију 69,85%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 438.466
 • Просвета ад, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07022107
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 22
  Адреса: Кнеза Михаила 12, Београд
  Број телефона: 011/2625240
  Директор: Драган Миленковић
  Привремени заступник капитала: Небојша Горановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 258.507 251.044
  Обртна имовина: 126.361 115.931
  Укупна актива: 384.868 366.975
  Остали 15,65%
  Агенција за приватизацију 69,46%
  Акционарски фонд 14,89%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 177.614
 • Југославијапублик ад, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07008325
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 12
  Адреса: Кнеза Михаила 10, Београд
  Број телефона:
  Директор: Зоран Рикаловић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 302.711 234.236
  Обртна имовина: 49.637 35.943
  Укупна актива: 352.348 270.179
  Акцијски капитал 8,61%
  Друштвени капитал 91,39%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 151.092
 • Дневник – Новине и часописи доо, Нови Сад

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08582858
  Претежна делатност: Издавање часописа и периодичних издања(шифра 5814)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 19
  Адреса: Булевар ослобођења 81, Нови Сад
  Број телефона: 021/6613-783
  Директор: Борислав Волчевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 365 86
  Обртна имовина: 14.542 16.651
  Укупна актива: 221.058 200.530
  Остали 5,32%
  Национална служба за запошљавање 18,52%
  Република Србија 76,16%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -183.793
 • Студио Б јп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07010109
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 243
  Адреса: Масарикова 5, Београд
  Број телефона:
  Директор: Ивана Вучићевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 81.936 70.534
  Обртна имовина: 71.115 51.854
  Укупна актива: 153.051 124.296
  Град Београд 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 18.810
 • Радио-телевизија Крагујевац јп, Крагујевац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 06875793
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 94
  Адреса: Бранка Радичевића 9, Крагујевац
  Број телефона: 034/330-300
  Директор: Јованка Маровић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 19.408 16.692
  Обртна имовина: 10.872 11.408
  Укупна актива: 54.105 58.405
  Државни капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -30.305
 • Наш глас доо, Смедерево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07654120
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 10
  Адреса: Трг Републике 6, Смедерево
  Број телефона: 026/462-2319
  Директор: Горо Реџић
  Привремени заступник капитала: Мика Момчиловић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 39.185 39.016
  Обртна имовина: 6.627 7.478
  Укупна актива: 45.812 46.494
  Остали 16,83%
  Агенција за приватизацију 83,17%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 39.213
 • Глас Подриња ад, Шабац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07121962
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 18
  Адреса: Кнеза Лазара 1, Шабац
  Број телефона: 015/305-861
  Директор: Драган Мирковић
  Привремени заступник капитала: Драган Мирковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 12.119 39.802
  Обртна имовина: 6.864 6.093
  Укупна актива: 27.959 45.895
  Остали 11,96%
  Агенција за приватизацију 71,36%
  Акционарски фонд 16,68%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 22.395
 • РТВ Панчево јп, Панчево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08393346
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 63
  Адреса: Димитрија Туцовића 2, Панчево
  Број телефона: 013/351-353
  Директор: Светлана Ђедовић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 22.937 25.997
  Обртна имовина: 14.939 12.375
  Укупна актива: 37.876 38.372
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 10.608
 • Радио телевизија Шабац јп, Шабац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20198397
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 39
  Адреса: Кнеза Лазара 1, Шабац
  Број телефона: 015/353-242
  Директор: Александар Радовановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 31.429 29.241
  Обртна имовина: 6.738 5.933
  Укупна актива: 38.167 35.174
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 7.403
 • Нови пут јп, Јагодина

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07114931
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 76
  Адреса: Вука Караџића 5, Јагодина
  Број телефона: 035/8150-400
  Директор: Љубиша Вујић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 17.442
  Обртна имовина: 11.341
  Укупна актива: 28.783
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 13.049
 • Нишка телевизија јп, Ниш

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17427458
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 85
  Адреса: Војводе Мишића 50, Ниш
  Број телефона: 018/521-172
  Директор: Бобан Рајковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 10.118 8.716
  Обртна имовина: 10.222 16.845
  Укупна актива: 24.247 25.993
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -432
 • РТВ Врњачка Бања ад, Врњачка Бања

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17019864
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Затворено акционаско друштво
  Број запослених: 8
  Адреса: Војвођанска бб, Врњачка Бања
  Број телефона:
  Директор: Драган Марковић
  Привремени заступник капитала: Душан Јовановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.194 1.738
  Обртна имовина: 4.386 6.734
  Укупна актива: 17.277 21.409
  Остали 14,95%
  Агенција за приватизацију 69,96%
  Акционарски фонд 15,09%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -12.937
 • ЈП Радио телевизија Крушевац, Крушевац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07194455
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 92
  Адреса: Трг косовских јунака 6, Крушевац
  Број телефона: 037/438-491
  Директор: Ђорђе Ковачевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 13.592 12.039
  Обртна имовина: 9.946 6.362
  Укупна актива: 23.538 18.401
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 8.245
 • Шумадија јп, Аранђеловац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07122802
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 24
  Адреса: Кнеза Михајла 108, Аранђеловац
  Број телефона: 034 722 886
  Директор: Мирослава Гушић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 12.179 11.852
  Обртна имовина: 2.779 1.916
  Укупна актива: 16.336 18.156
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -4.388
 • Радио Зрењанин ЈП, Зрењанин

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20054042
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 29
  Адреса: Народне омладине 1, Зрењанин
  Број телефона: 023/511-178
  Директор: Горан Старчевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 9.578 12.152
  Обртна имовина: 3.138 5.858
  Укупна актива: 12.716 18.010
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 7.035
 • Радио Лесковац јп, Лесковац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07207255
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 33
  Адреса: Масариков трг 7, Лесковац
  Број телефона: 016/254-511
  Директор: Томислав Стевановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.037 1.771
  Обртна имовина: 1.430 1.280
  Укупна актива: 16.357 17.041
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -13.990
 • ТВ Смедерево јп, Смедерево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 06847242
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 31
  Адреса: Горанска бб, Смедерево
  Број телефона: 026/462-4037, 060/022-3672
  Директор: Татјана Ђурић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 241 146
  Обртна имовина: 14.793 13.883
  Укупна актива: 17.109 16.953
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -2.924
 • Аполо јп, Нови Сад

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08691193
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 75
  Адреса: Трг Слободе 3, Нови Сад
  Број телефона: 021/472-2353
  Директор: Емилија Марић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 11.691 11.660
  Обртна имовина: 3.550 4.767
  Укупна актива: 15.241 16.427
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 9.506
 • Радио телевизија Инђија јп, Инђија

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08169101
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 20
  Адреса: Војводе Степе 1, Инђија
  Број телефона: 022/561-211
  Директор: Цвијетко Тадић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 10.670 10.460
  Обртна имовина: 5.224 5.495
  Укупна актива: 15.894 15.955
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 13.697
 • Телевизија Пирот доо, Пирот

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20156830
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 15
  Адреса: Бранка Радичевића бб, Пирот
  Број телефона: 010/313-800
  Директор: Зоран Савић
  Привремени заступник капитала: Зоран Савић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 13.925 6.615
  Обртна имовина: 8.091 8.482
  Укупна актива: 22.016 15.097
  Агенција за приватизацију 77,92%
  Акционарски фонд 22,08%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 5.962
 • ЈП Врбас, Врбас

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08061122
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 39
  Адреса: Маршала Тита 105, Врбас
  Број телефона: 021-700-355
  Директор: Мирна Пароци
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 3.433 3.053
  Обртна имовина: 2.209 1.429
  Укупна актива: 12.940 15.087
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -10.605
 • Радио телевизија Врање јп, Врање

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07285531
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 54
  Адреса: Партизанска 17 а, Врање
  Број телефона: 017/422-632
  Директор: Зоран Величковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 11.873 0
  Обртна имовина: 14.356 14.272
  Укупна актива: 26.229 14.272
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 7.487
 • Радио Пирот јп, Пирот

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20156813
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 6
  Адреса: Трг пиротских ослободилаца 30, Пирот
  Број телефона: 010/313-890, дир. 010/320-903
  Директор: Оливера Китановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 9.390 9.390
  Обртна имовина: 4.299 4.457
  Укупна актива: 13.689 13.847
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 11.697
 • Радничка штампа дп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07012284
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Друштвено предузеће
  Број запослених: 7
  Адреса: Трг Николе Пашића 5, Београд
  Број телефона: 011/333-5381
  Директор: Слободан Лаловић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 3.854 3.745
  Обртна имовина: 1.055 1.379
  Укупна актива: 7.294 12.415
  Друштвени капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -7.291
 • Радио телевизија Младеновац доо, Младеновац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17569325
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 10
  Адреса: Краља Петра Првог 175, Младеновац
  Број телефона: 011/823-2338
  Директор: Предраг Алексендрић в.д. директор
  Привремени заступник капитала: Марина Протић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.947 1.411
  Обртна имовина: 1.831 695
  Укупна актива: 11.695 12.374
  Остали 14,79%
  Агенција за приватизацију 70,41%
  Акционарски фонд 14,80%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -10.268
 • Радио Шид јп, Шид

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08126437
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 25
  Адреса: Карађорђева 9, Шид
  Број телефона: 022/712-939
  Директор: НИКОЛА ВИДИЋ
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 8.100 7.600
  Обртна имовина: 9.705 3.879
  Укупна актива: 17.805 11.479
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 2.648
 • ЈНИП Панчевац ад, Панчево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08393354
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 19
  Адреса: Трг краља Петра Првог 11, Панчево
  Број телефона: 013/300-820
  Директор: Драгана Кожан
  Привремени заступник капитала: Александар Вучковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.784 5.785
  Обртна имовина: 6.799 5.472
  Укупна актива: 9.583 11.257
  Остали 9,71%
  Агенција за приватизацију 78,30%
  Акционарски фонд 11,99%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 5.176
 • Информативни центар Кикинда јп, Кикинда

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08020981
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 21
  Адреса: Генерала Драпшина 20, Кикинда
  Број телефона: 023/425-734
  Директор: Синиша Бошков
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 4.860 4.531
  Обртна имовина: 4.217 4.838
  Укупна актива: 9.077 9.369
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 3.535
 • Радио и телевизија Бап јп, Бачка Паланка

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08779384
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 37
  Адреса: Жарка Зрењанина 74/4, Бачка Паланка
  Број телефона: 021/750-665
  Директор: Јулија Ристић Сремац
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 381 3.281
  Обртна имовина: 4.568 6.046
  Укупна актива: 5.234 9.327
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.140
 • НИПД Реч народа ад, Пожаревац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20153091
  Претежна делатност: Делатности новинских агенција (шифра 6391)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 14
  Адреса: Таковска 5, Пожаревац
  Број телефона: 012/532-309
  Директор: Драган Миленковић
  Привремени заступник капитала: Драган Миленковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 733 4.927
  Обртна имовина: 3.721 3.435
  Укупна актива: 4.454 8.362
  Остали 4,59%
  Агенција за приватизацију 75,66%
  Акционарски фонд 19,75%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 5.385
 • Радио Суботица јп, Суботица

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08009309
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 45
  Адреса: Парк Рајхл Ференца 1-8, Суботица
  Број телефона: 024/654-100
  Директор: Љубиша Степановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 810 1.495
  Обртна имовина: 3.983 6.509
  Укупна актива: 4.793 8.004
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 420
 • Радио Сомбор ад, Сомбор

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08046280
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 6
  Адреса: Трг Светог Ђорђа 1, Сомбор
  Број телефона: 025/412-732
  Директор: Стипан Бенић
  Привремени заступник капитала: Бојан Ђуровић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.278 2.040
  Обртна имовина: 1.067 881
  Укупна актива: 6.579 6.233
  Остали 8,53%
  Агенција за приватизацију 69,99%
  Акционарски фонд 21,48%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -3.312
 • Tерра филм ад, Нови Сад

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08169055
  Претежна делатност: Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма(шифра 5911)
  Правна форма: Отворено акционарско друштво
  Број запослених: 1
  Адреса: Футошка 66, Нови Сад
  Број телефона: 021/548-633
  Директор: Желимир Жилник Петровић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 3.141 2.979
  Обртна имовина: 141 252
  Укупна актива: 5.920 6.116
  Акцијски капитал 0,53%
  Друштвени капитал 99,47%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -2.885
 • Параћин јп, Параћин

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07832699
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 18
  Адреса: Николе Пашића бб, Параћин
  Број телефона: 035/569-601
  Директор: Слободан Танић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.512 4.003
  Обртна имовина: 1.723 1.960
  Укупна актива: 4.235 5.963
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 4.321
 • Емка дп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07748094
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Друго/непознат правни статус
  Број запослених: 3
  Адреса: Малопољска 46, Лештане, Београд
  Број телефона: 064/611-6268
  Директор: Александар Маринковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 5.704 5.147
  Обртна имовина: 185 318
  Укупна актива: 5.889 5.465
  Друштвени капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 5.337
 • Радио Обреновац доо, Обреновац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20213116
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 6
  Адреса: Краља Александра Првог 63, Обреновац
  Број телефона:
  Директор: Валентина Пешовић
  Привремени заступник капитала: Божо Бузејић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 180 89
  Обртна имовина: 1.248 2.960
  Укупна актива: 6.098 5.367
  Агенција за приватизацију 70,00%
  Акционарски фонд 30,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -2.318
 • Радио Пожаревац јп, Пожаревац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20153113
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 19
  Адреса: Таковска 5, Пожаревац
  Број телефона: 012/541-656
  Директор: Марко Савић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 3.069 2.929
  Обртна имовина: 2.215 1.939
  Укупна актива: 5.284 4.868
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 4.011
 • Лука-consulting дп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07906838
  Претежна делатност: Рачунарско програмирање (шифра 6201)
  Правна форма: Друштвено предузеће
  Број запослених: 1
  Адреса: Немањина 4/1, Београд
  Број телефона: 011/ 2643 -220
  Директор: Драгица Пикула
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 4.874 4.698
  Обртна имовина: 126 87
  Укупна актива: 5.000 4.785
  Друштвени капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 4.638
 • Реч радника јп, Алексинац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07187564
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 28
  Адреса: Душана Тривунца 5-11, Алексинац
  Број телефона: 018/800-904
  Директор: Александра Симић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.517 3.779
  Обртна имовина: 544 454
  Укупна актива: 3.061 4.233
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 2.560
 • Радио Ваљево јп, Ваљево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 06121179
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 11
  Адреса: Војводе Мишића 21, Ваљево
  Број телефона: 014/293-606
  Директор: Предраг Обућина
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.315 2.129
  Обртна имовина: 1.746 1.057
  Укупна актива: 3.061 3.472
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -286
 • БЦ Инфо ЈП, Бела Црква

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08724598
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 5
  Адреса: Пролетерска 4, Бела Црква
  Број телефона: 013/854-000
  Директор: Радојица Мали
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.064 2.599
  Обртна имовина: 1.169 869
  Укупна актива: 3.233 3.468
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 833
 • Телевизија Пожега јп, Пожега

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20297972
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 12
  Адреса: Николе Пашића 4, Пожега
  Број телефона: 031/812-333; 031/811-425
  Директор: Дука Илић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.530 2.906
  Обртна имовина: 935 473
  Укупна актива: 2.465 3.379
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.123
 • ИПЦ Кула доо, Кула

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08138117
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 7
  Адреса: Максима Горког 1, Кула
  Број телефона:
  Директор: Миланка Поповић
  Привремени заступник капитала: Весна Ковач
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 433 345
  Обртна имовина: 3.085 2.801
  Укупна актива: 3.518 3.146
  Остали 14,60%
  Агенција за приватизацију 70,40%
  Акционарски фонд 15,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 180
 • Радио Лазаревац јп, Лазаревац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17061259
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 9
  Адреса: Карађорђева 20, Лазаревац
  Број телефона: 011/812-1791
  Директор: Гордана Поповић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 626 2.212
  Обртна имовина: 981 880
  Укупна актива: 1.607 3.092
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 2.607
 • Радио станица Деспотовац доо, Деспотовац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17104209
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 1
  Адреса: Деспота Стевана Лазаревића 2, Деспотовац
  Број телефона: 035/612-999
  Директор: Владан Гицић
  Привремени заступник капитала: Бранко Трифуновић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 865 698
  Обртна имовина: 1.057 732
  Укупна актива: 4.015 2.867
  Агенција за приватизацију 70,00%
  Акционарски фонд 30,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -1.437
 • Радио Нови Бечеј јп, Нови Бечеј

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08662959
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 7
  Адреса: Маршала Тита 8, Нови Бечеј
  Број телефона: 023/771-741
  Директор: Слађана Ђорђијев
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 336 1.290
  Обртна имовина: 1.454 1.521
  Укупна актива: 1.790 2.811
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 2.149
 • Недељне новине ад, Бачка Паланка

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08779392
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 8
  Адреса: Краља Петра Првог 21, Бачка Паланка
  Број телефона: 021/604-1576
  Директор: Мирко Агић
  Привремени заступник капитала: Зоран Баћина
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 96 91
  Обртна имовина: 1.766 992
  Укупна актива: 5.249 2.437
  Остали 4,99%
  Агенција за приватизацију 87,78%
  Акционарски фонд 7,23%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -1.354
 • Радио Рашка јп, Рашка

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17034243
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 35
  Адреса: Душанова 6, Рашка
  Број телефона: 036/734-887
  Директор: Ђорђе Гогић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.679 1.301
  Обртна имовина: 709 1.126
  Укупна актива: 2.388 2.427
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 236
 • Радио Дрина доо, Мали Зворник

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17315811
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 1
  Адреса: Краља Петра Првог 38, Мали Зворник
  Број телефона: 065/877-9000
  Директор: Љиљана Ристановић
  Привремени заступник капитала: Гордана Гвозденовић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.266 1.335
  Обртна имовина: 71 198
  Укупна актива: 1.779 2.160
  Остали 22,50%
  Агенција за приватизацију 70,00%
  Акционарски фонд 7,50%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -627
 • Сечањ јп, Сечањ

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08685657
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 10
  Адреса: Партизански пут 56, Сечањ
  Број телефона: 023/842-050
  Директор: Братислав Шуловић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 494 1.402
  Обртна имовина: 276 430
  Укупна актива: 1.979 1.832
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 586
 • РТВ Пруга јп, Лајковац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17257153
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 13
  Адреса: Војводе Мишића 2, Лајковац
  Број телефона: 014/ 3433-086
  Директор: Гордана Пауновић Живановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 944 914
  Обртна имовина: 257 252
  Укупна актива: 1.201 1.166
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.047
 • Радио Пожега јип, Пожега

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20297999
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 7
  Адреса: Француска 1, Пожега
  Број телефона: 031/811-595
  Директор: Саша Петровић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 438 631
  Обртна имовина: 974 520
  Укупна актива: 1.430 1.151
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 260
 • Радио Барајево доо, Барајево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17141775
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 2
  Адреса: Миодрага Вуковића 2, Барајево
  Број телефона: 011/8301-415
  Директор: Дејан Николић
  Привремени заступник капитала: Бранислава Марковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 695 95
  Обртна имовина: 405 204
  Укупна актива: 1.100 840
  Остали 2,40%
  Агенција за приватизацију 70,00%
  Акционарски фонд 27,60%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -541
 • Победа доо, Крушевац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20149680
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 0
  Адреса: Трг косовских јунака 6, Крушевац
  Број телефона: 065/912-9999
  Директор: Никола Поповић
  Привремени заступник капитала: Небојша Раденковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 20
  Обртна имовина: 1.779
  Укупна актива: 12.008
  Агенција за приватизацију 73,90%
  Акционарски фонд 26,10%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Нови Пазар јп, Нови Пазар

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17384244
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 81
  Адреса: С. Бачанин 29, Нови Пазар
  Број телефона: 020/312-735
  Директор: Денис Маврић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио-телевизија Трстеник јп, Трстеник

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17021354
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 32
  Адреса: Кнегиње Милице бб, Трстеник
  Број телефона: 037/711-200
  Директор: Јован Маринковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Информативни центар Тутин јп, Тутин

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17425242
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 15
  Адреса: Богољуба Чукића 9, Тутин
  Број телефона: 020/811-103
  Директор: Албин Гегић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио Медвеђа јп, Медвеђа

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17363751
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 12
  Адреса: Јабланичка 63, Медвеђа
  Број телефона: 016/891-900
  Директор: Радован Раденковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Петровац на Млави јп, Петровац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07631383
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 12
  Адреса: Бате Булића бб, Петровац
  Број телефона: 012/331-194
  Директор: Раса Стојановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Телевизија Блаце јп, Блаце

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20367865
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 3
  Адреса: Краља Петра Првог 70, Блаце
  Број телефона:
  Директор: Жаклина Милутиновић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио телевизија Цариброд јп, Димитровград

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20275430
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 20
  Адреса: Трг Др Зоран Ђинђић 2, Димитровград
  Број телефона: 010/360 – 777
  Директор: Емил Томов
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Цинк јп, Нови Кнежевац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08758069
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 7
  Адреса: Трг Моше Пијаде 11, Нови Кнежевац
  Број телефона: 023/83-918
  Директор: Деже Чејтеи
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио телевизија Брус јп, Брус

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17214217
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 20
  Адреса: Братиславе Петровић 15, Брус
  Број телефона: 037/827-027 037/826-066
  Директор: Драгослав Вучековић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Југословенски лексикографски завод, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07748345
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Друго/непознат правни статус
  Број запослених: 0
  Адреса: Кнеза Михаила 40, Београд
  Број телефона:
  Директор: Живојин Јанковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Остали 0,40%
  Друштвени капитал 99,60%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • РТВ Ћуприја јп, Ћуприја

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 06876331
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 40
  Адреса: Лоле Рибара 1, Ћуприја
  Број телефона: 035/847-6513
  Директор: Бојан Кнежевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио Бачка јп, Бач

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08223467
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 10
  Адреса: Трг Маршала Тита 4, Бач
  Број телефона: 021/771-444
  Директор: Александра Малиновић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио телевизија Стара Пазова јп, Стара Пазова

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08015252
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 26
  Адреса: Краља Петра И Ослободиоца 10, Стара Пазова
  Број телефона: 022/310-011
  Директор: Јовица Гагрица
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Бачка Топола јп, Бачка Топола

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08744360
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 12
  Адреса: Дунавска 8/3, Бачка Топола
  Број телефона: 024/715-910
  Директор: Диана Домањ Дудаш
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 5.790
  Обртна имовина: 1.685
  Укупна актива: 7.475
  Локалне самоуправе 74,55%
  АП Војводина 25,45%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио Бујановац јп, Бујановац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17032917
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 41
  Адреса: Крађорђев трг бб, Бујановац
  Број телефона: 017/653-380
  Директор: Адеми Хајредин
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
Share

Kako prodati borski rudnik bakra?

Bor, Beograd, 30. avgust

Prvo su ga kupili Rumuni, na drugom tenderu Austrijanci, a posle se niko nije ni javljao

Izvor: Politika, Autor: Branko Kecman, privrednik iz Beograda

Početak rada nove topionice kasni dve godine
Početak rada nove topionice kasni dve godine

Poslednjih dana mnogo se govori o privatizaciji 502 preduzeća u Srbiji posle jav- nog poziva zainteresovanima da učestvuju u tom procesu. Stvorena je takva atmosfera, pogotovo za preduzeća u restrukguiranju, da se spa- sioci i strateški partneri očekuju jedino da dođu iz inostranstva, sa svojim kapitalom, tehnologijama, menadžmentom i ostalim što je potrebno za uspešno poslovanje.

Nismo izvukli pouke iz neuspelih privatizacija tih subjekata u prošlosti. Mogu da komentarišem događaje vezane za privatizaciju RTB „Bor” jer sam poslom neprekidno prisutan u Boru od 2002. godine do danas.

Tender za prvu privatizaciju bio je obja- vljen u septembru 2006. godine a prodavalo se dve trećine kompanije za minimum 266,7 mi- liona dolara, plus investicija od 150 do 200 miliona dolara. Pobedio je rumunski „Ku- prum” s kojim je potpisan ugovor koji je ka- snije raskinut. Tender za drugu privatizaciju objavljen je u avgustu 2007. godine s cenom od minimum 340 miliona dolara, plus 180 miliona dolara investicija. Od dva kandidata bolji je bio „A-tek” iz Austrije, koji nije ispoštovao preuzete obaveze i proces privatizacije je stopiran. Treći tender objavljen je novembra sledeće godine, a Agencija je nudila 67 odsto vlasništva za minimum 300 miliona dolara, koje treba uložiti za sprovođenje investicionog programa, odnosno za obnovu postojećih i izgradnju novih rudarskih i me- talurških kapaciteta, za zaštitu životne sredine i namirenje obaveza prema ostalim komercijalnim poveriocima. Dug RTB „Bor” od 500 miliona evra prema državi konvertuje se u 33 odsto vlasništva kompanije. Uvidev- ši da ne postoji ozbiljan partner, neposredno pre isteka roka za prijavljivanje Agencija za privatizaciju transformiše ovaj tender u četvrti, kojim se traži strateški partner kome se prodaje 40 odsto vlasništva kompa- nije za iznos od minimum 116 miliona dolara, koje treba uplatiti u roku od tri godine, a država se prihvata da obezbedi 130 miliona dolara za izgradnju nove topionice. Ni ovaj tender nije uspeo.

Da bi neutralisala efekat neuspele privatizacije, Vlada kreće s podrškom za modernizaciju RTB „Bor” i obezbeđuje potrebne garancije za izgradnju nove topionice, kapaciteta 400.000 tona koncentrata bakra godišnje, nove fabrike sumporne kiseline i potrebne opreme za rudarstvo. Početak rada topionice kasni dve godine i realno je očekivati da počne sledeće godine, a projektovana cena izgradnje višestruko je probijena. Problem će biti što RTB „Bor” iz sopstvene rude neće moći da obezedi ni 50 odsto koncentrata bakra za optima- lan rad nove topionice. Iz tog razloga, da bi se obezbedio potreban koncentrat, predložena je „privatizacija“ tri rudna ležišta: „Borska reka“ (investicija 100 miliona dolara), „Cerovo” (investicija 100milionadolara) i „Čoka Marin” (investicija 30 miliona dolara). Zaduženje RTB „Bor” porasloje na više od milijardu dolara.

Rudnik bakra „Pirdop” u Bugarskoj ima sli- čan sadržaj bakra u rudi kao u Boru, zapošlja- va manje od hiljadu ljudi. a proizvodi godišnje više od 200.000 tona katode bakra. RTB Bor ima oko pet hiljada zaposlenih, a godišnje proizvodi oko 35.000 tona katode bakra. Naj- veći problem RTB „Bor” je previsoka proiz- vodna cena po toni katode, što je posledica slabog iskorišćenja bakra iz ionako siromašne rude koja se prerađuje, kao i lošeg kvali- teta koncentrata bakra. Nijedna novatehnolo- gija nije uvedena u RTB „Bor” u poslednje dve decenije i zato su rezultati poslovanja veo.ma loši. Nije iskorišćena ni izuzetno visoka cena bakra koja važi na svetskom tržištu po- slednjih sedam-osam godina da bi se smanjilo zaduženje RTB Bor. Da li postoji način da se poboljša pozicija RTB „Bor”? Postoji, a to je primena novih tehnologija iz ove oblasti, čiji su autori naši stručnjaci. U Srbiji je razvijeno nekoliko visokoprofitabilnih i ekoloških rudarskih tehnologija za preradu bakra iz rude i jalovine, kao i za pronalaženje ležišta s kvalitetnom rudo.m. Da je RTB „Bor” do sada primenio te tehnologije ostva- rio bi profit od više desetina miliona dolara godišnje i rešio neke od postojećih ekoloških problema. Ovo su svetske tehnologije i mogu da se prodaju zainteresovanima širom planete, a potrebno je samo napraviti srpsku reprezentaciju za bakar i uspeh će biti neminovan. Taj tim može da sastavi samo nadležno ministarstvo, a sa dobrom organizacijom mo- že se definisati i kvalitetna strategija za privatizaciju RTB „Bor”.

Rudnik bakra „Pirdop” u Bugarskoj ima manje od hiljadu zaposlenih, proizvodi godišnje više od 200.000 tona katode bakra, dok RTB „Bor” ima oko 5.000 zaposlenih, a godišnje proizvodi oko 35.000 tona katode bakra

Share

Privatizacija kao neminovnost: Za RTB Bor najbolje je da dobije strateškog partnera

Bor, 21. avgust

Autor: M.C.

RTB BOR je jedna od 502 firme u Srbiji koje su obuhvaćene javnim pozivom za privatizaciju. U prvom redu reč je o preduzećima u restruktuiranju, gde se borski kombinat bakra nalazi već punih DESET godina. Pitali smo stručnjake šta predstoji i kakva će biti sudbina bakarnog giganta?

-Najbolje bi bilo da RTB dobije strateškog partnera i da se ceo posao okonča kao na primeru JAT-a i Emirata. Taj model je danas najaktuelniji, i nije iznenađenje što će ga država uporno forsisrati, jer se pokazao uspešnim. Kakav je red poteza nakon 15. septembra kada se završava prikupljanje ponuda za promenu vlasništva nad 502 firme, a samim tim i RTB? Državna komisija će razmotriti zahteve i predloge sindikata i rukovodstava ovih kompanija, a onda će biti raspisani tenderi. Sve je u igri. Moguće je da će biti zainteresovanih za pojedine rudnike i fabrike, možda i celinu kompanije. Država će, nesumnjivo, sve učiniti da zadrži radna mesta, ali u slučaju RTB-a to će zaista biti teško.U opciji je, najverovatnije, da će dugovi biti konverzovani u kapital, a radnicima obezbeđen korektan socijalni program. Novi gazda moraće da zadrži najmanje 2 do 2.500 zaposlenih. Potencijalni kupci želeće da aposolutno čist račun i firmu sa realnim osnovama za rad. Neće biti dileme: država će posegnuti za najboljim rešenjima, ali je izvesno da RTB danas nije u povoljnom položaju (ogromni dugovi, nezavršene investicije, mala proizvodnja), s tim da je tržište osigurano i da je moguće, s novim ulaganjima, znatnije povećati proizvodnju. Jer, overene rudne rezerve zahtevaju i velika ulaganja i taj posao je nemoguć bez najjačih svetskih kompanija. Budući kupac, dakle, mora da bude snažna i priznata svetska kompanija – naglašavaju naši sagovornici.

Ukoliko bi se primenio model sa Emiratima i strateško partnerstvo, cela priča bila bi brzo završena. U suprotnom, promena vlasništa bi bila gotova najkasnije krajem aprila iduće godine.

U RTB će, i sindikati, verujemo i menadžment, pokušati da se obezbedi status državne firme, mada je ta opcija manje verovatna, ili je gotovo i nemoguća. Jer, desetogodišnje (neuspešno) restruktuiranje, pa i period poslednjih pet-šest godina sa novim menadžmentom, nije usrećio kompaniju. Dugovanja, uprkos rekordnoj svetskoj ceni bakra, gotovo su udvostručena, a prihod od 1,5 milijardi dolara potrošen je lagano uz nova kreditna zaduženja za investije u metalurgiji u rudarstvo.

Za utehu je da nije jedino RTB u brzoj privatizaciji, ista sudbina zadesila je 502 preduzeća, jer pitanje je da li ima drugačijeg izlaza iz godinama nagomilanih teškoća. Da se znalo bolje i kvalitetnije da radi bilo je vremena, restruktuiranje traje još od 2004. Reklo bi se da je država posebno odgovorna za stanje kakvo jeste: vlade su se menjale, pomaka nije biilo, direktorima se previše gledalo kroz prste, dopuštena je previsoka neodgovornost, cvetali su nerad i korupcija pomešani s kriminalom i javašlukom. RTB nije bio jedini u toj grupi “maženih i paženih” firmi. Štaviše, drugi su dobijali i veće podrške od države koja se, izgleda, više bavila politikom i političkim marketingom, manje onime od čega se živi – ekonomijom.

Share

DSS BOR: RTB treba da bude državni, gde je menadžment RTB-a?

Bor, 21. avgust

-Naša politika oduvek je bila jasna: poslednji pet, šest godina borili smo se da RTB ostane u državnom vlasništvu, jer je to najbolja opcija i za državu i Bor. Jer, znali smo da privatizacija ne može da sačuva toliko radnih mesta, niti je dobro da se otuđuju – bez obzira na model – prirodna i nacionalna dobra. RTB je firma od nacionalnog interesa i to je svakome kristalno jasno. To što se u restruktuiranju ništa nije uradilo, neka se vidi ko je kriv. Država je dopustila da kompanijom vlada nesposobno i nedoraslo vremenu rukovodstvo. Nisu za to, niti mogu da budu, odgovorni radnici i građani. Osnivani su i negovani veštački i poltronski sindikati, podržavan je jedan direktor s političkom prevrtljivošću koja je uspevala da se nametne celom gradu, pa i šire i zato danas nismo iznenađeni. To, opet, ne znači da se nećemo boriti da RTB bude i dalje nosilac razvoja ovog kraja i da ne ode u pogrešne ruke. Ovo nam je izjavio Dragan Marković, predsednik borskog DSS najavljujući za sutra u podne konferenciju za medije i zvanično saopštenje.

Marković naglašava da ga iznenađuje ćutanje i čekanje sindikata u RTB, pa i Rudarskog sindika Srbije koji se uvek stavljao u zaštitu direktorske politike. Bilo bi dobro, smatra on, da se što pre oglasi i menadžment RTB na čelu sa generalnim direktorom i da se vidi ko je dosledan a ko nije u dosadašnjim izjavama i obećanjima. Najgore je da radnici predugo ostanu zbunjeni očekujući šta će ih već sutra zadesiti, utoliko pre što se zarade umanjuju, mada su i danas zadovoljavajuće.

Share

Objavljena prodaja RTB Bor, i direktori i sindikati – zanemeli!

Bor, Beograd, 20. avgust

Autor: M.C.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije, pre nekoliko dana, objavila je Javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, investitorima (pravnim i fizičkim licima) za privatizaciju preduzeća u skladu sa novim Zakonom o privatizaciji. Među 502 preduzeća, koja treba da se “udome”, nalazi se i RTB Bor sa zavisnim privrednim društvima: TIR, RBB, RBM i ukupno 5029 zaposlenih. Na spisku se nalazi i RTB Invest, koji sa tri zaposlena spada među najbolje izvoznike u Srbiji i jedini ima pozitivnu vrednost kapitala. Pisma o zainteresovanosti, kako piše u Javnom pozivu, moguće je dostaviti do 15. septembra 2014. godine. Agencija će dostaviti Ministarstvu privrede predloge modela i metoda privatizacije za svako od tih preduzeća pojedinačno. Obavezan rok za sprovođenje privatizacija je do kraja decembra 2015. godine.

Uprkos marketinškim trikovima, političkim raspravama i zaplitanjima, kao i obećanjima menadžmenta RTB-a o povećanju proizvodnje, o dobiti kompanije, o čistom nebu nad Borom, realnost je sasvim drugačija. Realni gubici i dugovi su ogromni, rokovi za projekte probijeni, potrošen je veliki kreditni novac… Borani se i danas guše u smogu (zatrovanog industrijskog dima često je i u krajevima grada gde se ranijih godina nikad nije osećao). Sada se sprema i privatizacija i videćemo kako će reagovati sindikati i posebno MENADŽMENT RTB-a na čelu sa, sve do juče, beskrompromisnim borcem protiv privatizacije kombinata bakra, vizionerem Blagojem Spaskovskim. On je, ako se sećate (postoji sačuvan snimak) izjavljivao i da “daje ruku desnicu ukoliko se državni RTB privatizuje”). Očigledno je da su građani ovog grada i radnici RTB-a koji rade u najtežim uslovima OBMANUTI i da im nije, niti može biti svejedno, i kad prvi sindikalni vođa, Dragan Aleksić Gara izjavi “da se nešto mora i dati da bi se sutra dobilo”. On je ranije otvoreno govorio da će podržavati direktore “sve dok daju dobru platu”. Njemu prvo i posebno, naravno. SUTRA će se, upravo doznajemo, kao i uvek do sada, prvi oglasiti sindikat NEZAVISNOST.

Dakle, počelo je odmotavanje gordijevog čvora zvanog RTB Bor. TEK će se sad videti ko je bio u pravu, pojedini, retki novinari i stručnjaci, ili veliki direktori. DOŠLO se do kraja, pa i ova priču tako treba razumeti. Od nečeg se moralo krenuti, ali da je trebalo lagati narod – nije trebalo. Očekujemo li dugu, vruću jesen? A o tome koliko je cvetao kriminal i korupcija, trebalo bi i o toj pošasti, bez obzira na proces privatizacije i ostalih promena, snažnije progovoriti i nastaviti bitku koja u Boru i okolini, nažalost, čestito nije ni započeta.

Share

Na prodaju 18 preduzeća iz Borskog i Zaječarskog okruga

Bor, Zaječar, Beograd, 20. avgust

Izvor: Tanjug

Među 502 preduzeća za koja je Agencija za privatizaciju 15. avgusta objavila javni poziv za prodaju, nalazi se 18 preduzeća iz istočne Srbije – 13 iz Borskog i pet iz Zaječarskog okruga.

U procesu privatizacije prvi put i „Terentni transport“ Bor.

Neka od ovih preduzeća nalaze se u procesu restrukturiranja, a druga, poput borskog “Centroistoka”, već su bila predmet privatizacije, koja je poništena zbog zakonskih problema.
Jedno od preduzeća koje se prvi put pojavljuje u procesu privatizacije je AD “Teretni transport Bor”, koje je od 2010. godine u procesu restrukturiranja i jedno je od svega pet auto-transportnih preduzeća koja su ponuđena na prodaju.

– Već smo dobili nalog od Agencije za privatizaciju da dostavimo popis imovine i procenu imovine i kapitala na dan 31. decembar 2013. godine, i da ih predamo najkasnije do 29. septembra. Počeli smo da pripremamo kompletnu dokumentaciju, jer i preduzeću odgovara da se restrukturiranje napokon završi i da se privatizujemo na pravi način” – rekao je direktor AD “Teretni transport Bor” Zvonko Petalinkar.

On je naveo da se to preduzeće bavi prevozom robe u drumskom saobraćaju, ima 85 zaposlenih, 26 registrovanih teretnih vozila za drumski prevoz, 24 priključna vozila, dva putnička vozila i objekte za njihovo održavanje.

Petalinkar je naveo da je od osnivanja “Teretni transport” sam ostvarivo prihode i da očekuje da tako bude i posle privatizacije.

Prema njegovim rečima, od 2010. kada je počeo proces restrukturiranja, nije bilo subvencija države, a većina dugovanja koje preduzeće ima je prema državi, od čega su najveći deo kamate na neplaćene poreze do 2005. godine.

– Osnovni dug za porez na promet, koji je najveći, iznosi približno 37 miliona dinara, a kamata je još sedam miliona. Dug prema lokalnoj samoupravi je devet miliona, od čega je dva miliona osnovni dug, a ostalo kamata – precizirao je direktor AD “Teretni transport Bor”.

Po zakonu o mirovanju duga, naveo je Petalinkar, zahvaljujući redovnoj uplati poreza, preduzeću je u 2013. godini otpisano više od 200 miliona dinara kamate, tako da potencijalni kupac može da dobije preduzeće sa razumno malim dugovanjima.

On je rekao da u dokumentaciji, koja bude predata Agenciji za privatizaciju, svi podaci moraju da budu tačni jer je za odgovorno lice, za davanje netačnih podataka, po novom zakonu, osim novčane, predviđena i kazna zatvora.

 

Share

Mirković: Privatizaciju čeka 81 medij u Srbiji

Bor, Beograd, 8. jul

Izvor: Beta

sasa-mirkovicDržavni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Saša Mirković izjavio je juče da je u državnom vlasništvu 81 medij koji čeka privatizaciju ili je u nekoj fazi privatizacije.

Mirković je na sednici skupštinskog odbora za kulturu i informisanje rekao da prema podacima Agencije za privredne registre, u Srbiji ima između 1.300 i 1.400 medija, a da je u oko 10 odsto počelo povlačenje države iz vlasništva. On je kazao i da je pri kraju izrada tri medijska zakona o javnom informisanju i medijima, elektronskim medijima i zakona o javnim medijskim servisima (Radio televizija Srbije i Radio televizija Vojvodine).

„Dobili smo određene komentare i mišljenja iz Evropske komisije. Mi smo na te komentare poslali odgovore“, rekao je Mirković navodeći da će narednih dana otputovati u Brisel i u direktnoj komunikaciji pokušati „što je moguće više da ubrza proces“ kako bi se oni našli u skupštinskoj proceduri.

Mirković je naveo i da će ti zakoni, posebno zakon o javnom informisanju i medijima, doneti „boljitak“ kada je u pitanju povlačenje države iz medija.

 

Share

RTB Bor u restruktuiranju umesto da smanji, povećao dug 2,6 puta

Bor, Beograd, 13. maj

Objavljujemo deo teksta o RTB-u Bor iz časopisa „Biznis i finansije“ naslovljen „Izazovi eksploatacije rudnih potencijala Srbije: Adut na grani“

Bor dim 4Pored zlata i jadarita, ispostavlja se da smo bogati i resursima borata, još jednog minerala sa širokom komercijalnom primenom u proizvodnji preko 500 različitih proizvoda. Svetsko tržište borata trenutno ima karakter oligopola, jer svega dva nalazišta, pod kontrolom Rio Tinto-a i Vlade Turske, zadovoljavaju čak 80% globalne tražnje. Međutim, od pre tri meseca, poznato je da je kanadski Erin Ventures Inc. u regionu Piskanja, kod Raške, otkrio indikativne rezerve od 5,6 miliona tona, zajedno sa još 6,2 miliona tona pretpostavljenih rezervi borata. Ako se zna, primera radi, da u svakom iPad-u ima 9 grama borata, nije čudno da svetska tražnja za ovim nemetalom već sada prevazilazi ukupnu ponudu i da se očekuje da njegova cena na međunarodnom tržištu skoči za punih 40-45% tokom 2014-2015. godine.

Ako se budućnost našeg rudarstva možda delom i zasniva na otkrićima i eksploataciji retkih metala, dotle nam je sadašnjost ipak vezana za ono čime izvesno raspolažemo – bakar, olovo i cink, pa time i za poslovanje velikih sistema, RTB-a Bor i Farmakoma, sa svojim rudnicima Leće i Zajača. Nakon što je neplanirano, kao posledica tri neuspešne privatizacije ostao u državnom vlasništvu, borski gigant je od 2009. u kontinuitetu beležio rast prihoda, sa nešto manje od 96 miliona evra na preko 290 miliona na kraju 2012, istina uz minimalnu EBITDA (poslovni dobitak pre amortizacije, kamata i poreza) maržu od 0,4 odsto i neto profit na nivou od nešto manje od 2 miliona evra. Na finansijskom planu, međutim, ključni problem ostaje veliki dug; dok prihodi, u velikoj meri, zavise od cene bakra na svetskim berzama, neto dug RTB-a na kraju pretprošle godine premašio je 315 miliona evra, što daje racio od čak 307 x EBITDA.

Neizmirene finansijske obaveze borskog kompleksa, sa rudnicima bakra u Boru i Majdanpeku, topionicom i rafinerijom u svom sastavu, bile su, uz nemogućnost kupaca da obezbede finansiranje privatizacije i nepovoljnu situaciju na svetskom tržištu bakra u periodu propale prodaje, jedan od glavnih razloga za uvođenje kompanije u proces restrukturiranja. Od smanjenja duga u međuvremenu nije bilo ništa, naprotiv, povećan je za 2,6 puta, mada kao rezultat finansiranja niza projekata, od izgradnje nove Topionice i Fabrike sumporne kiseline, preko rekonstrukcije postojećih kapaciteta, do modernizacije rudarske opreme u vrednosti od preko 200 miliona evra. Od te sume, samo je kanadska banka EDC odobrila kredit od 135 miliona evra za novu topionicu i fabriku sumporne kiseline, dok je prošle godine u ceo sistem uloženo oko 37 miliona, što je omogućilo rast proizvodnje kako bakra tako i zlata i srebra, i pozitivnu EBITDA, kako pokazuju nezvanični rezultati.

Iako kasne radovi na dva najskuplja projekta, izgradnji nove Topionice i Fabrike sumporne kiseline, generalno pozitivni rezultati ponovo privlače međunarodne investitore. Nekoliko kompanija je, prema najnovijim vestima, zainteresovano za ulaganja u eksploataciju jalovine, a dva najzvučnija imena koja već rade u borskom basenu svakako su američki Freeport-Mc Moran i čileanski Codelco. Američka kompanija je nedavno u blizini Bora otkrila bogato ležište rude bakra sa oko 200 miliona tona, a čileanski gigant već sarađuje sa RTB-om na iznalaženju optimalne metode za otkopavanje rude iz Borske reke.

Ako uzlazni trend finansijskih peformansi i proizvodnih rezultata bude nastavljen, četvrtog pokušaja privatizacije možda i ne bude. U takvom scenariju, nije isključeno da se država, kao vlasnik RTB-a, opredeli za model sličan onom koji je promovisan u slučaju EPS-a – većinsko državno vlasništvo nad RTB Grupom u kombinaciji sa strateškim partnerstvima ili stoprocentnim privatnim investicijama u otvaranje novih rudnika i podizanje proizvodnih kapaciteta. Elementarna pravila ekonomske racionalnosti sugerišu upravo ovakvo rešenje kao optimalno, jer RTB nije gubitaš kojeg se treba što pre osloboditi, niti je ekonomska „krava muzara“, poput NIS-a ili Telekoma, koja bi mogla budžetu da donese preveliki jednokratni priliv od eventualne privatizacije…

Share

RTB Bor: Nije samo Majdanpek na izdisaju!

Bor, Majdanpek,  12. maj

Autor: Ž.M.

Naša Redakcija je pre neki dan dobila pismo iz Majdanpeka uvaženog stručnjaka koji smatra da će ovaj rudnik u drugoj polovini ove godine dospeti u težak proizvodni položaj. Moguće je i da ostane bez proizvodnje, mada se, kako se navodi, već od jula očekuje pad učinka u celom rudarskom delu RTB-a. Podseća se da je u Velikom Krivelju veliko zakašnjenje u skidanju jalovine, što će dovesti do pada proizvodnje u drugoj polovini ove godine. Cerovo je poznato kao promašaj zbog oksidne i siromašne rude. Tek, minulog vikedna, jedan od najiskusnijih metalurških inženjera javio nam je da u topionici nema ni približno dovoljno sirovina, radi se na „kašičicu“ (kad se danas pogledaju dimnjaci vidi se koliko se topi koncentrata), 40 inženjera metalurga je „prebačeno“ u livničku baraku da tamo – šta bi drugo – presabiraju uspomene kako se nekad radilo. Oni sami najbolje znaju da li im je to neka vrsta kazne, nagrada zasigurno nije. Nadležne službe istražuju prodaju najkvalitetnijih koncentrata bakra inostranim kompanijama, što je izuzetno važan i interesantan posao posmatrano sa više aspekata. Svetska cena bakra je ispod 7.000 (6.690…) dolara za tonu, čime RTB ne može da se obraduje, jer troškovi proizvodnje se kreću blizu aktuelne cene ili su i veći.

Na drugoj strani, država nema para za uobičajne subvencije i razne pomoći, pa ni za završetak investicija u metalurgiji. Kako će se izaći iz restruktuiranja još se zvanično ne objavljuje, mada je strateški partner, čini se, neizbežan, a to je tako blizu privatizacije. Poslednja dva intervjua „kralja bakra“ Milana Popovića i našeg, kako ga pojedini mediji nazivaju, tajkuna Zorana Drakulića samo su još jedno zavaravanje, istina je da oni nisu „igrači“ za tako krupan problem. U komentarima na ove intervjue spominju se, s pravom, njihovi dosadašnji rezultati u podeli „bakarnog kolača“ nakon 2000. godine. Naravno, oni su privatni biznismeni i gledaju isključivo svoj interes, ako su nadigrali državu, onda je i to deo sposobnosti.

Plate u RTB padaju, i kamo sreće da se i ranije ozbiljnije merio rezulatat rada, a manje politikatnstvo i poltronstvo, politički marketing, izborne potrebe, pa i socijalna komponenta. Trebalo je prvenstveno gledati opšti interes  usmeren na blagovremeno vraćanje kredita i (strog zakonski) završetak najznačajnijih investicija.

Bez obzira kako zvučalo, jutrošnji razgovor sa taksistom u Boru, može da bude poučan: -Kaže taksista: onaj Tomić, direktor majdanpečkog rudnika moj je školski drug, i kuka mi kako ne može da ispuni megalomanske zahteve generalnog RTB, ne zna šta će da radi, i zdravlje mu je narušeno… Niko od putnika nije reagovao, svi su ćutali, verovatno je neko od njih zaposlen u RTB-u. Ne, nije ovaj detalj naivna, usputna pričica, ma koliko se činilo i da jeste. Dolaze prelomni dani za RTB, pa i za Bor, samim tim.

Kako nezvanično saznajemo, za sutra (utorak) zakazana je, u Beogradu, jedanput odložena sednica Upravnog odbora RTB Bor. Neće, izgleda, biti mirna, ni otaljavajuća (nezaboravimo da je RTB tri godine bio bez Upravnog odbora, i to je, eto i nažalost, bilo moguće), biće, veruje se, teška. Hoće li javnost saznati bar najvažnije zaključke, pitanje je. Jer, kada je reč o RTB-u i njegovom sve bleđem menadžmentu, nema puno komentara, što neke kompetentne organizacije koje se bave korupcijom i kriminalom nagoni da otvoreno, javno, prozovu i vrh države. Predugo se štite pojedinci iz RTB Bor i to, ne samo naše, nego i međunarodne organizacije, i te kako brine. Oni neće da ćute i taktiziraju, oni rade transparentno, upravo onako kako EU zahteva od nas. A mi se zaista trudimo da dođemo do članstva u EU. Sa ovakvim RTB Bor, i LOŠIM menadžmentom kako je u poznatom ekspozeu naveo premijer Vučić, kakav je ovaj danas, nismo ni na pragu tako jedne snažne evropske integracije.

Share

NALED traži od stranaka da se izjasne o ekonomskim prioritetima

Bor, Beograd, 22. februar

PrintNacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) pozvala je stranke koje učestvuju na parlamentarnim izborima 16. marta da se izjasne o ekonomskim reformama koje nameravaju da sprovedu u okviru svog političkog programa.

Liderima stranaka poslat je upitnik sa 41 pitanjem na koje treba da odgovore do kraja februara i navedu koje će konkretne mere sprovesti u cilju realizacije osam ključnih prioriteta za pokretanje ekonomije i KADA:

1. Borba protiv sive ekonomije i reforma inspekcija

2. Reforma radnog zakonodavstva

3. Unapređenje procesa izdavanja građevinskih dozvola

4. Smanjenje administrativnog opterećenja privrede i uvođenje elektronskih servisa

5. Smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta

6. Rešavanje problema brownfield-a i neuspelih privatizacija

7. Privlačenje investicija

8. Unapređenje regulatornog procesa

 Namera NALED-a, kao najveće javno-privatne asocijacije u zemlji iza koje stoji podrška 200 kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, jeste da građanima i privredi obezbedi objektivnu i nepristrasnu informaciju da li i u kojoj meri svaka od stranaka podržava ove prioritete. Nakon analize popunjenih upitnika, početkom marta biće organizovana javna debata u okviru koje će visoki predstavnici relevantnih političkih partija imati priliku da građanima i privredi predstave svoju ekonomsku agendu za period 2014-2018. Iako je primetno da stranke uglavnom imaju ekonomske programe, nijedna od njih nema javno objavljen plan realizacije i jasne rokove kada će svoje ideje sprovesti u delo.

Osam prioriteta za pokretanje ekonomije

Kada je reč o suzbijanju sive ekonomije, partije treba da  se izjasne na koji način će unaprediti inspekcijski nadzor, da li će menjati zakone i podzakonske akte koji se odnose na rad inspekcija, koje podsticajne mere za izlazak iz sive zone planiraju da usvoje i kako će sankcionisati nelegalno poslovanje.

Stranke bi trebalo da kažu i kako će rešiti ključne dileme u Zakonu o radu (isplata otpremnina, ugovori na određeno, disciplinske mere, minimalna zarada, reprezentativnost sindikata…), kao i na koji način će obezbediti učešće privrede i građana u izradi zakona (ne samo Socijalno-ekonomskog saveta).

Jedno od ključnih pitanja fiskalne politike jeste da li će ići na smanjenje poreza i doprinosa na zarade i na koji način. Takođe, u NALED-u pitaju stranke da li će smanjiti namete privredi, kako će sprečiti uvođenje novih parafiskalnih nameta i uspostaviti kontrolu visine taksi koje određuju agencije, uprave i javna preduzeća.

Od stranaka se očekuje da navedu da li će i kada usvojiti novi zakon o planiranju i izgradnji, da li će uvesti elektronsko izdavanje građevinskih dozvola na nacionalnom nivou, kao i kako će obezbediti kontrolu javnih preduzeća u procesu izdavanja saglasnosti. S tim u vezi, za privredu je važno da zna i da li će biti usvojen novi zakon o ulaganjima, da li se planira nastavak rada SIEPA-e i politike davanja podsticaja po otvorenom radnom mestu (i po kojim kriterijumima). Bitan propis za privlačenje investicija jeste i Zakon o privatizaciji  – da li partije planiraju njegove izmene, kojim merama će pomoći okončanje procesa restrukturiranja i privatizacije i šta će učiniti za revitalizaciju braunfild lokacija.

Na kraju, kada je reč o jačanju transparentnosti rada države i smanjivanju birokratije od stranaka se traži da jasno kažu na koji način će smanjiti nepotrebne administrativne procedure, da li u tom cilju nameravaju da usvoje zakon o sprečavanju suvišne papirologije i formiraju registar procedura. Upitnik traži od političkih lidera da navedu kako će obezbediti razvoj e-uprave i koje će elektronske servise uvesti za građane i privredu, kao i da li će razviti umrežavanje institucija kako bi međusobno razmenjivale podatke umesto da građani budu kuriri države koji nose dokumente od šaltera do šaltera.

Neophodno je i da građani i privreda Srbije znaju da li se planira uvođenje obaveze sprovođenja javne rasprave na sajtu e-uprave, na koji način se planira smanjivanje broja zakona donetih po hitnom postupku i brže usvajanje podzakonskih akata. S tim u vezi, stranke bi trebalo da navedu kako planiraju da obezbede predvidivost pravnog okvira (mogućnost uvida u planove donošenja zakona, koncept i nacrt propisa i efekata primena) i učešće privrede i građana u procesu donošenja  propisa.

Share

Zašto je rudar Miljković zatražio da penzioner(i) ide u penziju?

Bor, 5. decembar

Autor: M.C.

Spaskovski i Miljkovic
foto: RTV Bor

Rudarski sindikat sa sumnjivom reprezentativnošću i podrškom kolega u zemlji na čijem je čelu rudarski radnik Ljubiša Miljković („Jama“ Bor ili RBB Bor, svejedno) održao je juče skup na kome je glavnu reč imao – Blagoje Spaskovski, direktor RTB Bor. Govorio je, uzbubuđeno i s tonom brižnog domaćina, Ljubiša Miljković, predsednik tog sindikata nazvanog RSS, po mnogima veliki obožavalac „svog direktora“, što je u jednu ruku i lepo, oštro napominjući da „svako ko je u mogućnosti da ode u penziju odmah iskoristi to pravo i da Vlada Srbije pomogne Basenu u rešavanju kadrovskih problema…“

Miljkoviću nije ovo prvi put da nešto kaže pa se posle „ujede za jezik“, ali to se čulo na lokalnim televizijama(video) tako gromoglasno da u tekstu lista „Kolektiv“ objavljenom na sajtu RTB-a nigde tako nešto nije spomenuto. Novinar „Kolektiva“ nije se upustio u Miljkovićeve brzoplete konstatacije, jer imao i previše iskustva u saradnji sa generalnim i u direkciji Basena, tako da zaslužuje sve čestitke – od svog šefa. KADA je gospodin Miljković rekao da penzioneri moraju u penziju kako bi ih nasledili mlađi i krenulo se sa bržim zapošljvanjem NIJE, verujemo mu na i bez reči, mislio na Blagoja Spaskovskog koji ima sve uslove za takav status. To što mu je NELEGALNI Upravni odbor dao podršku za još jedan mandat, to ne znači ništa, pogotovu što bivši predsednik UO Ivan Grbin (u Ličnoj karti RTB-a imenovan kao predsendik) nezvanično najavljuje da će se obratiti redovnom Sudu za takvu jednu „neverovatnu laž“. On je o tome delimično i posredno govorio i u prvom „Insajderu“. DAKLE, Miljković zagovara, i to javno pred TV kamerama, da njegov prijatelj i valjda i „sindikalni aktivista“, najhitnije treba da kroči u zasluženu, nadajmo se i nemalu penziju. Naprosto, da se ne poveruje!

Na drugoj, sasvim sindikalnoj strani sveta, Industrijski sindikat želi da dobije status uzbunjivača i otkrije mnoge zloupotrebe u RTB Bor (pogledajte tekst „Sosa u bukagijama“). Ostali sindikati, a ima ih povazda, bar juče, mudro su čekali šta će se dogoditi ili šta se sprema. I u ovom slučaju postoje nelogičnosti, jer sindikati bi trebalo da budu složni bar u ovakvim okolnostima koje ne mirišu na dobro. Previranja tek predstoje i pitanje je kako će danas proći i Mlađan Dinkić u najavljenoj aferi „za koju su sve dosadašnje afere smešne“. Dinkić nije bilo ko u razvoju RTB-a od 2008. godine (lično se založio da Spaskovski bude direktor i „naterao“ ga da bude lider lokalnog URS-a), računajući i njegov ogroman doprinos u investicionom ciklusu u metalurgiji, pa i rudarstvu. Koliko se u tome uspelo, njih dvojica najbolje znaju, čak su se o toj temi u jučerašnjem „Kuriru“ drčno obračunavali s manje i više ubeđivanja javnosti. Ukoliko DINKIĆ danas „padne“ neće ni njegovim saborcima u Srbiji, pa i Boru, biti lako, mada oni nemaju veze sa Kiprom i još nekim geografskim odrednicama.

Teško je danas Boru i Srbiji kad ih pokušavaju spasiti i pomoći im od „zlonamernika“ i iz svojih redova i boraca za „lični interes“ (po današnjim „Novostima“, intervju sa Spaskovskim) Miljkovići i slični. Oni jesu u pravu kad traže da im država pomogne u „kadrovskim pitanjima“ u RTB, jer su se dosadašnji kadrovi zaista  istrošili da im jedino penzije mogu „izaći u susret“ ukoliko ne bude snažnijeg polaganja računa (a biće i toga, dakako, što tvrdi i ministar Radulović). Još neprijatnije je kad se ostvaruje pretpostavke o postojanju direktorskih sindikata koji služe u prilikama kad šefovima ponestane „džebane“ i uhvate se za slamku spasa umesto da junački, kako dolikuje, stanu ispred problema i transparentno ga rešavaju. Zato je jučerašnji skup rudara sindikalaca ličio na žalopojku koja ne bi smela da preraste u šire okvire, nego u radničku bitku da se sačuva RTB iznošenjem istine na čistinu i, zajedno sa državom i građanima Bora, počne iz početka.

Share

Sindikat RTB-TIR Bor: Privatizacija po starom receptu-ne dolazi u obzir!

Bor, 20. novembar

Svi koji mogu da pomognu RTB-u na bilo koji način su dobrodošli u BOR i RTB. Sindikat  Nezavisnost TIR-a će u interesu zaposlenih učestvovati konstruktivno u tim  razgovorima.Na samom početku sastanka sindikat Nezavisnost TIR-a je izneo sasvim racionalan  stav po pitanju RTB-a:

-Investicije su neophodne za brži završetak topionice i sumporne, ne sme biti prepucavanja po tom pitanju između bivših i sadašnjih ministara, a  Vlada Srbije  mora sve da učini  da se započeti projekti  modernizacije topionice i fabrike sumporne privedu kraju i završe u 2014. godini, jer u suprotnom nije gubitnik samo  RTB-a  sa preko 5000 radnika, već  su najveći gubtnici svi građani Bora i okoline koji sto godina udišu najzagađeniji vazduh u Evropi, koji je zbog dotrajalosti   opreme sve koncentrovaniji i štetniji. To je prioritet jer će nova tehnologija doneti veće iskorišćenje i profit kompaniji i brže vraćanje kredita. Alternative nema,,

Nagoveštaj da Vlada Srbije razmatra  mogućnost  prodaje RTB-a  je diskutabilana, a svakako za nas neprihvatljiva      na već viđeni način zbog lošeg iskustva sa 15  privatizovanih  firmi iz sastava RTB-a koje odavno ne rade i čiji su radnici na ulici bez potrebnih sredstava za sebe i porodicu.Isti je slučaj sa većinom privatizovanih firmi u Srbiji.

20.11..2013.god

Predsednik, Dragan Jankucić dipl ing.teh.

Share

Za objekte izgrađene samodoprinosom obezbediti saglasnost građana

Bor, 12. april

Autor: M.P.

U Narodnoj biblioteci u Boru, sinoć je, UG „Grupa 55“, organizovalo tribinu o temi „Samodoprinos u svetlu zakona o javnoj svojini“. Radmila Ležajić i Zvonko Damnjanović, predsednik i potpredsednik Udruženja, predstavili su podatke o  prikupljenim sredstvima iz samodoprinosa radnih ljudi i građana borske opštine od 1976. do 1991. godine. Ta sredstva su služila za izgradnju i opremanje objekata u oblasti infrastrukture, dečje zaštite, obrazovanja, socijalne zaštite, kulture, sporta, komunalne delatnosti i zdravstva i razvoj društvenog standarda u gradu i selima. Tema je izazvala veliku pažnju i polemiku stručnjaka i rukovodilaca privatizovanih i otuđenih objekata.

Na kraju tribine usvojeni su zaključci: za svaku promenu imovinskog-pravnog statusa (privatizacija ili prodaja) lokalna samouprava dužna je da obezbedi stav i saglasnost građana kroz odgovarajući način njihovog konsultovanja i odlučivanja, potom je neophodno da za upravljanje ovim objektima opština i korisnici obezbede odgovarajuće ucešće građana, potrebno je obavezati opštinu da formira posebnu komisiju koja bi evidentirala i popisala sve objekte izgrađene samodoprinosom,  postaviti na sajt opštine spiskove sa popisom objekata i korisnika , primerak popisa dostaviti opštinskom javnom pravobraniocu radi boljeg nadzora nad načinom korišćenja i upravljanja imovinom poverenom pravnim subjektima i pronaći odgovorne i u skladu sa zakonom pokrenuti postupak pred nadležnim sudovima. za objekte koji su izgrađeni sredstvima samodoprinosa, a otuđeni su bez saglasnosti Skupštine opštine Bor.

Tribina 1Tribina 2Tribina 3Tribina 4Tribina 5Tribina 6

Share

Javni radni sastanak: Kuda iz stečaja?

Bor, Beograd, 14. mart

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti i Centar za kulturnu dekontaminaciju organizuju javni radni sastanak: Kuda iz stečaja? u petak, 15. mart u 18h, u Centru za kulturnu dekontaminaciju – Paviljon Veljković, Birčaninova 21, Beograd.

Već na samom početku tranzicije u kapitalizam, neka od najvećih i najvrednijh preduzeća u Srbiji (npr. SARTID, početkom 2003. godine) privatizovana su „kroz stečaj“ – ne kroz institucionalni okvir predviđen za privatizaciju, koji je koliko-toliko, makar deklarativno koncipiran radi zaštite interesa i razvoja preduzeća, već u postupku koji se vodi isključivo u interesu poverilaca, i nikog drugog. Počev od maja 2005. godine, doneto je više izmena zakonskih propisa o privatizaciji kojima je stečaj i formalno uveden kao način privatizacije, ravnopravan sa aukcijom, tenderom ili ponudom za preuzimanje. Od 2007. godine, najveći deo privatizacije odvija se upravo „kroz stečaj“.

Sa druge strane, propisi o stečaju nisu pretrpeli nikakve izmene kojima bi se omogućila zaštita interesa preduzeća koja se „kroz stečaj“ privatizuju, njihovih radnika i malih akcionara. Stečaj se i dalje vodi isključivo „u interesu poverilaca“, iako je postao sredstvo za privatizaciju. Još gore, mali akcionari, koji ni u propisima koji regulišu rad preduzeća, ni u praksi nemaju nikakav uticaj na menadžment i nikakve mehanizme da zaustave štetno poslovanje, u stečaju se tretiraju „ravnopravno“ sa većinskim vlasnicima i „solidarno“ snose odgovornost za dugove; što se tiče radnika kao poverilaca u stečaju, oni imaju MANJE prava u odnosu na sve druge poverioce – iznos njihovih potraživanja se redukuje na minimalne zarade za poslednjih dvanaest meseci, a po osnovu duga za penzijsko i invalidsko osiguranje u skupštini poverilaca ne glasaju radnici kojima se duguje, već država preko PIO fonda.

Za lica povezana sa većinskim vlasnicima koji su preduzeće odveli u stečaj, ne postoje nikakva ograničenja da se pojave kao poverioci u stečaju i da glasaju sa punom iznosom potraživanja – koja su prethodno sami sebi napravili. Još od stečaja zrenjaninskog Šinvoza 2008. godine, i činjenica koje su o ovom stečaju izneli Savet za borbu protiv korupcije i Anketni odbor o Šinvozu Grada Zrenjanina, javnosti je poznato da se postupak stečaja zloupotrebljava kako bi se većinski vlasnici preduzeća oslobodili ostalih suvlasnika (malih akcionara) i „nepodobnih“ radnika koji se bune protiv privatizacije. Ove zloupotrebe se dešavaju u sprezi vlasnika preduzeća i privrednih sudova, što je dokazano u izveštajima navedenih institucija. „Privatizacija kroz stečaj“ nije ništa drugo nego poslednji korak u legalizaciji samovolje privilegovanih pojedinaca i neodgovornosti u upravljanju privrednim subjektima i vođenju javnih poslova, koja je započela krajem osamdesetih godina i eksplodirala u raspadu Jugoslavije, ratu i privatizaciji. Ekonomski i politički opustošeni radnici danas jedini imaju interes da se ova spirala neodgovornosti prekine, ali nemaju nikakve mehanizme da svoje interese ostvare.

Ponovno uspostavljanja odgovornosti u društvu i državi, moguće je samo ako se osloni na interese radnika u stečaju. Zato je neophodno da se najpre zaustavi cinizam zakonodavca koji vlasničku transformaciju netom sprovodi kroz proces koji ima sasvim drugačiji ratio (obeštećenje poverilaca), a zatim da se radnicima u stečaju omogući da pokrenu preduzeća na čijem su se „pokretanju“ prethodnih decenija izređali i nacionalistička i liberalna vlast, i domaći dušebrižnici i strani eksperti, i „srpski domaćini“ i „strateški partneri“, i „zavisno“ i „nezavisno“ pravosuđe. Svi oni su, uz nepresušnu pomoć „razvojnih“ državnih fondova i privatnih banaka, svojim neodgovornim postupanjem doveli čitavu privredu u stečaj. Tražimo da se odgovornost za ispravljanje grešaka sada poveri radnicima:

 • Radnici u skupštini poverilaca treba da glasaju sa punim iznosom potraživanja po osnovu zarada, kao i potraživanja po osnovu duga za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • Radnici treba da imaju pravo da, bez obzira na procenat potraživanja, ukoliko su zainteresovani, podnesu plan reorganizacije koji će imati prednost u odnosu na planove reorganizacije drugih poverilaca.
 • Ukoliko radnici podnesu plan reorganizacije, svi kapaciteti stečajne uprave moraju biti pod njihovom kontrolom i njima na raspolaganju; stečajni upravnik mora biti solidarno odgovoran sa radnicima za realizaciju plana reorganizacije.
 • Za potrebe realizacije plana reorganizacije radnici moraju imati:

–          Realan grejs period da počnu sa vraćanjem dugova i odgovarajuće garancije od države prema privatnim poveriocima za vraćanje dugova.

–          Povoljne kredite od Fonda za razvoj, Razvojne banke i drugih sličnih institucija.

–          Sredstva za angažovanje stručnih lica koja će zajedno sa radnicima učestvovati u realizaciji reorganizacije, ponovnom pokretanju proizvodnje i vraćanja dugova.

Tražimo odgovornost da počnemo sa ispravljanjem grešaka koje su drugi pravili bez našeg učešća, jer su nas prethodno proglasili za politički i ekonomski nepismene.

Share

Grupa 55: Stara opštinska vlast kriva za katastrofalnu privatizaciju “Centroistoka”

Bor, 28. novembar

Autor: M.C.

Na sinoćnoj tribini Grupe 55 u Boru o položaju i posledicama privatizacije preduzeća “Centroistok” rečeno je da je ova, nekadašnja ugledna kuća hrane, prodata uz blagoslov Opštine, 2003. godine, tako da je lokalnoj samoupravi ostalo samo 24 odsto vlasništva. Nekada je u toj firmi, osnovanoj daleke 1954., radilo 600, danas je uposleno 34 radnika. Nekada, od 1976. do 1987. “Centroistok” je sopstvenim parama izgradio skladište površine 25.000 kvadrata, hladnjaču 3.500 tona jednokratnog unosa roba, zelenu pijacu površine 4.ooo kvadrata, od čega je polovina pod krovom. Raspolagalo se sa tri tržna centra, 21 samoposlugom i 42 klasične prodavnice širom Timočke krajine. Godine 1989. izgrađena je savremena pekara dnevnog kapaciteta 32.000 hlebova. Bila su 32 specijalizovana vozila, bilo je 250 dobavljača i 512 kupaca iz cele tadašnje države. Privatnik danas poseduje 80, a Opština 20 odsto Centroistoka. Poseduju se objekti površine 17.000 kvadrata, ali nedostaju sredstava za održavanje i renoviranje Zelene pijace. Račun je u blokadi. Zaposleni dobijaju po jednu zaradu koja odavno kasni. Od zakupaca se teško naplaćuje, jer uglavnom nemaju imovinu, a sudski sporovi su dugi. Pekara je prodata 2004., posle je, nakon raskida ugovora o privatizaciji, pokrenut spor, ali je izgubljen pred sudom uz troškove od milion dinara. Najveći problem je stari dug iz vremena pre i posle privatizacije, te je račun često u blokadi.

U raspravi je pomenuta i katastrofalna privatizacija klanice “Polet”, Brestovačke banje, “Ishrane”, pa i nekih firmi iz sastava RTB Bor. Zato je zahtevano da o svim ovim privatizacijama, kao i mogućnosti promene vlasništva stadiona FK Bor, bude reči na prvoj, sledećoj sednici Skupštine opštine. Jer, naglašeno je, Opština je uvek učestvovala u tim i takvim privatizacijama i to na svoju štetu i štetu građana koji su samodoprinosom gradili pekaru (ona sada, kako se čulo, gore izgleda nego srpska groblja na KiM), i ne samo pekaru.

Share